reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.

Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.

Sejm prowadzi obecnie prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych ustaw, które mają wprowadzić do polskiego obrotu gospodarczego nowy rodzaj spółki kapitałowej – tzw. prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej mają obowiązywać od 1 marca 2020 r.

Prosta spółka akcyjna, czy na to czekają firmy typu start-up?

Zamysłem projektodawców powyższych zmian jest wprowadzenie do systemy prawnego nowego typu spółki, który w pierwszej kolejności ma być skierowany do przedsiębiorców poszukujących takich form działalności, które ułatwią rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych przedsięwzięć ułatwiających korzystanie z  innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Zgodnie z projektem prosta spółka akcyjna ma mieć cechy niepublicznej spółki kapitałowej odpowiadającej wymaganiom nowoczesnej gospodarki przeznaczonej do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć typu start-up. Ponadto w ocenie projektodawców spółka ta ma łączyć zalety innych spółek handlowych takich jak spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółka akcyjna.

Generalnym założeniem w/w projektu jest uproszczenie, poprzez dopuszczenie elektronicznej rejestracji, procedur związanych z zakładaniem oraz funkcjonowaniem spółki, która ma ułatwić rozwój przedsięwzięć typu – start - up. Do tej pory, spółka akcyjna, jak również spółka komandytowo akcyjna były tymi spółkami, których nie można było założyć w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Inne spółki prawa handlowego jak chociażby spółka jawna, spółka komandytowa, czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogły, przy wykorzystaniu wzorca umowy, co wymagało wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzający profilem zaufania ePUAP.

Teraz do tego grona ma dołączyć również prosta spółka akcyjna. Jak sugeruje sama nazwa – prosta spółka akcyjna – ma być tańsza i prostsza.  W tradycyjnej spółce akcyjnej  minimalny kapitał zakładowy to 100.000 złotych, gdy tymczasem dla prostej spółki akcyjnej minimalny kapitał akcyjny może na początku wynosić tylko 1 złoty. Niższe mają też być koszty bieżącej działalności prostej spółki akcyjnej w porównaniu do tradycyjnej spółki akcyjnej. W szczególności nie wszystkie uchwały walnego zgromadzenia będą wymagały zachowania formy notarialnej, co jest standardem w tradycyjnej spółce akcyjnej.

Jakie ułatwienia mają spotkać przedsiębiorców zakładających start - up, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego typu spółki? 

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Cechy prostej spółki akcyjnej

Poniżej przedstawiamy podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej:

- możliwość zawiązania prostej spółki akcyjnej w trybie elektronicznym przy wykorzystaniu wzorcowej umowy spółki poprzez wypełnienia stosownego formularza a co zatem idzie szybka rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, oczywiście w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć założenie prostej spółki akcyjnej będzie również możliwe w formie aktu notarialnego. Tam natomiast, gdzie wkładami do spółki będą nieruchomość nadal jedyną formą zawiązana prostej spółki akcyjnej będzie forma aktu notarialnego,

- odejście o wysokiego minimalnego kapitału zakładowego ( w tradycyjnej spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych) na rzecz kapitału akcyjny „na start” w wysokości 1 złotego, – taka kwota wystarczy do zarejestrowania spółki. Oczywiście kapitał ten może być następnie uzupełniany wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.  Umowa prostej spółki akcyjnej może określać termin wniesienia wkładów albo zawierać upoważnienie do ich określenia uchwale akcjonariuszy z tym, że zadeklarowane wkłady powinny być wpłacone w ciągu 3 lat od wpisania spółki do rejestru,

- akcje prostej spółki akcyjnej mają nie posiadać wartości nominalnej, nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego, a także nie będą mieć formy dokumentu, natomiast będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,

- zgodnie z brzmieniem projektu akcje prostej spółki akcyjnej są zbywalne, ale nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, stąd też potoczna nazwa tej spółki – niepubliczna spółka kapitałowa,

- firma prostej spółki akcyjnej będzie musiała zwierać dodatkowe oznaczenie „prosta spółka akcyjna” w skrócie „P.S.A.”,

- możliwość uprzywilejowania akcji prostej spółki akcyjnej w szczególności, co do głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w razie likwidacji spółki, a także przyznawania indywidualnych uprawnień akcjonariuszom,

- możliwość emisji nowych akcji bez obowiązku zachowania przepisów o zmianie umowy spółki, jeśli umowa spółki przewiduje maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji,

- dopuszczalność elastycznego kształtowania struktury majątkowej prostej spółki akcyjnej w oparciu o akcje niebędące częścią kapitału akcyjnego, a co za tym idzie większa swoboda w dysponowaniu środkami zgormadzonymi na kapitale akcyjnym przez akcjonariuszy – akcjonariusze mają mieć prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy,

- możliwość wnoszenia do prostej spółki akcyjnej wkładów w postaci własnej pracy, doświadczeń, kwalifikacji czy know-how bez konieczności dokonywania kosztownych i długotrwałych wycen tak, jak w przypadku aportów w tradycyjnych spółek akcyjnych,

- większa swoboda w powoływaniu organów statutowych spółki, co ma usprawnić proces podejmowania decyzji, przykładowo nie będzie wymogu powoływania rady nadzorczej, natomiast obligatoryjnymi organami będzie zarząd albo rada dyrektorów. Rada dyrektorów może się składać z jednego lub większej liczby osób, a do jej obowiązków należało będzie prowadzenie sprawy spółki, reprezentowanie ją na zewnątrz oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki.  Rada nadzorcza będzie natomiast mogła być ustanowiona w umowie spółki fakultatywnie,

- szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procesie zwoływania walnych zgromadzeń, jak również odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy i podejmowania uchwał,

- złagodzenie wymogu podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu w formie notarialnej do tych uchwał, które dotyczą zmiany umowy spółki,

- brak statusu spółki publicznej, a co za tym idzie wynikających z tego obowiązków rejestracyjnych oraz ograniczeń,

- uproszczona procedura ewidencjonowania (rejestrowania) akcjonariuszy,

- wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli przed nieuprawnionymi wypłatami na rzecz akcjonariuszy (obligatoryjny odpis z zysku na kapitał akcyjny) zakłada on a obowiązek tworzenia przez spółkę odpisów z zysku na pokrywanie strat w tym celu należy zasilać kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli ten kapitał nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

- uproszczona procedura likwidacyjna prostej spółki akcyjnej w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia (wystarczające będzie jednorazowe ogłoszenie wzywające wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w tradycyjnej spółce akcyjnej istnieje wymów dwukrotnego ogłoszenia) lub przekształcenia jej w inną spółkę kapitałową.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama