Kategorie

Opodatkowanie wynagrodzeń polskich ekspertów za pracę w Holandii – zasada 30%

ExpaTax
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie wynagrodzeń polskich ekspertów za pracę w Holandii – zasada 30%
Podejmując zatrudnienie u holenderskiego pracodawcy, czy to w związku z oddelegowaniem przez polskiego pracodawcę, czy też w formie lokalnego zatrudnienia, warto rozważyć możliwość skorzystania z swoistej ulgi podatkowej określanej w Holandii jako „30% tax ruling”.

Ulga 30% - zasady przyznania

Ulga „30%” zwana potocznie „30% tax ruling” jest swoistą formą ulgi podatkowej dostępnej dla osób oddelegowanych i wykonujących pracę w Holandii (zarówno na podstawie kontraktów lokalnych jak i oddelelgowania) podlegających opodatkowaniu w Holandii oraz znajdujących się w kategorii pracowników ze „szczególną wiedzą”. Dodatkowym kryterium jest poziom dochodów tych osób.

Reklama

W przypadku polskich rezydentów podatkowych, ich dochody za pracę wykonywaną na terytorium Holandii, będą tam opodatkowane, o ile nie znajdą zastosowania przepisy KonwencjI między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu obowiązująca od 01.01.2004 (Umowa). 

Zgodnie z art.15 ust. 2 wyżej wymienionej Umowy, wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymywane przez polskiego rezydenta podatkowego może zostać zwolnione z opodatkowania w Holandii jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 1. odbiorca (pracownik) przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym,
 2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz
 3. wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Dokumentacja pracownicza 2015 ponad 280 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym) (książka)

W sytuacji gdy dany pracownik podlega opodatkowaniu w Holandii (czyli nie mają zastosowania przepisy Umowy) i spełnia warunki do objęcia ulgą 30%, opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega 70% wynagrodzenia – 30% przychodu jest wyłączone, i może być wypłacone jako wolne od opodatkowania. Owo specjalne traktowanie może być przyznane maksymalnie na okres 8 lat.

Warunki skorzystania z ulgi:

 1. pracownik posiada szczególną wiedzę -  rzadką lub niedostępną na holenderskim rynku pracy,
 2. pracownik został zatrudniony z zagranicy,
 3. pracodawca jest „agentem” podatku u źródła tj. wynagrodzenie pracownika jest wypłacane za pośrednictwem holenderskiej listy płac.
 4. przed przystąpieniem do pracy w Holandii, pracownik musi mieć miejsce zamieszkania w promieniu 150 km od holenderskiej granicy do dwóch trzecich czasu w okresie ostatnich 24 miesięcy,
 5. wynagrodzenie dla celów podatkowych w Holandii musi wynosić co najmniej 36 378 EUR (limit w 2015) z wyłączeniem nieopodatkowanego dodatku 30% - kwoty są corocznie indeksowane.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie ulgi 30% musi być złożony w terminie czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy w Holandii.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

Umowy terminowe po zmianach (książka)

Pracodawca jako „agent” – holenderska lista płac

W przypadku zatrudnienia w Holandii, ulga 30% może zostać przyznana, gdy:

 1. holenderska firma zatrudnia pracownika,
 2. pracownik jest zatrudniony w firmie zagranicznej, która ma stałą siedzibę w Holandii,
 3. pracownik jest zatrudniony w firmie zagranicznej, która nie ma stałej siedziby w Holandii ale pracodawca zagraniczny jest zarejestrowany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (z powodu podlegania wynagrodzenia obowiązkowi podatkowemu w Holandii).

Pracodawca zagraniczny posiadający filię, oddział, spółkę powiązaną w Holandii ma prawo na podstawie porozumienia między firmami wyznaczyć firmę holenderską jako swojego „’agenta” płatniczego.  Wówczas lista płac jest prowadzona przez spółkę holenderską dla pracowników oddelegowanych na takich samych zasadach jak dla pracowników zatrudnionych lokalnie.  Jeśli pracodawca zagraniczny nie może lub nie chce skorzystać z powyższej opcji, musi sam zarejestrować się jako płatnik w holenderskim urzędzie skarbowym jako „agent” podatku u źródła. 

Jeśli pracodawca:

 1. Nie ma innych powiązań z Holandią niż udostępnienie personelu - właściwym urzędem będzie organ podatkowy w Limburgii - Departament Spraw Międzynarodowych.
 2. Ma inne powiązania - urzędem właściwym będzie lokalny urząd skarbowy zlokalizowany w miejscu „występowania powiązań”.

Po rejestracji pracodawca uzyskuje numer będący odpowiednikiem polskiego numeru NIP dla celów wynagrodzeń / listy płac tzw. „Wage tax number (WTN)”.   

W okresie oczekiwania na nadanie numeru, firma może uruchomić administrację płac oraz wypłacać wynagrodzenia, nie może natomiast wystąpić o specjalne zasady opodatkowania dochodów pracownika zwane „ulgą 30%”.

Zeznanie roczne

W przypadku Holandii pracownik będzie podlegał obowiązkowi złożenia jednego z następujących typów zeznań podatkowych (w zależności od swojej rezydencji podatkowej, sytuacji osobistej oraz typu dochodów):

Formularz P: zeznanie podatkowe dla osób fizycznych,

Formularz E: tożsamy dla formy P bez ulg i odliczeń,

Formularz T: zwrot podatku,

Formularz C: dla nie-rezydentów osiągających dochody w Holandii,

Formularz M: składany w roku migracji – jest to formularz dla osób które w trakcie roku zmieniają swoją rezydencję podatkową (czyli są „częściowymi” rezydentami w Holandii).

Wszystkie zeznania, z wyjątkiem formularza M, są składane elektronicznie.

Jako polski rezydent podatkowy, pracownik będzie zobowiązany do wykazania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym wszystkich uzyskanych przychodów, również tych pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W przypadku, gdy wynagrodzenie za pracę w Holandii otrzymywane przez polskiego rezydenta zgodnie z Umową podlega opodatkowaniu w Holandii (tzn. jeżeli dochód ten nie kwalifikuje się do zwolnienia z opodatkowania w Holandii zgodnie z wymienionymi wyżej kryteriami), Polska będzie zobowiązana stosować metodę “kredytu podatkowego”, tzn. zezwolić na odliczenie podatku zapłaconego w Holandii od podatku należnego od tego dochodu w Polsce.

Monitor Księgowego – prenumerata

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych


Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią przewiduje metodę zaliczenia podatkowego, czyli kredytu podatkowego – jako metodę główną.  Kredyt podatkowy tym różni się od metody wyłączenia z progresją, że podatnik jest zobowiązany do opodatkowania w Polsce zarówno dochodów osiągniętych na terenie Polski jak i dochodów uzyskanych za granicą. Od łącznej sumy podatku może jednak odjąć podatek zapłacony za granicą – jednakże wyłącznie do kwoty nie przekraczającej wysokości podatku, jaki przypada na dochody osiągnięte za granicą. Odliczenie to nie może również przekroczyć faktycznego podatku zapłaconego za granicą.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy pracował tylko w Holandii i tam uzyskiwał przychody, nadal musi zapłacić podatek w Polsce.

Jednocześnie podatnicy, osiągający dochody w krajach dla których, zgodnie z przepisami Umowy obowiązuje metoda kredytu podatkowego, mają prawo do skorzystania z tzw. „ulgi abolicyjnej”.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.