| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Kiedy płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

Kiedy płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

Uprawnienie płatnika do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dotyczyć może nie tylko sytuacji, kiedy podatek powinien co do zasady zostać pobrany, ale został pobrany w wysokości wyższej od należnej, lecz także w sytuacji, w której podatek został pobrany nienależnie. Dopiero w toczącym się już postępowaniu organ może stwierdzić, który podmiot – podatnik czy płatnik- jest faktycznie uprawniony do nadpłaty.

Tak wynika z wyroku NSA z 2 sierpnia 2016r., II FSK 2119/14.

Sprawa dotyczyła banku, który zamierza wprowadzić do swojej oferty nowy produkt depozytowy (rachunek lokaty terminowej). W dniu założenia lokaty terminowej klient (osoba fizyczna) otrzyma należne odsetki za cały deklarowany okres lokaty. Wartość odsetek wypłaconych klientowi z góry zostanie pomniejszona o kwotę 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku wypowiedzenia przez klienta umowy lokaty terminowej przed oznaczonym terminem, spółka zwróci klientowi kwotę lokaty pomniejszoną o kwotę odsetek wypłaconych klientowi w dniu założenia lokaty, tj. odsetek netto, czyli pomniejszonych o pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

Na tym tle bank powziął wątpliwość co do powstania po stronie spółki nadpłaty tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku, w przypadku niedotrzymania przez klienta warunku utrzymania kapitału na lokacie do końca umówionego okresu i zwrotu klientowi kwoty odsetek netto.

Prezentując własne stanowisko bank wskazał, że w przedmiotowej sprawie potrącony wcześniej podatek staje się podatkiem nienależnym i występuje nadpłata podatku. W jego ocenie, wskutek niedochowania warunków umowy same odsetki wypłacone klientowi z góry staną się nienależne i podlegać będą zwrotowi na rzecz spółki w kwocie netto. Tym samym to spółka jako płatnik ponosić będzie ekonomiczny ciężar podatku, nie zaś podatnik (klient).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że w przypadku płatnika nadpłata podatku dotyczy jedynie tych przypadków, w których dochodzi do uszczerbku w jego majątku na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej, w której zostało pobrane. Zdaniem organu w przypadku zerwania lokaty przez klienta spółka powinna dokonać zwrotu lokaty pomniejszonej o wypłacone klientowi odsetki oraz pobrany zryczałtowany podatek, ponieważ uprawnionym do wystąpienia o zwrot (nadpłaconego) nienależnie pobranego podatku przez płatnika będzie klient banku (podatnik).

WSA w Warszawie potwierdził stanowisko organu. W ocenie sądu, w chwili poboru podatku przez płatnika podatek od przychodu był należny i pobrany w prawidłowej wysokości. Z punktu widzenia obowiązków płatnika liczy się stan sprawy na dzień poboru podatku, a nie to co miało miejsce po tym dniu. W takiej sytuacji to podatnik jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę, a nie płatnik.

Sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który przychylił się do stanowiska prezentowanego przez bank. W ocenie NSA uprawnienie płatnika do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dotyczyć może nie tylko sytuacji, kiedy podatek powinien co do zasady zostać pobrany, ale został pobrany w wysokości wyższej od należnej, lecz także w sytuacji, w której podatek został pobrany nienależnie. W razie nadpłaty podatnika to na jego rzecz powinna być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę, a w przypadku nadpłaty płatnika – na rzecz płatnika. Zamknięcie drogi do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty stronie jako płatnikowi, zdaniem sądu, należy uznać za naruszenie prawa.

Patrycja Łukasiewicz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »