| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Raportowanie schematów podatkowych - MF odpowiada na pytania

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zasad (zwłaszcza formalnych aspektów) raportowania schematów podatkowych (MDR). Jednocześnie Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pytania można przesyłać na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

W jakim formacie pliku należy przekazywać Szefowi KAS informacje / zawiadomienia MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4?

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie XML, tzn. podpis powinien stanowić integralną część podpisywanego pliku.

Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

Nie należy także w podpisie używać funkcji skrótu SHA-1, która od dnia 1 lipca 2018 r. nie zapewnia integralności danych.

W jaki sposób należy podpisywać przekazywany Szefowi KAS plik? Czy można skutecznie przekazać pliki w formacie XAdES?

Istnieje możliwość podpisania wygenerowanych na stronie MDR.GOV plików za pomocą Podpisu Zaufanego.

W przypadku zamiaru użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przekazujący dany dokument musi podpisać plik przed jego wysyłką w aplikacji zewnętrznej, obsługującej podpis elektroniczny. System akceptuje pliki podpisane Podpisem Zaufanym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES otoczonym (Enveloped), otaczającym (Enveloping) oraz podpisane za pomocą podpisu zewnętrznego (detached).

Pliki należy przekazywać wyłącznie w formacie xml. Dopuszczalne są rozszerzenia plików „.XML” i „.XAdES”.

W przypadku, gdy ilość podmiotów wskazanych w dokumencie przekracza 100, zalecane jest podpisanie takiego pliku podpisem zewnętrznym lub otaczającym (Enveloping). Niewskazane jest, z powodów technicznych, podpisywanie takiego pliku podpisem otoczonym (Enveloped) lub Podpisem Zaufanym.

Czy dokumenty MDR-1, MDR-2, MDR-4 może podpisać osoba umocowana na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Do informacji / zawiadomień o schematach podatkowych mają zastosowanie przepisy o pełnomocnictwie zawarte w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej.

Nie mają w tym zakresie zastosowania przepisy o podpisywaniu deklaracji przez pełnomocników (dział III rozdział 9a Ordynacji podatkowej). Nie ma zatem możliwości ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przekazania do Szefa KAS dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

W jaki sposób należy złożyć Szefowi KAS dokument pełnomocnictwa do zastępowania podmiotu zobowiązanego w zakresie składania informacji / zawiadomień dotyczących schematów podatkowych?

Pełnomocnik może zastępować podmiot zobowiązany w zakresie składania informacji lub zawiadomień dotyczących schematów podatkowych na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego.

W treści dokumentu pełnomocnictwa należy wskazać Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organ, do którego dokument pełnomocnictwa jest składany.

Pełnomocnictwo szczególne udzielane jest na wzorze pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) i składane w formie pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) lub w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi).

Pełnomocnictwo szczególne w formie dokumentu elektronicznego należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: (/bx1qpt265q/SkrytkaESP).

Pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej należy przekazać do Szefa KAS na adres:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

z dopiskiem: „pełnomocnictwo MDR”

Wraz z pełnomocnictwem szczególnym należy złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

W jaki sposób uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa szczególnego?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa szczególnego powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem "opłata skarbowa za..."

Więcej informacji na temat opłaty skarbowej znajduje się na stronie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Czy ma znaczenie rodzaj przeglądarki internetowej, z użyciem której przegląda się stronę MDR.GOV?

 Tak. Istotnym jest, aby korzystać z rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Safari,
Opera,
Microsoft Edge.

W przypadku skorzystania z innej przeglądarki, na stronie może pojawić się komunikat o wystąpieniu błędu (kod błędu: 2007).

Nie jest rekomendowane korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w związku z brakiem aktualizacji i wsparcia firmy Microsoft w obszarze bezpieczeństwa przesyłania danych.

Co należy zrobić, gdy przy próbie wysyłania pliku pojawił się komunikat: „Błędny format pliku XML zgłoszenia. Brak nagłówka lub kodu systemowego w nagłówku pliku XML. Kod błędu: 2007”?

 Korzystając ze strony MDR.GOV należy używać rekomendowanych w podręczniku użytkownika (link do podręcznika znajduje się na samej stronie) przeglądarek internetowych (w najnowszych ich wersjach), tj.:

Google Chrome,

Mozilla Firefox,

Safari,

Opera,

Microsoft Edge.

W przypadku pojawiającego się kodu błędu: 2007 należy korzystać z powyżej rekomendowanych przeglądarek internetowych.

W trakcie użytkowania strony https://mdr.mf.gov.pl/#/, mogą pojawić się także innego rodzaju komunikaty o błędach, tj.:

Kod błędu: 2005 - „Błąd w pliku XML żądania przesłania zgłoszenia.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2006 - „Brak zgodności sumy kontrolnej w metadanych z przesłanym plikiem XML.” - jeśli plik nie jest w formacie XML;

Kod błędu: 2007 - „Błędny format XML zgłoszenia.” – jeśli plik jest pusty;

Kod błędu: 2008 - „Plik XML niezgodny ze schemą.” - jeśli plik nie jest zgodny ze schemą;

Kod błędu: 2009 - „Brak podpisu dla pliku XML.”- jeśli plik nie został podpisany;

Kod błędu: 2010 - „Złożony plik XML jest duplikatem.” – jeśli wysyłany jest ponownie ten sam plik;

Kod błędu: 2012 - „Błędny podpis pliku XML.” - jeśli plik podpisano innym podpisem niż podpisem w formacie XAdES otoczonym (Enveloped) lub otaczającym (Enveloping) lub Podpisem Zaufanym;

Kod błędu: 3000 - „Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania w trakcie przetwarzania pliku XML.” – w sytuacji, gdy system nie może przetworzyć pliku;

Kod błędu: 3003 - „Błąd usługi weryfikacji podpisów.” - gdy nie zadziała usługa wewnętrzna, od której zależy funkcjonalność weryfikacji podpisów;

Kod błędu: 2014 – „Błędny podpis pliku. Niedozwolone podpisy różnych typów.” - w momencie przesłania jednocześnie pliku podpisu zewnętrznego oraz pliku podpisanego podpisem otaczającym lub otoczonym;

Kod błędu: 2015 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu jest błędny." – gdy w momencie składania uzupełnienia numer UID jest błędny;

Kod błędu: 2016 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu należy do dokumentu posiadający inny typ." – w przypadku, gdy numer ID należy do innego typu dokumentu niż jest składany np. przy złożeniu uzupełnienia do MDR-1 należy wpisać numer ID pierwotnego dokumentu MDR-1, a nie innego np. MDR-2;

Kod błędu: 404 - „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie później.” – w sytuacji, kiedy wystąpi inny nieokreślony błąd.

Co powinien zrobić zobowiązany do przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia, w sytuacji, w której nie zrealizował tego obowiązku w terminie, czy ma prawo złożenia tzw. czynnego żalu na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego?

 W przypadku nieprzekazania informacji lub zawiadomienia Szefowi KAS w terminie, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji / zawiadomienia Szefowi KAS).

Czynny żal może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Czynny żal złożony drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W jakiej formie korzystający może poinformować promotora lub wspomagającego, o tym czy w odniesieniu do niego jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego?

 W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których promotor lub wspomagający nie posiadają informacji o tym, czy kryterium kwalifikowanego korzystającego jest spełnione w przypadku danego podmiotu. Jednocześnie, mogą nie mieć podstaw faktycznych do przyjęcia określonego założenia w tym przedmiocie.

W powyższej sytuacji, dla celów dowodowych, działaniem wystarczającym może być, na przykład, odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia definicji kwalifikowanego korzystającego.

Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone w formie pozwalającej na posłużenie się nim w celach dowodowych. W szczególności, za taką formę należy uznać formę pisemną. Pisemne oświadczenie korzystającego (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne podpisanego przez osoby umocowane do ich reprezentacji) może być wystarczające dla osiągnięcia opisanego wyżej celu.

Pytania i odpowiedzi dot. MDR można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/ .
Pytań i odpowiedzi w tym zakresie będzie najprawdopodobniej przybywać, bo Ministerstwo zachęca do zadawania kolejnych pytań w sprawach dotyczących składania dokumentów MDR do Szefa KAS na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Podręcznik użytkownika systemu MDR v 3.0 (PDF, 2790 kB)

Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31.01.2019 (PDF, 1267 kB)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »