reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Koszty pracownicze > Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS.

Składki ZUS i podatek dochodowy

Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym) pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Pracy.

Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi.

Potrącenia to:
- składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),
- składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto),
- składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto),
- składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne),
- podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Wysokość składek jest następująca:
- składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),
- składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto),
- składka wypadkowa – 1,80% (od kwoty brutto),
- składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto),
- składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto),
- składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto).

Koszty jakie ponosi pracodawca przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej – obecnie 1 850,00 zł brutto (przy podstawowych kosztach uzyskania – 111,25 zł).
Kwota brutto – 1 850,00 zł
Kwota kosztów uzyskania – 111,25 zł
Kwota do opodatkowania – 1 485,00 zł
Naliczona zaliczka na podatek – 220,97 zł
Zaliczka na podatek odprowadzona do US – 97,00 zł
Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 143,67 zł
Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 27,75 zł
Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 120,25 zł
Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 180,56 zł
Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 180,56 zł
Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 45,33 zł
Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,80% – 33,30 zł
Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 45,33 zł
Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 1,85 zł
Kwota netto – 1 355,69 zł

Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Przy wynagrodzeniu 1 850,00 zł brutto będzie to:
składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *1 850,00 zł = 180,56 zł,
składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *1 850,00 zł = 120,25zł,
składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% * 1 850,00= 33,30 zł,
składka na Fundusz Pracy – 1 850,00 * 2,45% = 45,33 zł,
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1 850,00 zł * 0,10% = 1,85 zł.
Suma dodatkowych obciążeń to 381,29 zł.
Koszt całkowity: 2 231,29 zł.

W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP.

Zwolnienie to przysługuje w takich przypadkach jak:

1. zatrudnimy kobietę powyżej 55 roku życia oraz mężczyznę powyżej 60 roku życia to takie osoby są zwolnione z opłacania tych składek. Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, czyli w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zwolnienie bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu 55 lub 60 lat.

2. zatrudnimy pracownika powyżej 50 roku życia na podstawie umowy o pracę w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni. Jest to zwolnienie które dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

3. zatrudnimy pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu.

Polecamy: Rodzina 500+ (PDF)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama