reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Zaświadczenia podatkowe – zmiany 2016

Zaświadczenia podatkowe – zmiany 2016

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to określa m.in. tryb wydawania zaświadczeń, właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń i wzory zaświadczeń określonych Ordynacji podatkowej.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 306j Ordynacji podatkowej. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw z 2015, poz. 2355.

Wzory zaświadczeń podatkowych

W załącznikach do tego rozporządzenia znajdziemy wszystkie wzory zaświadczeń wydawane przez organy podatkowe:

- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) – załącznik nr 3;

- o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S) - załącznik nr 4;

- o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z) – załącznik nr 5;

- o wysokości zaległości podatkowych podatnika (ZAS-P) – załącznik nr 6;

- o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (ZAS-S.C.) – załącznik nr 7;

- o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZ) – załącznik nr 8;

- o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZU) – określa załącznik nr 9.

- o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) – określa załącznik nr 10;

- o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP) – określa załącznik nr 11;

Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M) określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Kto wydaje zaświadczenia

Zaświadczenia są przede wszystkim wydawane przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Jednak zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej zadania polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiany właściwości urzędu dla celów VAT w 2016 roku

Właściwość urzędów skarbowych

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości po porozumieniu:

1) z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę, o której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 Ordynacji podatkowej;

2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do realizacji tytuły wykonawcze.

Naczelnik urzędu skarbowego wykonujący zadania w zakresie centrum obsługi podatników, wydaje zaświadczenie na podstawie informacji uzyskanych od naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306g § 1 pkt 2 (zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego) i art. 306h § 1 (zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie instytucji kredytowych, kontrahentów, małżonka i wspólników) Ordynacji podatkowej, jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego, w której podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) oraz identyfikator podatkowy.

W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h Ordynacji podatkowej, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

Zaświadczenie doręczane w formie dokumentu elektronicznego jest uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy przebywającemu za granicą za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświadczenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej.

Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez inną osobę, które zostało sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Wydanie zaświadczenia podlega wpisowi w rejestrze zaświadczeń.

Przekazanie lub otrzymanie informacji w sprawach zaświadczeń wpisuje się w ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń.

Omawiane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726), które straciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama