REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego
Zaliczki na CIT – obliczanie, zapłata i zawiadomienie urzędu skarbowego

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy CIT są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości podatku oraz jego uiszczenia bez wezwania organu w określonym terminie. Ustawa o CIT nakazuje wpłatę podatku już w trakcie trwającego roku podatkowego poprzez zapłatę zaliczek. W tym zakresie przewidziano dwa okresy za które możliwa jest ich wpłata: miesiące lub kwartały.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad opłacania zaliczek w tych dwóch formach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawidłowego zawiadomienia organu o wyborze zaliczek kwartalnych lub też powrocie do opłacania zaliczek w terminach miesięcznych. Niedochowanie tych terminów w praktyce skutkuje bowiem brakiem możliwości ich przewrócenia.

Autopromocja

Zaliczki miesięczne

Podstawową zasadą jest, że podatnicy CIT wpłacają zaliczki w miesięcznych okresach. W takim przypadku wysokość zaliczki kalkulowana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za ostatni miesiąc roku podatkowego zaliczka wpłacana jest do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Niemniej, w takim wypadku podatnik może nie wpłacać ostatniej zaliczki, pod warunkiem jednak że przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i jednocześnie dokona zapłaty podatku z niego wynikającego.

Sama zapłata zaliczek nie wiąże się z obowiązkiem składania deklaracji / informacji do urzędu skarbowego. Taki obowiązek istniał bowiem tylko do końca 2006 r. Zatem, na gruncie ustawy o CIT (odmiennie niż np. w przypadku rozliczeń z tytułu VAT) podatnicy wpłacają podatek zgodnie ze swoimi wyliczeniami, a ostateczne rozliczenie podatku następuje w ujęciu rocznym w zeznaniu podatkowych (CIT-8) w którym wykazuje się zarówno należne jak i wpłacone w trakcie roku zaliczki.

Wpłata zaliczek miesięcznych nie wiąże się z koniecznością informowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Przyjmuje się bowiem, że podatnik CIT – o ile nie zawiadomił właściwego organu – wpłaca zaliczki właśnie w takiej formie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedyny wyjątek dotyczyć będzie sytuacji, w której podatnik rozliczający do tej pory zaliczki za okresy kwartalne zapragnie wpłacać je za poszczególne miesiące. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym fakcie organu podatkowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.

Zdaniem autora, wskazany termin wpłaty pierwszej zaliczki (wyznaczający najpóźniejszy moment dokonania zgłoszenia o powrocie do zaliczek miesięcznych) należy odnosić do zaliczki należnej za pierwszy miesiąc, a nie należnej za pierwszy kwartał.

Zaliczki kwartalne

Alternatywą do wpłaty zaliczek miesięcznie jest ich opłacanie kwartalnie. W takim przypadku, wysokość zaliczki ustalana jest w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

Trzeba zauważyć, że ustawa o CIT wyraźnie wskazuje, że przez kwartał nie należy rozumieć dowolnych trzech następujących po sobie miesięcy (np. okres luty-kwiecień), lecz kwartał roku kalendarzowego (np. okres styczeń-marzec).

Zaliczki kwartalne, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Ponadto, obowiązuje tutaj analogiczna zasada jak przy zaliczkach miesięcznych – podatnik nie musi wpłacić zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.

Zaliczki kwartalne nie są dostępne dla każdego podmiotu, lecz jedynie dla dwóch grup podatników, tj. podmiotów rozpoczynających działalność (w pierwszym roku podatkowym) oraz dla podmiotów mających status tzw. „małych podatników”.

Możliwość zastosowania zaliczek kwartalnych przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności jest wyłączona dla tych z nich, którzy zostali utworzeni:

(i) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo

(ii) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

Autopromocja

(iii) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Z kolei przez „małego podatnika” na gruncie CIT rozumie się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złotówki w sposób wskazany w ustawie o CIT). Na marginesie należy zauważyć, że planowane jest dokonanie zmian w zakresie definicji „małego podatnika”. Zgodnie z tymi zamierzeniami, począwszy od 2018 r. limit przychodu ze sprzedaży ma zostać podniesiony do 2 000 000 euro. W praktyce zatem, więcej podmiotów będzie uprawnionych do wpłaty zaliczek kwartalnie.

Wpłata zaliczek w terminach kwartalnych ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że skorzystanie z tego udogodnienia jest warunkowane złożeniem stosownego zawiadomienia do Urzędu Skarbowego.

Autopromocja

Jak wynika z art. 25 ust. 1b i 1c ustawy o CIT, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

W praktyce wątpliwości budzi w jakim terminie takie zawiadomienie musi zostać złożone w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność. Dotyczy to szczególnie przypadku, gdy rok podatkowy takiego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowy (z uwagi na rozpoczęcie dzielności w trakcie roku).

Aby rozstrzygnąć powyższy problem, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 25 ust. 1b i 1c ustawy o CIT odnosi się zarówno do już istniejących jak i nowych podmiotów. Tym samym, każdorazowo terminy złożenia zawiadomienia o kwartalnych zaliczkach jest taki sam – a mówiąc dokładniej – jest liczony w taki sam sposób. Oblicza się go każdorazowo jako termin przypadający do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Niemniej, dla poprawnego wyliczenia tego terminu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy „drugim miesiącem roku podatkowego” a „drugim miesiącem roku kalendarzowego” czyli lutym. W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zdaniem autora oznacza to, że dla podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku i którzy wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, drugi miesiąc roku podatkowego (wyznaczający termin na złożenie zawiadomienia o zaliczkach kwartalnych) może być innym miesiącem niż luty.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry


W takim przypadku należy ustalić miesiąc w którym nastąpiło rozpoczęcie prowadzenie działalności, a następnie wyznaczyć 20 dzień miesiąca po tym miesiącu. Przykładowo zakładając, że rozpoczęcie działalności nastąpiło w lutym 2017 r., zawiadomienie trzeba złożyć do 20 marca 2017 r.

Ostatnim aspektem, który może budzić wątpliwości, dotyczy tego jaki moment należy uznać za „dzień rozpoczęcia działalności”. Poprawne określenie tego momentu determinuje bowiem m.in. wyznaczenie terminu na złożenie zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na CIT.

W tym kontekście należy podnieść, że zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, przez „dzień rozpoczęcia działalności” w kontekście art. 8 ust. 2 ustawy o CIT należy rozumieć dzień powstania podatnika. Z kolei dniem w jakim „powstaje” podatnik jest dzień, w którym dochodzi do podpisania umowy spółki.

W opinii autora, praktyka organów podatkowych w tym zakresie jest prawidłowa. Zawarcie umowy spółki powoduje bowiem powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. Ponadto, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o CIT spółka kapitałowa w organizacji jest podatkiem CIT.

Powyższe stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 czerwca 2013 r. (sygn. PPB5/423-300/13-2/MW) który wskazał, że: „dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika […] Zatem, skoro Spółka rozpoczęła działalność w dniu 30.05.2012 r., w którym podpisano umowę Spółki w formie aktu notarialnego, to ten dzień należy uznać za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej”. Podobny pogląd przedstawił też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 22 października 2008 r. (sygn. ITPB3/423-392/08/MK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/4510-7/15/KB).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Forma zawiadomienia

Ustawa o CIT nie przewiduje wzoru w przedmiocie zawiadomienia organu o wyborze formy opłacania zaliczek na CIT. W szczególności, nie przewidziano szczególnego wzoru formularza w tym zakresie. Takich informacji nie wskazuje się również w formularzu NIP-2 / NIP-8 składanym przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Tym samym, podatnicy powinni przygotować stosowne pismo we własnym zakresie. Zdaniem autora, takie zawiadomienie – oprócz jasnego oświadczenia o formie opłacania zaliczek – powinno spełniać także wymogi przewidziane w Ordynacji podatkowej. Tym samym, zawiadomienie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres jak również identyfikator podatkowy.

Piotr Wyrwa, doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku - 1,46 zł za litr wykorzystanego oleju napędowego

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku. Rolnicy dostaną 1,46 zł zwrotu akcyzy od każdego litra wykorzystanego do produkcji rolnej oleju napędowego - przewiduje opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

  Regionalna pomoc inwestycyjna będzie mogła być udzielana do końca 2026 r.

  Do końca 2026 r. będzie można udzielać regionalnej pomocy inwestycyjnej, polegającej na zwolnieniu z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu – wynika opisu projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, który właśnie został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Wyłudzenia VAT na ponad 223 mln zł. Grupa przestępcza fałszowała zużyty olej kuchenny

  Wyłudzenia VAT. Tymczasowy areszt dla 15 osób i blokada ponad 26 mln złotych na rachunkach bankowych spółek i osób fizycznych - to efekt śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Rozbita grupa przestępcza fałszowała zużyty olej kuchenny.

  Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Najwcześniej w 2025 roku

  Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł. "Jasno zostało powiedziane w jednej z naszych tez, że wprowadzamy kwotę wolną od podatku 60 tys. zł. Wiadomo, że w 2024 roku tego nie zrobimy. Mamy na to cztery lata i na pewno będzie to wprowadzone" - powiedział poseł KO Artur Łącki.

  Tabela kursów średnich NBP z 4 grudnia 2023 roku - nr 234/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 grudnia 2023 roku - NBP nr 234/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3337 zł.

  NBP: 140 mld zł zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2022 r. wyniósł 140,3 mld zł, w porównaniu z 2021 r. ich wielkość wzrosła o blisko jedną czwartą - poinformował NBP w raporcie.

  Jak można przestać być wspólnikiem spółki osobowej? Czym różni się wystąpienie ze spółki od sprzedaży ogółu praw i obowiązków?

  Czasem trzeba rozstać się ze spółką osobową (np. ze spółką jawną). Na czym polega i jakie skutki prawne wywołuje wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika? Czym różni się to od sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika?

  Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej. Jak przebiegają rozliczenia?

  Jak kwestię rozliczenia wspólnika występującego ze spółki osobowej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych? Jak te przepisy zastosować w praktyce? Dlaczego czasem warto rozliczyć się z występującym wspólnikiem inaczej niż wskazuje ksh?

  REKLAMA