| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne - rozliczenie VAT

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne - rozliczenie VAT

Podatnik planuje zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W 2011 r. kupił nowy samochód osobowy. Zakup został udokumentowany fakturą VAT. Podatnik wprowadził pojazd do ewidencji środków trwałych, odliczył część kwoty VAT (6000 zł), a teraz, przed zamknięciem działalności gospodarczej, chciałby wycofać samochód z tej działalności. Czy z tego tytułu należny jest VAT?

Wycofanie samochodu z prowadzonej działalności gospodarczej na cele prywatne, w sytuacji gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy jego nabyciu, będzie stanowiło czynność opodatkowaną stawką 23% VAT. W tej sytuacji podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do korekty kwoty podatku naliczonego ze względu na upływ okresu korekty. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Polecamy: Komplet podatki 2019
Polecamy: Akademia VAT

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Uzupełnieniem tej generalnej zasady jest przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy, w którym ustawodawca zrównał z odpłatną dostawą towarów inne czynności. Na podstawie tego przepisu przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Oznacza to - jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.942.2017.1.AGW) - że:

(…) nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem (w tym części składowych). Niespełnienie powyższego jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towaru - w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

W konsekwencji brak obowiązku opodatkowania czynności wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne wystąpi wyłącznie w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia przy nabyciu, imporcie, wytworzeniu auta lub jego części składowych. W przypadku obowiązku opodatkowania omawianej czynności podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Oznacza to, że podstawą obliczenia VAT jest aktualna cena samochodu, a nie cena z dnia nabycia.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne zastosowanie znajdzie art. 90b ustawy o VAT, dotyczący korekty kwoty podatku naliczonego, gdy przy nabyciu samochodu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia tylko części VAT. Pozwala ona na odzyskanie części nieodliczonego podatku, gdy dostawa nastąpi w okresie korekty. Uznaje się wtedy, że następuje zmiana przeznaczenia pojazdu z wykorzystywanego do celów mieszanych na wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Okres, w którym podatnik jest uprawniony do dokonania korekty podatku, jest ustalany w zależności od wartości pojazdu. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej:

  1. nieprzekraczającej 15 000 zł korekty dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.
  2. przekraczającej 15 000 zł korekty dokonuje się w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy.

Korekty tej należy dokonać w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania pojazdu, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Przykład
Podatnik kupił w maju 2017 r. samochód o wartości 50 000 zł brutto (w tym: 11 500 zł VAT). Przy zakupie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty VAT. tj. 5750 zł. W maju 2018 r. podatnik wycofał samochód z prowadzonej działalności na cele prywatne.
Korekty dokonuje się w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Kwotę korekty należy obliczyć w następujący sposób:

1. Nieodliczoną przy nabyciu kwotę VAT należy podzielić przez okres korekty, aby ustalić, jaka wartość przypada na jeden miesiąc trwania tego okresu, czyli 5750 : 60 miesięcy = 95,83 zł.

2. Następnie należy ustalić, ile miesięcy zostało do końca okresu korekty.
Samochód został przekazany na cele prywatne po roku użytkowania, więc pozostały okres korekty to 48 miesięcy (60 miesięcy - 12 miesięcy = 48 miesięcy).

3. Ustalamy wartość kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. W tym celu należy pomnożyć wartość nieodliczonego VAT przypadającego na jeden miesiąc korekty przez liczbę miesięcy pozostających do upływu okresu korekty, czyli:
95,83 zł x 48 miesięcy = 4599,84 zł, po zaokrągleniu 4600 zł.

Dlatego w deklaracji za maj 2018 r. podatnik mógł zwiększyć o kwotę 4600 zł podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »