Kategorie

Firmy mogą przekazać bez PIT prezenty do 200 zł w ramach własnej promocji lub reklamy

Adrian Artowicz
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Od 20 maja 2010 r. obowiązuje zmieniony przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, który dotyczy zwolnienia z opodatkowania PIT nieodpłatnych świadczeń przekazywanych w związku z promocją bądź reklamą świadczeniodawcy.

W myśl noweli z dnia 18 marca 2010 r. przekazywane świadczenie może podlegać zwolnieniu, jeżeli jego wartość nie przekracza 200 zł. Oznacza to, że wartość świadczenia korzystająca ze zwolnienia wzrosła o 100 zł.

Chociaż zmiana ta została wprowadzona niemalże w połowie roku, to analizowany przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.

W związku z tym, jeżeli podatnik otrzymał w 2010 roku do dnia 20 maja 2010 r. świadczenie, którego jednorazowa wartość przekraczała 100 zł (a więc od którego musiałby odprowadzić podatek ), ale nie była wyższa niż 200 zł, to świadczenie to nie będzie zwiększało podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W konsekwencji świadczeniodawca nie będzie musiał sporządzać w odniesieniu do takich świadczeń informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o PIT. Opisana zmiana ze względu na swą oczywistość i w praktyce jedynie techniczny charakter nie wymaga dalszej analizy.

Zwolnienie nie może mieć zastosowania, gdy obdarowanymi są pracownicy świadczeniobiorcy, bądź osoby pozostające ze świadczeniobiorcą w stosunku cywilnoprawnym.

Warto jednak pochylić się nad kontrowersjami i wątpliwościami, jakie mogą pojawić się w związku z zastosowaniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Netto, czy brutto?

Częstym problemem wśród świadczeniodawców będących czynnymi podatnikami VAT jest ustalenie wartości świadczenia, które może podlegać zwolnieniu.

Podmioty te mają wątpliwość, czy na wartość tego świadczenia wpływa także wartość podatku od towarów i usług uiszczonego podczas nabycia/wytworzenia przekazywanych świadczeń, czy może wartość tę należy ustalać w kwocie netto.

Polecamy: serwis VAT

Wątpliwość ta, spowodowana zapewne możliwością odliczenia VAT uiszczanego przy nabywaniu towarów przekazywanych w ramach promocji i reklamy, może być bardzo istotna, gdyż wartość podatku może zdecydować o przekroczeniu wartości objętej zwolnieniem.

Niestety należy wskazać, że wartość tych świadczeń powinna być ustalana w kwocie brutto. To bowiem taka wartość, jest wartością rzeczywistą przekazywanych świadczeń – obdarowany nabywając podobne świadczenie na rynku musiałby uiścić kwotę brutto.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wartość przekazywanych świadczeń należy ustalić w oparciu o zasady zawarte w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT.

Co to znaczy „jednorazowa wartość świadczeń”?

Analizując kwestię ustalania wartości przekazywanych świadczeń warto zwrócić uwagę, że przepis posługuje się pojęciem „jednorazowa wartość świadczeń”.

Oznacza to zatem, że dany świadczeniobiorca może wielokrotnie przekazywać świadczenia tej samej osobie i po stronie tej osoby – o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki do zastosowania zwolnienia – przychód nie powstanie.

Rodzi się jednak pytanie, o częstotliwość przekazywania świadczeń – czy pomiędzy przekazaniem świadczeń musi upłynąć określona ilość czasu (np. godzina, dzień, miesiąc), czy może wystarczy, aby świadczenie było przekazywane w odmiennych okolicznościach.

Polecamy: serwis Koszty

Odwołując się do definicji słownikowej, należy wskazać, że „jednorazowy” oznacza „jeden raz dany lub uczyniony”. W związku z tym można przyjąć, że analizowany przepis mówi o wartości świadczenia jeden raz danego. Jednocześnie nie oznacza to, że jest to świadczenie jeden raz dane w pewnych okolicznościach (np. podczas przeprowadzania danej akcji).

Dlatego też możliwe jest, że zwolnieniem objęte może być kilka pojedynczych świadczeń przekazanych w związku z daną akcją prowadzoną przez świadczeniodawcę, ale np. w oparciu o odmienne kryteria, czy spełnieniu kilkakrotnie tych kryteriów.

Istotne jest jednak, aby kilkakrotne przekazanie świadczeń w ramach jednaj akcji miało swoje uzasadnienie racjonalne i faktyczne. W przeciwnym razie organ podatkowy może uznać, że świadczenie zostało celowo podzielone, aby uniknąć opodatkowania.

Tylko w związku z promocją lub reklamą

Bardzo istotną przesłanką warunkującą zastosowanie analizowanego zwolnienia jest to, aby świadczenie było przekazywane w ramach akcji promocyjnej, bądź reklamowej. Przesłanka ta literalnie wynika z brzmienia przepisu i musi być bezwzględnie spełniona.

Opierając się o definicję językową należy wskazać, że promocja to „działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia” .

Z kolei za reklamę uważa się działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu produktów tego podmiotu gospodarczego.

Co istotne zwolnienie z opodatkowania może także dotyczyć świadczeń przekazywanych w związku z działaniami reprezentacyjnymi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to czy dane świadczenie jest przekazywane w związku z promocją, bądź reklamą należy oceniać nie tylko w kontekście rodzaju świadczenia, ale także okoliczności w których świadczenie jest przekazywane.

W praktyce opisywanym zwolnieniem – i taki był też powód jego wprowadzania – objęte są wszelkie upominki, gadżety, próbki mające oznaczenia i rozdawane w okolicznościach które pozwalają identyfikować świadczeniodawcę, bądź oferowane przez niego towary i usługi.

Analizowany przepis nie mówi o jakiejkolwiek promocji i reklamie, ale o promocji i reklamie świadczeniodawcy. Jeżeli zatem świadczenie jest przekazywane przez inny podmiot, niż podmiot promowany (np. organizatora akcji promocyjnej) może pojawić się wątpliwość, czy zwolnienie może mieć zastosowanie.

Zasadą jest, iż podmiot przekazujący nieodpłatne świadczenia powinien sporządzać informację PIT-8C. Jednakże objęcie przekazywanych świadczeń zwolnieniem może go zwolnić z tego obowiązku.

Dlatego, mając na uwadze ścisłą wykładnię przepisów prawa podatkowego, należy uznać, że obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C nie wystąpi jedynie w sytuacji, gdy świadczeniodawca będzie przekazywał świadczenie w związku z promocją i reklamą własną.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.