REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?

REKLAMA

REKLAMA

Korekta PIT. Wypełnienie i złożenie korekty deklaracji PIT może pozornie wydawać się procesem dość trudnym. Każdy podatnik, któremu zdarzyło się popełnić błąd w zeznaniach podatkowych obawia się przykrych konsekwencji swojego potknięcia. W ogóle nie musi tak być - wystarczy wiedzieć jak i do kiedy złożyć stosowne dokumenty.

Korekta PIT

Korekta PIT to nic innego jak poprawa złożonej już deklaracji podatkowej. Według art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo do złożenia deklaracji korygującej swój pierwotnie złożony PIT. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że podatnik zauważy w swoim wysłanym zeznaniu podatkowym błąd formalny lub rachunkowy, może on dokonać właściwej korekty PIT. Wiąże się to z ponownym wypełnieniem tego samego formularza (np. PIT-37), który wypełniano pierwotnie, z tym że należy zaznaczyć, że jest to korekta.

Autopromocja

Ważne!
Od 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania do formularza korekty uzasadnienia przyczyn korekty (załącznik ORD-ZU).

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Najczęstszymi błędami na deklaracjach są:

Błędy formalne, czyli:

- nieaktualny druk PIT,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- wpisanie niepoprawnego identyfikatora podatkowego podatnika (NIP/PESEL),

- błędny urząd skarbowy,

- nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,

- błąd w adresie zamieszkania na dzień 31.12.,

- niedołączenie wymaganych załączników.

Błędy rachunkowe, czyli wszystkie pomyłki kwotowe w deklaracji PIT (np. błędne zaokrąglone podsumowania, pominięcie wymaganych rubryk formularza). Błędy tego typu mogą skutkować nawet karą z kodeksu karno-skarbowego za popełnienie wykroczenia skarbowego.

W sytuacji gdy doszło do niewykazania całości dochodów lub zaniżenia ich kwot, tylko szybkie złożenie korekty zeznania podatkowego i uregulowanie zaległości podatkowej pozwoli uniknąć kary. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wykryje nieścisłość i wezwie podatnika do skorygowania formularza PIT, wtedy jest już za późno na dobrowolną korektę i musimy czekać na zakończenie czynności sprawdzających prowadzonych przez właściwy urząd skarbowy.

Ważne!
Jeśli toczy się przeciwko podatnikowi kontrola podatkowa lub postępowanie skarbowe, złożenie korekty PIT będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych czynności.

Przyczyną korekty rocznego zeznania podatkowego PIT bywa też to, że podatnik zapomniał uwzględnić przysługującą mu ulgę podatkową, czy nie zadysponował 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Termin złożenia korekty PIT 2020/2021

Podatnik ma prawo do złożenia korekty PIT w ciągu 5 lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT. Okres ten liczy się od końca roku, w którym zostało złożone błędnie sporządzone zeznanie podatkowe. Dla przykładu: jeśli w 2021 roku dostarczyłeś do urzędu skarbowego PIT za 2020 rok, to korektę deklaracji podatkowej można złożyć do końca 2026 roku.

Ważne!
Co ważne, nie ustanowiono limitu korekt deklaracji PIT, więc można korygować daną deklarację PIT dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat.

Bardzo ważną informacją jest też to, że jeśli popełniono błąd na niekorzyść urzędu skarbowego, to złożenie korekty w terminie 6 miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji PIT pozwoli na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę o połowę.

Jak zrobić korektę PIT krok po kroku?

Na każdym druku podatkowym PIT znajduje się rubryka oznaczona: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA”, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku składania korekty druku PIT, należy wybrać kwadrat oznaczony „2. korekta zeznania”. Co ważne, jeśli błąd zostanie zauważony w latach kolejnych to korekta zeznania PIT powinna być wypełniona na formularzu który obowiązywał w tym samym roku, co złożona uprzednio deklaracja PIT.

Należy mieć na uwadze, że w składanej korekcie nie wystarczy tylko uzupełnić poprawionych pól w których wkradł się błąd. Należy wypełnić cały formularz PIT w taki sposób jak powinna wyglądać pierwotna, właściwa deklaracja.

Skorygowany PIT można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego, wysłać pocztą tradycyjną z potwierdzeniem wysyłki poleconej lub przesłać za pośrednictwem e-deklaracji, czy w usłudze Twój e-PIT. Nie ma znaczenia to w jaki sposób złożona została pierwsza deklaracja podatkowa PIT – korekta nie musi być złożona tym samym kanałem, czyli jeśli złożyłeś swój PIT elektronicznie to można skorygować go na formularzu papierowym i odwrotnie. Mamy dowolność wyboru przekazu korekty.

Tak jak w przypadku pierwszego, głównego zeznania PIT, tylko podpisany formularz korekty zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią głównie dane uwierzytelniające czyli kwota przychodu z poprzedniego roku podatkowego lub podpis elektroniczny.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w usłudze Twój e-PIT (dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl) istnieje możliwość korekty zeznania PIT (chodzi o deklaracje PIT-37 i PIT-38), zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie (gdy podatnik nie wykonał żadnej czynności odnośnie zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Podatkową). Resort finansów przypomina też, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem. Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Przyczyną korekty PIT nie zawsze muszą być jedynie błędy w zeznaniu podatkowym. Jeżeli w ubiegłych latach nie skorzystano w deklaracji z ulg podatkowych, a poniesiono wydatki na usługę Internetu lub przekazano darowiznę fundacji to można skorygować swoje zeznanie podatkowe i uwzględnić te ulgi (odliczenia). Należy pamiętać, że do korekty PIT, w której wykażemy ulgi podatkowe należy dołączyć druk PIT/O. Warunkami stosowania danej ulgi  to posiadanie faktur lub innych dokumentów które potwierdzają poniesienie wydatków.

Ulgi podatkowe, które są najczęściej odliczane w PIT:

 • ulga prorodzinna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga podatkowa na termomodernizację,
 • odliczenie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,

Korekta PIT przez urząd skarbowy

Bywają też sytuacje, że to urząd skarbowy pierwszy sam skoryguje nasze zeznanie podatkowe. Dzieje się tak zazwyczaj, jeśli urząd skarbowy jako pierwszy zauważy błąd w zeznaniu podatkowym. Skorygowanie błędu przez urząd jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota dopłaty lub zwrotu podatku po korekcie nie przekracza kwoty 5000 zł.

Jeżeli organ dokonuje korekty we własnym zakresie, to po dokonaniu korekty przesyła do podatnika:

- kopię skorygowanego zeznania,

- informację o zaistniałej zmianie podatku do zwrotu lub dopłaty

- pouczenie, że podatnik może wnieść sprzeciw jeśli nie zgadza się z dokonaną przez urząd korektą. Termin na swój sprzeciw to 14 dni od dnia doręczenia dokumentów z urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wniesie swój sprzeciw, to korekta zostanie anulowana. W przypadku nie wniesienia uwag co do skorygowanej deklaracji, zostanie ona skutecznie przyjęta w taki sam sposób gdyby to zrobił podatnik samodzielnie.

Odsetki od podatku zapłaconego po terminie

Niestety zdarza się też tak, że w korekcie deklaracji PIT nie wychodzi podatek do zwrotu, ale do zapłaty lub dopłaty. W takiej sytuacji korekta PIT sprawia, że musimy dopłacić zaległy podatek i być może należne fiskusowi odsetki. Wpłata podatku po terminie, nie zawsze oznacza zapłatę z odsetkami.

O tym, jak wysokie są odsetki od zaległości podatkowych, decyduje art. 56 Ordynacji podatkowej. Obniżoną wysokość odsetek w wys. 50 % stawki podstawowej można zastosować w przypadku:

 • kiedy korekta zostanie złożona w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty podatku,
 • zapłata zaległości nastąpi w ciągu 7 dni.

Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się, jeżeli skorygowany PIT jest efektem czynności sprawdzających urzędu skarbowego. Wtedy stosujemy podstawową stawkę odsetek, czyli 8%.

Przykład
Podatnik złożył korektę deklaracji PIT-37 za rok 2020 dnia 8 czerwca 2021 roku, z której wynika, że ma do zapłaty 1000 złotych dodatkowego podatku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek. Wszystko dlatego, że termin zapłaty podatku mijał 30 czerwca 2021 roku, więc nie minęło jeszcze sześć miesięcy od daty zapłaty zaległości.

Licząc, że podatek został opłacony z dniem zrobienia korekty, czyli po 49 dniach od daty zaległości należy policzyć:

1000 zł (kwota zaległości) * 4% (stawka obniżona odsetek) = 40 zł
40 zł / 365 dni w roku i * 22 dni zaległości = 2,41 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 2 złotych odsetek, których w tym przypadku nie musimy przelewać na konto urzędu skarbowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 54 par. 1 punkt 5, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza obecnie 8,70 zł. Obliczając tą kwotę przelicza się, czy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, a następnie  się zaokrągla ich kwotę do pełnych złotych. Oznacza, to, że nie wpłaca się odsetek o wysokości 8,69 zł, ale odsetki w kwocie 8,71 zł musimy zapłacić już w zaokrągleniu do pełnych złotych czyli 9 złotych.

Chcąc wyliczyć odsetki od swojego spóźnionego zobowiązania podatkowego można skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych.

Odsetek od korekty deklaracji PIT dodawane się do kwoty podatku, jaki wyszedł do dopłaty, po złożeniu prawidłowej korekty deklaracji PIT. Oznacza to, że należy zrobić jeden przelew: podatek + kwota odsetek. Całość wpłacona jest indywidualny mikrorachunek podatkowy. Warto jest upewnić się co do poprawności naszego indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Poprawny zawiera w swojej długości NIP lub PESEL podatnika, w zależności od tego, który jest jego identyfikatorem podatkowym. Swój mikrorachunek podatkowy można sprawdzić lub wygenerować na rządowej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
Ministerstwo Finansów informuje, że 
podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT.

Monika Białobrzewska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  REKLAMA