Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Wypełnienie i złożenie korekty deklaracji PIT może pozornie wydawać się procesem dość trudnym. Każdy podatnik, któremu zdarzyło się popełnić błąd w zeznaniach podatkowych obawia się przykrych konsekwencji swojego potknięcia. W ogóle nie musi tak być - wystarczy wiedzieć jak i do kiedy złożyć stosowne dokumenty.

Korekta PIT

Korekta PIT to nic innego jak poprawa złożonej już deklaracji podatkowej. Według art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo do złożenia deklaracji korygującej swój pierwotnie złożony PIT. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że podatnik zauważy w swoim wysłanym zeznaniu podatkowym błąd formalny lub rachunkowy, może on dokonać właściwej korekty PIT. Wiąże się to z ponownym wypełnieniem tego samego formularza (np. PIT-37), który wypełniano pierwotnie, z tym że należy zaznaczyć, że jest to korekta.

Ważne!
Od 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania do formularza korekty uzasadnienia przyczyn korekty (załącznik ORD-ZU).

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Najczęstszymi błędami na deklaracjach są:

Błędy formalne, czyli:

- nieaktualny druk PIT,

- wpisanie niepoprawnego identyfikatora podatkowego podatnika (NIP/PESEL),

- błędny urząd skarbowy,

- nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,

- błąd w adresie zamieszkania na dzień 31.12.,

- niedołączenie wymaganych załączników.

Błędy rachunkowe, czyli wszystkie pomyłki kwotowe w deklaracji PIT (np. błędne zaokrąglone podsumowania, pominięcie wymaganych rubryk formularza). Błędy tego typu mogą skutkować nawet karą z kodeksu karno-skarbowego za popełnienie wykroczenia skarbowego.

W sytuacji gdy doszło do niewykazania całości dochodów lub zaniżenia ich kwot, tylko szybkie złożenie korekty zeznania podatkowego i uregulowanie zaległości podatkowej pozwoli uniknąć kary. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wykryje nieścisłość i wezwie podatnika do skorygowania formularza PIT, wtedy jest już za późno na dobrowolną korektę i musimy czekać na zakończenie czynności sprawdzających prowadzonych przez właściwy urząd skarbowy.

Ważne!
Jeśli toczy się przeciwko podatnikowi kontrola podatkowa lub postępowanie skarbowe, złożenie korekty PIT będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych czynności.

Przyczyną korekty rocznego zeznania podatkowego PIT bywa też to, że podatnik zapomniał uwzględnić przysługującą mu ulgę podatkową, czy nie zadysponował 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Termin złożenia korekty PIT 2020/2021

Podatnik ma prawo do złożenia korekty PIT w ciągu 5 lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT. Okres ten liczy się od końca roku, w którym zostało złożone błędnie sporządzone zeznanie podatkowe. Dla przykładu: jeśli w 2021 roku dostarczyłeś do urzędu skarbowego PIT za 2020 rok, to korektę deklaracji podatkowej można złożyć do końca 2026 roku.

Ważne!
Co ważne, nie ustanowiono limitu korekt deklaracji PIT, więc można korygować daną deklarację PIT dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat.

Bardzo ważną informacją jest też to, że jeśli popełniono błąd na niekorzyść urzędu skarbowego, to złożenie korekty w terminie 6 miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji PIT pozwoli na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę o połowę.

Jak zrobić korektę PIT krok po kroku?

Na każdym druku podatkowym PIT znajduje się rubryka oznaczona: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA”, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku składania korekty druku PIT, należy wybrać kwadrat oznaczony „2. korekta zeznania”. Co ważne, jeśli błąd zostanie zauważony w latach kolejnych to korekta zeznania PIT powinna być wypełniona na formularzu który obowiązywał w tym samym roku, co złożona uprzednio deklaracja PIT.

Należy mieć na uwadze, że w składanej korekcie nie wystarczy tylko uzupełnić poprawionych pól w których wkradł się błąd. Należy wypełnić cały formularz PIT w taki sposób jak powinna wyglądać pierwotna, właściwa deklaracja.

Skorygowany PIT można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego, wysłać pocztą tradycyjną z potwierdzeniem wysyłki poleconej lub przesłać za pośrednictwem e-deklaracji, czy w usłudze Twój e-PIT. Nie ma znaczenia to w jaki sposób złożona została pierwsza deklaracja podatkowa PIT – korekta nie musi być złożona tym samym kanałem, czyli jeśli złożyłeś swój PIT elektronicznie to można skorygować go na formularzu papierowym i odwrotnie. Mamy dowolność wyboru przekazu korekty.

Tak jak w przypadku pierwszego, głównego zeznania PIT, tylko podpisany formularz korekty zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią głównie dane uwierzytelniające czyli kwota przychodu z poprzedniego roku podatkowego lub podpis elektroniczny.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w usłudze Twój e-PIT (dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl) istnieje możliwość korekty zeznania PIT (chodzi o deklaracje PIT-37 i PIT-38), zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie (gdy podatnik nie wykonał żadnej czynności odnośnie zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Podatkową). Resort finansów przypomina też, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem. Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Przyczyną korekty PIT nie zawsze muszą być jedynie błędy w zeznaniu podatkowym. Jeżeli w ubiegłych latach nie skorzystano w deklaracji z ulg podatkowych, a poniesiono wydatki na usługę Internetu lub przekazano darowiznę fundacji to można skorygować swoje zeznanie podatkowe i uwzględnić te ulgi (odliczenia). Należy pamiętać, że do korekty PIT, w której wykażemy ulgi podatkowe należy dołączyć druk PIT/O. Warunkami stosowania danej ulgi  to posiadanie faktur lub innych dokumentów które potwierdzają poniesienie wydatków.

Ulgi podatkowe, które są najczęściej odliczane w PIT:

 • ulga prorodzinna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga podatkowa na termomodernizację,
 • odliczenie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,

Korekta PIT przez urząd skarbowy

Bywają też sytuacje, że to urząd skarbowy pierwszy sam skoryguje nasze zeznanie podatkowe. Dzieje się tak zazwyczaj, jeśli urząd skarbowy jako pierwszy zauważy błąd w zeznaniu podatkowym. Skorygowanie błędu przez urząd jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota dopłaty lub zwrotu podatku po korekcie nie przekracza kwoty 5000 zł.

Jeżeli organ dokonuje korekty we własnym zakresie, to po dokonaniu korekty przesyła do podatnika:

- kopię skorygowanego zeznania,

- informację o zaistniałej zmianie podatku do zwrotu lub dopłaty

- pouczenie, że podatnik może wnieść sprzeciw jeśli nie zgadza się z dokonaną przez urząd korektą. Termin na swój sprzeciw to 14 dni od dnia doręczenia dokumentów z urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wniesie swój sprzeciw, to korekta zostanie anulowana. W przypadku nie wniesienia uwag co do skorygowanej deklaracji, zostanie ona skutecznie przyjęta w taki sam sposób gdyby to zrobił podatnik samodzielnie.

Odsetki od podatku zapłaconego po terminie

Niestety zdarza się też tak, że w korekcie deklaracji PIT nie wychodzi podatek do zwrotu, ale do zapłaty lub dopłaty. W takiej sytuacji korekta PIT sprawia, że musimy dopłacić zaległy podatek i być może należne fiskusowi odsetki. Wpłata podatku po terminie, nie zawsze oznacza zapłatę z odsetkami.

O tym, jak wysokie są odsetki od zaległości podatkowych, decyduje art. 56 Ordynacji podatkowej. Obniżoną wysokość odsetek w wys. 50 % stawki podstawowej można zastosować w przypadku:

 • kiedy korekta zostanie złożona w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty podatku,
 • zapłata zaległości nastąpi w ciągu 7 dni.

Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się, jeżeli skorygowany PIT jest efektem czynności sprawdzających urzędu skarbowego. Wtedy stosujemy podstawową stawkę odsetek, czyli 8%.

Przykład
Podatnik złożył korektę deklaracji PIT-37 za rok 2020 dnia 8 czerwca 2021 roku, z której wynika, że ma do zapłaty 1000 złotych dodatkowego podatku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek. Wszystko dlatego, że termin zapłaty podatku mijał 30 czerwca 2021 roku, więc nie minęło jeszcze sześć miesięcy od daty zapłaty zaległości.

Licząc, że podatek został opłacony z dniem zrobienia korekty, czyli po 49 dniach od daty zaległości należy policzyć:

1000 zł (kwota zaległości) * 4% (stawka obniżona odsetek) = 40 zł
40 zł / 365 dni w roku i * 22 dni zaległości = 2,41 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 2 złotych odsetek, których w tym przypadku nie musimy przelewać na konto urzędu skarbowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 54 par. 1 punkt 5, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza obecnie 8,70 zł. Obliczając tą kwotę przelicza się, czy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, a następnie  się zaokrągla ich kwotę do pełnych złotych. Oznacza, to, że nie wpłaca się odsetek o wysokości 8,69 zł, ale odsetki w kwocie 8,71 zł musimy zapłacić już w zaokrągleniu do pełnych złotych czyli 9 złotych.

Chcąc wyliczyć odsetki od swojego spóźnionego zobowiązania podatkowego można skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych.

Odsetek od korekty deklaracji PIT dodawane się do kwoty podatku, jaki wyszedł do dopłaty, po złożeniu prawidłowej korekty deklaracji PIT. Oznacza to, że należy zrobić jeden przelew: podatek + kwota odsetek. Całość wpłacona jest indywidualny mikrorachunek podatkowy. Warto jest upewnić się co do poprawności naszego indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Poprawny zawiera w swojej długości NIP lub PESEL podatnika, w zależności od tego, który jest jego identyfikatorem podatkowym. Swój mikrorachunek podatkowy można sprawdzić lub wygenerować na rządowej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
Ministerstwo Finansów informuje, że 
podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT.

Monika Białobrzewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?