reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Wycofanie środka trwałego (np. nieruchomości lub samochodu) z działalności gospodarczej bez PIT

Wycofanie środka trwałego (np. nieruchomości lub samochodu) z działalności gospodarczej bez PIT

Przedsiębiorca może wycofać z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych swojej firmy składnik majątku (np. nieruchomość, samochód) i przenieść go do majątku prywatnego. Czynność ta nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dotyczy to również sytuacji wycofania środka trwałego ze spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej, partnerskiej) i nieodpłatnego przekazania do majątku prywatnego nawet tylko jednego ze wspólników. Dopiero późniejsza ewentualna sprzedaż tego wycofanego z firmy środka trwałego będzie opodatkowana PIT jeżeli nastąpi przed upływem 6 lat od wycofania.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT pozarolnicza działalność gospodarcza jest odrębnym źródłem przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 14 ust 2 pkt 1 lit a) ustawy o PIT przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Podatnicy, organy podatkowe i sądy administracyjne zgadzają się, że wycofanie środka trwałego (np. nieruchomości, czy samochodu) z ewidencji środków trwałych firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną –  i przekazanie tego środka trwałego do majątku prywatnego tego przedsiębiorcy nie spełnia kryterium odpłatności. Taka czynność nie może więc być uznana za przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 r.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Dotyczy to zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i wspólników spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych). Spółki te nie mają bowiem osobowości prawnej i nie są podatnikami podatku PIT – podatnikami PIT są natomiast wspólnicy tych spółek (jeżeli są osobami fizycznymi – bo np. wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba prawna).

Organy podatkowe w licznych interpretacjach potwierdzają, że wycofanie środka trwałego  z takich spółek i nieodpłatne przekazanie tego składnika majątku do majątku prywatnego jednego ze wspólników nie jest opodatkowane PIT.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 10 grudnia 2018 r. (0115-KDIT3.4011.480.2018.1.PSZ) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in.:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki partnerskiej (…). Aktualnie Spółka jest właścicielem dwóch lokali użytkowych (…). Nieruchomości zostały wpisane do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę. (…)

Spółka partnerska zamierza, na mocy podjętej uchwały przez wszystkich wspólników, zgodnie z umową spółki partnerskiej, wycofać nieruchomości ze Spółki, przenieść ich własność na rzecz wszystkich wspólników (w tym Wnioskodawcy) w proporcji podziału zysków wynikającej z umowy spółki, na ich cele osobiste. Wspólnicy staną się właścicielami tej nieruchomości jako osoby fizyczne w takiej samej proporcji w jakiej pozostają jako wspólnicy spółki partnerskiej. Wycofanie nieruchomości ze Spółki ma nastąpić w drodze nieodpłatnego przeniesienia ich własności z majątku Spółki do majątku osobistego wspólników, w formie aktu notarialnego.

Wycofanie przedmiotowych nieruchomości z majątku Spółki nie nastąpi tytułem wypłaty zysku w tej Spółce.

W wyniku tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy ani pozostałych wspólników w tej Spółce nie ulegnie obniżeniu.

Spółka w dalszym ciągu prowadzić będzie działalność gospodarczą.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że planowane wycofanie nieruchomości z majątku spółki partnerskiej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki partnerskiej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednak należy, że ewentualny dochód może powstać w momencie dokonania odpłatnego zbycia ww. nieruchomości.

Interpretacja z 12 grudnia 2018 r. (0113-KDIPT2-3.4011.541.2018.1.DS) dotyczyła wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i przekazania jej do majątku prywatnego wspólników tej spółki. Dyrektor KIS w tej interpretacji zgodził się z podatnikiem, że (…) wycofanie wskazanego we wniosku składnika majątku ze spółki cywilnej na rzecz Wspólnika nie spowoduje dla Niego powstania przychodu, brak jest bowiem odpłatności tego przesunięcia.

Analizując podobną sytuację w spółce partnerskiej Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 12 października 2018 r. (0113-KDIPT2-1.4011.435.2018.3.DJD) uznał, że:

(….) czynność wycofania składnika majątku (ww. samochodu) z majątku Spółki partnerskiej i nieodpłatne przekazanie go na potrzeby osobiste jej wspólników, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki partnerskiej nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku Spółki na potrzeby osobiste jej wspólników nie powoduje powstania przychodu po stronie Zainteresowanych. Poprzez tę czynność nie uzyskają One żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego ze Spółką, w której są wspólnikami, do majątku osobistego. Jeżeli zatem, przekazanie samochodu z majątku Spółki partnerskiej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Zainteresowanych skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, wycofanie samochodu ze Spółki będzie neutralne dla wspólników niezależnie od tego, w jaki sposób wspólnicy ustalą udziały w składniku majątku po jego wycofaniu ze Spółki.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama