Kategorie

Nagroda z zysku dla pracowników - koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy?

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Nagroda z zysku dla pracowników - koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy?
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w uchwale II FPS 5/15 stanowisko, zgodnie z którym pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wypłaty dokonywane na rzecz pracowników z dochodu po opodatkowaniu.

Nagrody z zysku a koszty podatkowe - problem prawny

Pytanie, którym zajął się w uchwale NSA dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat dokonywanych przez pracodawców na rzecz pracowników z dochodu po opodatkowaniu.

Reklama

Wiele spółek działających w różnych branżach na polskim rynku przyjęło strategię wynagradzania pracowników, której elementem jest wypłacanie premii pracownikom z dochodu spółki po opodatkowaniu. Dochód należy rozumieć należy jako dochód za dany rok podatkowy, zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) bądź Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (w spółce akcyjnej), powstały pod odjęciu wszelkich podatków oraz danin na rzecz Skarbu Państwa.

Podstawy do dokonania podziału części dochodu między pracowników, co do zasady znajdują swoje źródło w przyjętych przez pracodawcę i zatwierdzonych przez pracowników regulaminach wynagradzania lub zawartych układach zbiorowych pracy. Rozwiązanie takie pozwala na obiektywne stwierdzenie przesłanek upoważniających pracownika do uzyskania premii lub nagrody za poprzedni rok obrotowy.

Zaznaczyć należy, że wątpliwość ta występuje jedynie w przypadku bezpośrednio wypłacanej kwoty premii i nagród, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozbieżności w orzecznictwie

Reklama

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiły się rozbieżności dotyczące omawianej kwestii. Przez lata wytworzyły się dwie odrębne linie orzecznicze, które dochodziły przy analizie podobnych stanów faktycznych do różnych wniosków, w odmienny sposób kształtując sytuację prawną pracodawców (podatników).

Do pierwszej z nich, która nie pozwala na zaliczenie do kosztów premii i nagród wypłacanych pracownikom z dochodu netto zaliczały się orzeczenia NSA II FSK 1692/11, II FSK 1375/11, II FSK 332/11, II FSK 2208/10, natomiast do linii zezwalającej na takie zaliczenie wliczały się orzeczenia NSA II FSK 3618/13, II FSK 1220/12, II FSK 2275/10.

Przeciwnicy zaliczania wypłat dokonywanych na rzecz pracowników z dochodu po opodatkowaniu do kosztów uzyskania przychodu podnosili, że zaliczenie takich nagród i premii do kosztów uzyskania przychodów pozwalałoby na powtórne ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nagrody i premie, po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Skutkiem tego byłoby powiększenie kosztów uzyskania przychodu w minionym roku podatkowym o wypłaconą kwotę nagród i premii, co skutkowałoby zmniejszeniem podstawy opodatkowania oraz koniecznością dokonania korekty zeznania rocznego dot. podatku od osób prawnych.

Podnoszono także, że wypłacanie nagród i premii z dochodu po opodatkowaniu nie ma charakteru kosztowego. Uznawano, że wypłacanie ich z dochodu po opodatkowaniu oznacza, że nie mają związku z przychodami roku, w którym są wypłacane, gdyż nie służą ani osiągnięciu, ani zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Spotkać się także można było z poglądem, że nawet jeżeli istnieje związek z działalnością gospodarczą pracodawcy, w omawianym scenariuszu przychód poprzedza wydatek, nie może on więc być ponoszony w celu osiągnięcia bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Zaznaczano, że nie każde świadczenie na rzecz pracownika, które stanowi dla niego przychód może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Uchwała NSA II FPS 5/15

Skład siedmiu sędziów NSA potwierdził 1 lutego 2016 r. w uchwale o sygn. II FPS 5/15 stanowisko wcześniej zajęte przez NSA w uchwale II FPS 3/15, wskazując że w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p. wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty.

W uchwale przychylono się do argumentacji przedstawionej we wcześniejszej uchwale II FPS 3/15. Stwierdzono, że w prawie podatkowym stosować należy dyrektywę prymatu wykładni językowej. Nie można poprzez systemową lub funkcjonalną wykładnię przepisów nakładać na podatnika dodatkowych ciężarów podatkowych, które nie wynikają wprost z wypowiedzi ustawodawcy. Miałoby to miejsce gdyby zabronić pracodawcy zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłat dokonywanych na rzecz pracowników z dochodu po opodatkowaniu, gdyż w żadnym przepisie nie jest wskazane, że nie mogą być one zaliczone do kosztów.

Co więcej, w przypadku zaliczenia nagród i premii wypłacanych z dochodu po opodatkowaniu do kosztów uzyskania przychodów, NSA wskazał że nie ma konieczności korygowania zeznania podatkowego za miniony rok podatkowy. Nie można z samego faktu, że wypłata nagrody nastąpiła z dochodu po opodatkowaniu wyciągać wniosków o powtórnym ujmowaniu w kosztach tych wydatków. Gdyby zgodzić się z taką argumentacją, wszystkie wydatki sfinansowane z dochodu po opodatkowaniu (zysku pozostawionego w spółce) nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślono, że dochód jest ustalany w określonym roku podatkowym. Po zakończeniu roku podatkowego nie mamy już do czynienia z dochodem jako elementem konstrukcyjnym podatku, ale kwotą pozostawioną do swobodnej dyspozycji podatnika. Nagrody i premie nie są więc wypłacane „z dochodu”, ale ze środków pieniężnych stanowiących majątek spółki.


W uchwale stwierdzono także, że wypłata nagród i premii dla pracowników z dochodu po opodatkowaniu jest kosztem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Zaznaczył, że koszt nie musi łączyć się z konkretnym przychodem, ale może także prowadzić do jego potencjalnego zwiększenia lub osiągnięcia.

Jako że nagrody i premie są przychodami wynikającymi ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., dla ustalenia momentu powstania zaliczenia kosztów podatkowych stosuje się przepis art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p. Dlatego też wydatki te zaliczyć należy do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Jakub Sekulski, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. – biuro w Poznaniu

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.