reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Zakupy przez Internet – dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w pkpir

Zakupy przez Internet – dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w pkpir

Przedsiębiorco, bez faktury, rachunku lub podpisanej umowy wciąż nie rozliczysz w księdze przychodów i rozchodów zakupów na aukcjach internetowych. Jak uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji w przypadku uwzględniania kosztów tych transakcji?

Pomimo tego, iż zakupy online są formą coraz powszechniejszą, to jednak nad jej wyborem powinni się zastanowić zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Trudno bowiem często właściwie udokumentować te zakupy, by organy podatkowe nie zakwestionowały zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów zmuszać powinna do refleksji nad zasadnością skorzystania z tej formy zakupów.

Przesłanki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Wydatki te muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i zostać poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności; równocześnie nie mogą być wymienione w ustawowym katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt (art. 23 ww. ustawy). Zwrócić należy uwagę także na konieczność właściwego udokumentowania przedmiotowych wydatków, a sposób ich dokumentowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych.

Niespełnienie którejkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek wyklucza możliwość zaliczenia określonego wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Liczne transakcje w Internecie to nie zawsze działalność gospodarcza

Właściwe udokumentowanie

Dla fiskusa to ostatnia z wymienionych przesłanek budzi najwięcej wątpliwości. Jeśli wydatek nie jest należycie udokumentowany, bezwzględnie niemożliwe jest zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów. Rzetelność dowodów oznacza, że powinny być one zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, które dokumentują, w tym powinny także zawierać dane dotyczące podmiotów faktycznie uczestniczących w zdarzeniu gospodarczym.

Dokumentowanie wydatków w pkpir na podstawie innych dowodów niż faktura

Księga przychodów i rozchodów – większy katalog dowodów księgowych

Dowody księgowe - katalog

Odpowiedź na pytanie, jakie warunki musi spełnić dokument, by mógł stanowić podstawę dla uznania wydatku za koszt w księdze, do której prowadzenia zobligowany jest przedsiębiorca, daje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do treści § 12 ust. 3 powołanego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), zawierające co najmniej:

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów);

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym;

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody);

d) podpis osoby sporządzającej dokument.

Do tej grupy zalicza się także dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, (dowody zwiększenia kosztów), inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Przepis § 13 ww. rozporządzenia stanowi, że za dowody księgowe uważa się również:

- dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

- noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

- dowody przesunięć;

- dowody opłat pocztowych i bankowych;

- inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat;

Dowody wewnętrzne

Ponadto, zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające przy zakupie: nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) ograniczając jednak tę możliwość do enumeratywnie wskazanych wydatków. Katalog ten nie zawiera umów sprzedaży na aukcjach internetowych.

Obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo regulują kwestię kosztów uzyskania przychodów, a organy podatkowe konsekwentnie wykazują niechęć do bardziej elastycznego podejścia, czy też wyjścia naprzeciw oczekiwaniom podatników, dla których zakupy internetowe stanowić mogą ogromne ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama