reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Finanse i inwestycje > Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z funduszu pracy - zasady, wniosek, spłata

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z funduszu pracy - zasady, wniosek, spłata

Rząd wychodząc naprzeciw polskim mikroprzedsiębiorcom wprowadził w Tarczy Antykryzysowej, a następnie znowelizował w Tarczy Antykryzysowej 2.0 pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka w głównej mierze ma za zadanie pomóc mikroprzedsiębiorcom przetrwać ciężki okres spowodowany epidemią koronawirusa.

Na samym wstępie podkreślenia wymaga, że otrzymanie pożyczki nie wyklucza możliwości ubiegania się o inną pomoc oferowaną przez Tarczę Antykryzysową.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy - warunki otrzymania

Pożyczka w wysokości do 5 000,00 zł zostaje udzielona na podstawie umowy ze starostą i wypłacona z środków Funduszu Pracy. O przyznanie pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020 roku. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

Ważne: Licząc średnioroczne zatrudnienie w swojej firmie trzeba pamiętać, że do grona pracowników zaliczamy jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz, że takich obliczeń dokonuje się w przeliczeniu na pełne etaty, gdzie nie należy uwzględniać pracowników przebywających na:

  1. urlopach macierzyńskich,
  2. urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  3. urlopach ojcowskich,
  4. urlopach rodzicielskich,
  5. urlopach wychowawczych,
  6. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Żeby dokonać obliczenia średniorocznego zatrudnienia należy:

Dodać wszystkie etaty z całego roku, a następnie podzielić ich sumę przez 12 (liczba miesięcy w roku) wynik, jaki otrzymamy będzie średniorocznym zatrudnieniem w przedsiębiorstwie.

oraz

 1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Wyrażone kwoty w euro przeliczane są na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Samozatrudnieni: Należy również pamiętać, że niezatrudnianie żadnego pracownika przy jednoczesnym spełnieniu przesłanki z pkt. 2 również kwalifikuje przedsiębiorcę do grona mikroprzedsiębiorców i tym samym można ubiegać się o udzielenie pożyczki.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Wniosek o pożyczkę

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielnie pożyczki musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - swoją siedzibę po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Ogłoszenia najlepiej szukać na stronach internetowych każdego Urzędu Pracy, najczęściej w dziale aktualności. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w formie tradycyjnej- papierowej, jak również w formie elektronicznej, druga gwarantuje znaczne przyśpieszenie procesu.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy skierować się na stronę internetową praca.gov.pl  Tarcza antykryzysowa Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, a następnie postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami. Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej można na bieżąco kontrolować bieg sprawy, a w razie otrzymania odpowiedzi od Powiatowego Urzędu Pracy przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany również poprzez wiadomość e-mail.

Wypłata środków, spłata, umorzenie.

Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku i po zawarciu umowy ze Starostą kwota pożyczki powinna zostać wypłacona na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 2- 3 dni roboczych. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (Stopa redyskontowa weksli na dzień 09 kwietnia 2020 roku wynosi 0,55). Maksymalny okres spłaty pożyczki, który zostanie wskazany w umowie nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, jednakże ustawodawca przewidział 3 miesięczną karencję licząc od dnia udzielenia pożyczki w spłacie kapitału wraz z odsetkami, co oznacza, że w tym terminie przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych kwot i do zapłaty odsetek.

Na mocy „tarczy antykryzysowej” pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Umorzenie nastąpi, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W takim przypadku przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy po jej udzieleniu. Wniosek ten przedsiębiorca składa w terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek do jej umorzenia. Wniosek należy skierować do właściwego powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Ważne: W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku o umorzenie, przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku niespełnienia warunku umożliwiającego umorzenie, przedsiębiorca zmuszony będzie spłacić pożyczkę wraz z odsetkami na zasadach określonych w umowie.

Maciej Stobiecki, aplikant radcowski w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama