Kategorie

Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.

Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.
Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki kapitałowej od marca 2020 r.
Sejm prowadzi obecnie prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych ustaw, które mają wprowadzić do polskiego obrotu gospodarczego nowy rodzaj spółki kapitałowej – tzw. prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej mają obowiązywać od 1 marca 2020 r.

Prosta spółka akcyjna, czy na to czekają firmy typu start-up?

Zamysłem projektodawców powyższych zmian jest wprowadzenie do systemy prawnego nowego typu spółki, który w pierwszej kolejności ma być skierowany do przedsiębiorców poszukujących takich form działalności, które ułatwią rozwój nowoczesnych i konkurencyjnych przedsięwzięć ułatwiających korzystanie z  innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Reklama

Zgodnie z projektem prosta spółka akcyjna ma mieć cechy niepublicznej spółki kapitałowej odpowiadającej wymaganiom nowoczesnej gospodarki przeznaczonej do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć typu start-up. Ponadto w ocenie projektodawców spółka ta ma łączyć zalety innych spółek handlowych takich jak spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółka akcyjna.

Generalnym założeniem w/w projektu jest uproszczenie, poprzez dopuszczenie elektronicznej rejestracji, procedur związanych z zakładaniem oraz funkcjonowaniem spółki, która ma ułatwić rozwój przedsięwzięć typu – start - up. Do tej pory, spółka akcyjna, jak również spółka komandytowo akcyjna były tymi spółkami, których nie można było założyć w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Reklama

Inne spółki prawa handlowego jak chociażby spółka jawna, spółka komandytowa, czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogły, przy wykorzystaniu wzorca umowy, co wymagało wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzający profilem zaufania ePUAP.

Teraz do tego grona ma dołączyć również prosta spółka akcyjna. Jak sugeruje sama nazwa – prosta spółka akcyjna – ma być tańsza i prostsza.  W tradycyjnej spółce akcyjnej  minimalny kapitał zakładowy to 100.000 złotych, gdy tymczasem dla prostej spółki akcyjnej minimalny kapitał akcyjny może na początku wynosić tylko 1 złoty. Niższe mają też być koszty bieżącej działalności prostej spółki akcyjnej w porównaniu do tradycyjnej spółki akcyjnej. W szczególności nie wszystkie uchwały walnego zgromadzenia będą wymagały zachowania formy notarialnej, co jest standardem w tradycyjnej spółce akcyjnej.

Jakie ułatwienia mają spotkać przedsiębiorców zakładających start - up, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego typu spółki? 

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Cechy prostej spółki akcyjnej

Poniżej przedstawiamy podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej:

- możliwość zawiązania prostej spółki akcyjnej w trybie elektronicznym przy wykorzystaniu wzorcowej umowy spółki poprzez wypełnienia stosownego formularza a co zatem idzie szybka rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, oczywiście w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć założenie prostej spółki akcyjnej będzie również możliwe w formie aktu notarialnego. Tam natomiast, gdzie wkładami do spółki będą nieruchomość nadal jedyną formą zawiązana prostej spółki akcyjnej będzie forma aktu notarialnego,

- odejście o wysokiego minimalnego kapitału zakładowego ( w tradycyjnej spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych) na rzecz kapitału akcyjny „na start” w wysokości 1 złotego, – taka kwota wystarczy do zarejestrowania spółki. Oczywiście kapitał ten może być następnie uzupełniany wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.  Umowa prostej spółki akcyjnej może określać termin wniesienia wkładów albo zawierać upoważnienie do ich określenia uchwale akcjonariuszy z tym, że zadeklarowane wkłady powinny być wpłacone w ciągu 3 lat od wpisania spółki do rejestru,

- akcje prostej spółki akcyjnej mają nie posiadać wartości nominalnej, nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego, a także nie będą mieć formy dokumentu, natomiast będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy,

- zgodnie z brzmieniem projektu akcje prostej spółki akcyjnej są zbywalne, ale nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, stąd też potoczna nazwa tej spółki – niepubliczna spółka kapitałowa,

- firma prostej spółki akcyjnej będzie musiała zwierać dodatkowe oznaczenie „prosta spółka akcyjna” w skrócie „P.S.A.”,

- możliwość uprzywilejowania akcji prostej spółki akcyjnej w szczególności, co do głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w razie likwidacji spółki, a także przyznawania indywidualnych uprawnień akcjonariuszom,

- możliwość emisji nowych akcji bez obowiązku zachowania przepisów o zmianie umowy spółki, jeśli umowa spółki przewiduje maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji,

- dopuszczalność elastycznego kształtowania struktury majątkowej prostej spółki akcyjnej w oparciu o akcje niebędące częścią kapitału akcyjnego, a co za tym idzie większa swoboda w dysponowaniu środkami zgormadzonymi na kapitale akcyjnym przez akcjonariuszy – akcjonariusze mają mieć prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy,

- możliwość wnoszenia do prostej spółki akcyjnej wkładów w postaci własnej pracy, doświadczeń, kwalifikacji czy know-how bez konieczności dokonywania kosztownych i długotrwałych wycen tak, jak w przypadku aportów w tradycyjnych spółek akcyjnych,

- większa swoboda w powoływaniu organów statutowych spółki, co ma usprawnić proces podejmowania decyzji, przykładowo nie będzie wymogu powoływania rady nadzorczej, natomiast obligatoryjnymi organami będzie zarząd albo rada dyrektorów. Rada dyrektorów może się składać z jednego lub większej liczby osób, a do jej obowiązków należało będzie prowadzenie sprawy spółki, reprezentowanie ją na zewnątrz oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki.  Rada nadzorcza będzie natomiast mogła być ustanowiona w umowie spółki fakultatywnie,

- szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procesie zwoływania walnych zgromadzeń, jak również odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy i podejmowania uchwał,

- złagodzenie wymogu podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu w formie notarialnej do tych uchwał, które dotyczą zmiany umowy spółki,

- brak statusu spółki publicznej, a co za tym idzie wynikających z tego obowiązków rejestracyjnych oraz ograniczeń,

- uproszczona procedura ewidencjonowania (rejestrowania) akcjonariuszy,

- wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli przed nieuprawnionymi wypłatami na rzecz akcjonariuszy (obligatoryjny odpis z zysku na kapitał akcyjny) zakłada on a obowiązek tworzenia przez spółkę odpisów z zysku na pokrywanie strat w tym celu należy zasilać kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli ten kapitał nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

- uproszczona procedura likwidacyjna prostej spółki akcyjnej w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia (wystarczające będzie jednorazowe ogłoszenie wzywające wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w tradycyjnej spółce akcyjnej istnieje wymów dwukrotnego ogłoszenia) lub przekształcenia jej w inną spółkę kapitałową.


Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.

Zgodnie z założeniami nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 r. Nie ulega wątpliwości, że prosta spółka akcyjna niesie ze sobą wiele pytań i wątpliwości . Czy konstrukcja prostej spółki akcyjnej stanie się impulsem do bardziej dynamicznego rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości?

Czy przedsiębiorcy zamierzający rozwijać swoją działalność start-upową będą korzystali z tego typu spółki?

Czy okaże się ona na tyle prosta w obsłudze i zrozumiała dla przeciętnego przedsiębiorcy że okaże się przysłowiowym hitem, czy też wybiorą oni znaną i sprawdzoną w praktyce formę, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności  – czas pokaże.

Wojciech Ostrowski, Radca prawny

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – przebieg procesu legislacyjnego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.