| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Spółki rynku wynajmu nieruchomości (srwn) będą zwolnione z CIT

Spółki rynku wynajmu nieruchomości (srwn) będą zwolnione z CIT

Minister finansów konsultuje obecnie projekt nowej ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Projekt przewiduje też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mające na celu zwolnienie podatkowe takich spółek, przede wszystkim w zakresie ich dochodów z najmu nieruchomości oraz ze sprzedaży nieruchomości. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r. i ma na celu rozwój krajowego rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem, zwłaszcza dzięki aktywności polskiego kapitału.

Minister finansów zauważa, że w Polsce w sektorze wynajmu nieruchomości komercyjnych dominują podmioty zagraniczne, które nierzadko korzystają z preferencji podatkowych w swoich macierzystych krajach. W wielu systemach podatkowych (także w państwach UE) spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust) korzystają bowiem  ze szczególnego statusu podatkowego. W Polsce nie było dotąd takich preferencji podatkowych w tej branży.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Spółki rynku wynajmu nieruchomości

Projektowana ustawa zawiera precyzyjną definicję spółki rynku wynajmu nieruchomości.

Ma to być spółka publiczna (tj. spółka akcyjna, której przynajmniej jedna akcja  jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spełniająca wszystkie poniższe warunki:

1) Przedmiotem działalności jest najem nieruchomości lub ich części, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz działalność finansowa w zakresie zarządzania udziałami lub akcjami w innych spółkach (spółkach zależnych).

2) Kapitał zakładowy jest nie niższy niż 60 000 000 zł;

3) Czas trwania jest nieoznaczony;

4) Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych, o których mowa w art. 7, oraz akcje innych spółek rynku wynajmu nieruchomości;

6) Nie mniej niż 70% przychodów netto ze sprzedaży pochodzi z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części;

7) Wartość bilansowa zobowiązań nie przekracza 70% wartości bilansowej aktywów;

8) Nie mniej niż 90% zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, pochodzącego z najmu nieruchomości lub ich części, z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, z odpłatnego zbycia akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, lub z dywidend wypłaconych przez spółki zależne, o których mowa w art. 7, jest wypłacanych akcjonariuszom w formie dywidendy w każdym roku obrotowym, albo jeżeli zysk pochodzący z najmu nieruchomości lub ich części, z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, z odpłatnego zbycia akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, lub z dywidend wypłaconych przez spółki zależne, o których mowa w art. 7, który nie został wypłacony akcjonariuszom w formie dywidendy, zostanie przeznaczony na nabycie innych nieruchomości lub ich części, lub udziałów lub akcji stanowiących nie mniej niż 95% udziału w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo akcyjnej, w przypadku której nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości;

9) przychody z najmu nieruchomości lub ich części są uzyskiwane z najmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części.

Omawiany projekt ustawy zawiera też przepisy dotyczące firmy (konieczny będzie dopisek spółka rynku wynajmu nieruchomości – w skrócie srwn), zarządu i rady nadzorczej spółki rynku wynajmu nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w pozostałych kwestiach właściwy jest kodeks spółek handlowych.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Nowe zwolnienia z CIT

Kluczowymi przepisami, które mają zachęcać do tworzenia i funkcjonowania spółki rynku wynajmu nieruchomości są zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt przewiduje, że zwolnione z CIT będą dochody spółek rynku wynajmu nieruchomości uzyskane z:

1) najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części (to zwolnienie ma też być stosowane pod pewnymi warunkami do innych spółek publicznych, które rozpoczynają działalność na rynku wynajmu nieruchomości);

2) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych, od srwn, lub akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości.

Ponadto zwolnione z CIT mają być:

- przychody spółek rynku wynajmu nieruchomości uzyskane z dywidend wypłaconych przez ich spółki;

- dochody spółek zależnych od srwn uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »