| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Obniżenie kosztów i uproszczenie procedury rejestracji działalności gospodarczej

Obniżenie kosztów i uproszczenie procedury rejestracji działalności gospodarczej

Jakie działania zmierzające do obniżenia kosztów i uproszczenia procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej podejmował w ostatnich latach rząd, a jakie jeszcze działania zawarte są w planach na najbliższy rok?

Głównymi zadaniami CEIDG jest:

 • Umożliwienie ewidencjonowania oraz dokonania czynności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, drogą elektroniczną – oprócz uruchomienia możliwości prowadzenia pełnej ewidencji w formie elektronicznej zostały uruchomione dwa tryby elektroniczne dla przedsiębiorców składających wnioski (o założenie / wznowienie / zawieszenie / zmianę / zaprzestanie działalności gospodarczej):
 • pełna ścieżka elektroniczna dla przedsiębiorców korzystających z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, tj. przygotowanie i złożenie wniosku na stronie CEIDG,
 • pośrednia ścieżka elektroniczna, tj. przygotowanie wniosku elektronicznie na stronie CEIDG oraz udanie się do dowolnego urzędu gminy lub miasta w celu jego podpisania;
 • Elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej – CEIDG jest bezpośrednio połączona z rożnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej;
 • Skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej – rejestracja działalności gospodarczej dzięki zintegrowanemu formularzowi CEIDG-1, na którym zawarto wszystkie informacje niezbędne dla instytucji zaangażowanych w proces związany z podejmowaniem działalności gospodarczej, skróciła się do kilku minut. Elektroniczny obieg danych z wniosków oraz możliwość wyboru dowolnego urzędu gminy, w którym można złożyć wniosek, skraca czas i minimalizuje koszty rejestracji – rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – wpisy publikowane w CEIDG są weryfikowane przez kilka urzędów i obrazują aktualny stan, w tym weryfikowana jest tożsamość składającego wniosek oraz ewentualne zakazy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców – zintegrowany formularz rejestracyjny CEIDG-1 pozwala na dokonanie wszelkich czynności związanych z procesem obsługi wniosku o wpis do CEIDG przy pomocy jednego formularza na jasnych zasadach, a aktualizowana instrukcja wraz ze wsparciem, które CEIDG oferuje przedsiębiorcom i urzędnikom sprawiają, że proces rejestracji firmy stał się możliwie transparentny.

Od 1 stycznia 2012 r. CEIDG rozszerzono o rejestr pełnomocnictw. Z dniem 1 lipca 2012 r. w CEIDG zostały udostępnione także informacje o wszystkich rejestrach działalności reglamentowanej (licencje, koncesje, zezwolenia wpisy do rejestrów działalności regulowanej) dotyczące przedsiębiorców wpisanych w CEIDG oraz KRS.

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przepisy weszły w życie 10 kwietnia 2010 r.):

 • zniosła niektóre wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce (brak obowiązku rejestracji w odniesieniu do świadczenia usług na terytorium RP przez przedsiębiorców unijnych),
 • wprowadziła instytucję domniemania zgody administracji publicznej,
 • wprowadziła pojedyncze punkty kontaktowe, dzięki którym przedsiębiorca - polski i zagraniczny - może załatwiać wszystkie sprawy rejestracyjne, jak i uzyskać niezbędne informacje na temat wykonywania działalności.

W grudniu 2009 r. Ministerstwo Gospodarki utworzyło Elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla osób wykonujących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (www.biznes.gov.pl) przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. ePK oferuje pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”. Centrum Pomocy udziela informacji, m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Odpowiedzialność karna zarządu i księgowych za zakupy od nieuczciwych kontrahentów

Portal ePK przeznaczony jest również dla przedsiębiorców zagranicznych. Za pomocą narzędzia tłumaczącego, dostępnego na stronie, możliwe jest przetłumaczenie tekstu na 52 języki. Tłumaczenie pozwala na uzyskanie podstawowych informacji oraz obejmuje również wyszukiwarkę portalu. Elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy udostępnia informacje dotyczące m.in.:

 • procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce,
 • danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów,
 • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców,
 • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami,
 • wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom,
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Zgodnie z zapisami dyrektywy usługowej, zadaniem ePK oprócz udostępniania niezbędnych informacji jest umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną. W celu realizacji tego zadania portal ePK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wyszukanie procedury, wyświetlenie obszernego jej opisu oraz śledzenie przebiegu całego procesu krok po kroku, odbywa się za pośrednictwem ePK. Natomiast wykonanie danej procedury elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku oraz otrzymywanie stosownej odpowiedzi, w pełni realizowane jest za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Dzięki funkcjonalności single sign-on (SSO) możliwe jest poruszanie się pomiędzy portalami bez konieczności podwójnego logowania. Prace mające na celu zwiększenie integralności z platformą ePUAP są ciągle rozwijane, a funkcjonalności poszerzane.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »