Kategorie

Zmiany w opłacie paliwowej i akcyzie od 2015 roku

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Zmiany w opłacie paliwowej i akcyzie od 2015 roku
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany w akcyzie oraz opłacie paliwowej. Zmiany te w szczególności powinny interesować podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem paliwami silnikowymi. Dnia 23 października 2014 r. uchwalona została wprowadzająca te zmiany ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa nowelizująca”).

O co chodzi?

Zasadniczym celem Ustawy nowelizującej jest zmiana proporcji podziału środków uzyskanych z opłaty paliwowej pomiędzy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Zmiana ta ma charakter tymczasowy – zgodnie z Ustawą nowelizującą będzie obowiązywać w latach 2015-2019. Takie działanie ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Co szczególnie istotne dla podmiotów rozliczających akcyzę, zmiany dotyczą również wysokości stawek akcyzy na paliwa oraz zakresu obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Co się zmieni?

Pierwsza zasadnicza zmiana dotyczy stawek. 27 listopada 2014 r. weszły w życie przepisy Ustawy nowelizującej, które przewidują wzrost kwoty opłaty paliwowej o 25 zł za 1000 l lub 1000 kg przy równoczesnym obniżeniu o taką samą wartość stawki podatku akcyzowego od wyrobów podlegających opłacie paliwowej. W przypadku wyrobów, których podstawą opodatkowania są gigadżule obniżenie wyniesie 0,50 zł. Nowe stawki będą jednak obowiązywać dla transakcji i zdarzeń zaistniałych po 1 stycznia 2015 r.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)

Druga zmiana dotyczy zabezpieczenia akcyzowego. Od 1 stycznia 2015 t. zabezpieczenie akcyzowe co do zasady obejmuje również rozliczenia należności z tytułu opłaty paliwowej. Przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej przewidują jednak, że podmioty, które ustanowiły zabezpieczenie akcyzowe przed 1 stycznia 2015 r., nie są zobowiązane do obejmowania posiadanym zabezpieczeniem opłaty paliwowej. Wyłączenie to jest jednak obowiązuje do czasu m. in. wygaśnięciem złożonego zabezpieczania czy złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż do końca 2015 r. Podatnicy, którym przed dniem 1 stycznia 2015 r. udzielono zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego są zwolnieni z obowiązku zabezpieczania opłaty paliwowej do dnia wygaśnięcia zwolnienia. Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielone przed dniem wejścia w życie Ustawy nowelizującej nie może ulec przedłużeniu.

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – zmiany w podatku akcyzowym

Reklama

Nowelizacja ta spowoduje zmianę szeregu przepisów dotyczących zabezpieczenia akcyzowego, aby uregulować zasady obciążenia zabezpieczenia akcyzy i opłaty paliwowej. Warto nadmienić również, że w Ministerstwie Finansów trwają prace mające na celu przygotowanie nowych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy akcyzowej.

Należy spodziewać się, zatem, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie również nowe wersje rozporządzeń w szczególności w sprawie zabezpieczeń akcyzowych oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Ustawodawca wprowadził również dodatkową możliwość samodzielnego obciążania i zwalniania zabezpieczenia akcyzowego przez określone podmioty w wypadku, gdy czynności te nie są dokonywane z wykorzystaniem systemie EMCS. Możliwość taka będzie jednak ograniczona koniecznością dokonania pisemnych uzgodnień z właściwym naczelnikiem urzędu celnego.

AEO: rozliczanie VAT importowego w deklaracji podatkowej

Wskaźniki i stawki

Co to oznacza w praktyce?

Reklama

Przede wszystkim mające wejść w życie zmiany wymagają od podatników zwrócenia szczególnej uwagi na dostosowanie swoich rozliczeń do nowych stawek akcyzy oraz opłaty paliwowej począwszy od 1 stycznia 2015 r. Należy przygotować się do sytuacji, kiedy paliwo z zapłaconą akcyzą po różnej stawce akcyzy i opłaty paliwowej może być składowane w jednym zbiorniku. Jeżeli dany podatnik wprowadził systemy księgowo-informatyczne służące rozliczaniu podatku jak również opłaty paliwowej może okazać się konieczne przygotowanie i zaimplementowanie odpowiednich zmian.

W zakresie zmian dotyczących zabezpieczenia akcyzowego należy wskazać, iż nowe regulacje mogą przysporzyć sporo wątpliwości interpretacyjnych. Objęcie zabezpieczeniem opłaty paliwowej będzie z pewności dodatkowym narzędziem kontroli czy opłata paliwowa jest prawidłowo naliczana przez podatników. Do tej pory podatnicy składali informację o opłacie paliwowej i organy w toku kontroli mogły zweryfikować czy została ona prawidłowa rozliczona. Teraz celnik przy każdej wysyłce będzie mógł dokonać takiej weryfikacji. Z pewnością wyroby energetyczne ze stawką akcyzy 0 zł mogą budzić tutaj wiele wątpliwości, w szczególności, jeżeli zmiany w zakresie obowiązku obejmowania takich wyrobów procedurą zawieszenia faktycznie wejdą w życie w połowie 2015 r.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia


Inną kwestia jest fakt, że opłata paliwowa będzie dodatkowo brana pod uwagę przy wyliczaniu wysokości wymaganego zabezpieczenia generalnego, przy saldowaniu zabezpieczenia akcyzowego generalnego czy odnotowaniu użycia zabezpieczenia ryczałtowego. W niektórych przypadkach opłata paliwowa jest naliczana od innej podstawy niż akcyza, co może stanowić utrudnienie. Zmiany te mogą wpłynąć w praktyce na zwiększenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia dla potrzeb akcyzy.

Na koniec pozostaje pytanie jak systemy EMCS i OSOZ będą przygotowane na niestandardowe sytuacje i czy nie spowoduje to konieczności „ręcznego” saldowania zabezpieczenia w sytuacjach, kiedy dziś w pełni jest to zautomatyzowane.

Kontakt:

Łukasz Janiga, Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego, Kraków

ljaniga@deloittece.com
 

Agnieszka Radzikowska, Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego, Warszawa
aradzikowska@deloitteCE.com

Anna Wibig, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, Warszawa

 awibig@deloitteCE.com

Źródło: Deloitte
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.