reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mają prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przysługuje ono zarówno podmiotom podlegającym wpisowi to CEIDG, jak i przedsiębiorcom zarejestrowanym w KRS. Skorzystanie z tej instytucji wiąże się z przestrzeganiem obowiązków przez przedsiębiorcę wynikających z przepisów prawa.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest instytucją uregulowaną w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie przedsiębiorców podlegającym obowiązkowemu wpisowi do KRS.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest prawem przedsiębiorcy, z którego może skorzystać bez względu na powody tej decyzji, po spełnieniu określonych przepisami obowiązków formalnych. Przysługuje ono wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w momencie zawieszenia nie zatrudniają pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Inne formy zatrudnienia, przykładowo umowy cywilnoprawne, nie wykluczają zawieszenia działalności. Natomiast uniemożliwia to przebywanie pracownika na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, czy też na zwolnieniu lekarskim, gdyż są to sytuacje, które nie powodują ustania stosunku pracy.

Okresy zawieszenia

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy, przy czym należy zauważyć, że jeśli okres zawieszenia przypada wyłącznie na miesiąc luty, za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Wskazany w ustawie okres odnosi się do jednorazowego zawieszenia, przedsiębiorca ma możliwość, po choćby jednym dniu wznowienia działalności, ponownego zawieszenia działalności.

Ustawa przewiduje także inną możliwość, dzięki której przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić swoją działalność na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ograniczone jest to jednak do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Ponadto w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność na okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z powyższego uprawnienia można skorzystać jednorazowo w całości bądź w nie więcej niż 4 częściach.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, z czego wynika, że niemożliwe jest zawieszenie działalności z datą wsteczną. Trwa on do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu lub daty wskazanej w tym wniosku, nie wcześniejszej jednak niż dzień złożenia wniosku.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Zawieszenie działalności w przypadku spółki cywilnej i innych form prawnych

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie działalności będzie skuteczne, jeżeli jej zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy. Przedsiębiorca wykonujący działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, ma prawo zawiesić działalność w jednej lub kilku takich spółkach. Odmiennie rzecz jest uregulowana w przypadku prowadzenia działalności w kilku różnych formach prawnych, gdzie możliwe jest zawieszenie wyłącznie w jednej z tych form.

Procedura zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku do właściwego organu rejestrowego.

Osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych dokonują zgłoszenia na formularzu CEIDG-1 we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Nie jest wymagane podanie powodu takiej decyzji, ani otrzymanie zgody od organu. Następnie urząd przekazuje informację o zawieszeniu do ZUS, który to  sporządza właściwe dokumenty wyrejestrowujące.

Polecamy książkę: Jednolity Plik Kontrolny

Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorcy składają informację o zawieszeniu do sądu rejestrowego na formularzu KRS-Z62. Dodatkowo są zobowiązani dołączyć uchwałę właściwego organu spółki dotyczącą zawieszenia oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. W tym przypadku konieczne jest wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek. Spółka przekazuje wypełniony formularz do ZUS we własnym zakresie lub przez sąd rejestrowy, załączając formularz do wniosku KRS-Z62.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama