Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Jak ją zrobić i do kiedy?
Korekta PIT. Wypełnienie i złożenie korekty deklaracji PIT może pozornie wydawać się procesem dość trudnym. Każdy podatnik, któremu zdarzyło się popełnić błąd w zeznaniach podatkowych obawia się przykrych konsekwencji swojego potknięcia. W ogóle nie musi tak być - wystarczy wiedzieć jak i do kiedy złożyć stosowne dokumenty.

Korekta PIT

Korekta PIT to nic innego jak poprawa złożonej już deklaracji podatkowej. Według art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy mają prawo do złożenia deklaracji korygującej swój pierwotnie złożony PIT. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że podatnik zauważy w swoim wysłanym zeznaniu podatkowym błąd formalny lub rachunkowy, może on dokonać właściwej korekty PIT. Wiąże się to z ponownym wypełnieniem tego samego formularza (np. PIT-37), który wypełniano pierwotnie, z tym że należy zaznaczyć, że jest to korekta.

Ważne!
Od 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania do formularza korekty uzasadnienia przyczyn korekty (załącznik ORD-ZU).

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Najczęstszymi błędami na deklaracjach są:

Błędy formalne, czyli:

- nieaktualny druk PIT,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- wpisanie niepoprawnego identyfikatora podatkowego podatnika (NIP/PESEL),

- błędny urząd skarbowy,

- nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,

- błąd w adresie zamieszkania na dzień 31.12.,

- niedołączenie wymaganych załączników.

Błędy rachunkowe, czyli wszystkie pomyłki kwotowe w deklaracji PIT (np. błędne zaokrąglone podsumowania, pominięcie wymaganych rubryk formularza). Błędy tego typu mogą skutkować nawet karą z kodeksu karno-skarbowego za popełnienie wykroczenia skarbowego.

W sytuacji gdy doszło do niewykazania całości dochodów lub zaniżenia ich kwot, tylko szybkie złożenie korekty zeznania podatkowego i uregulowanie zaległości podatkowej pozwoli uniknąć kary. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wykryje nieścisłość i wezwie podatnika do skorygowania formularza PIT, wtedy jest już za późno na dobrowolną korektę i musimy czekać na zakończenie czynności sprawdzających prowadzonych przez właściwy urząd skarbowy.

Ważne!
Jeśli toczy się przeciwko podatnikowi kontrola podatkowa lub postępowanie skarbowe, złożenie korekty PIT będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych czynności.

Przyczyną korekty rocznego zeznania podatkowego PIT bywa też to, że podatnik zapomniał uwzględnić przysługującą mu ulgę podatkową, czy nie zadysponował 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Termin złożenia korekty PIT 2020/2021

Podatnik ma prawo do złożenia korekty PIT w ciągu 5 lat po przekazaniu urzędowi skarbowemu błędnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT. Okres ten liczy się od końca roku, w którym zostało złożone błędnie sporządzone zeznanie podatkowe. Dla przykładu: jeśli w 2021 roku dostarczyłeś do urzędu skarbowego PIT za 2020 rok, to korektę deklaracji podatkowej można złożyć do końca 2026 roku.

Ważne!
Co ważne, nie ustanowiono limitu korekt deklaracji PIT, więc można korygować daną deklarację PIT dowolną liczbę razy w ciągu pięciu lat.

Bardzo ważną informacją jest też to, że jeśli popełniono błąd na niekorzyść urzędu skarbowego, to złożenie korekty w terminie 6 miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji PIT pozwoli na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę o połowę.

Jak zrobić korektę PIT krok po kroku?

Na każdym druku podatkowym PIT znajduje się rubryka oznaczona: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA”, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. W przypadku składania korekty druku PIT, należy wybrać kwadrat oznaczony „2. korekta zeznania”. Co ważne, jeśli błąd zostanie zauważony w latach kolejnych to korekta zeznania PIT powinna być wypełniona na formularzu który obowiązywał w tym samym roku, co złożona uprzednio deklaracja PIT.

Należy mieć na uwadze, że w składanej korekcie nie wystarczy tylko uzupełnić poprawionych pól w których wkradł się błąd. Należy wypełnić cały formularz PIT w taki sposób jak powinna wyglądać pierwotna, właściwa deklaracja.

Skorygowany PIT można dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego, wysłać pocztą tradycyjną z potwierdzeniem wysyłki poleconej lub przesłać za pośrednictwem e-deklaracji, czy w usłudze Twój e-PIT. Nie ma znaczenia to w jaki sposób złożona została pierwsza deklaracja podatkowa PIT – korekta nie musi być złożona tym samym kanałem, czyli jeśli złożyłeś swój PIT elektronicznie to można skorygować go na formularzu papierowym i odwrotnie. Mamy dowolność wyboru przekazu korekty.

Tak jak w przypadku pierwszego, głównego zeznania PIT, tylko podpisany formularz korekty zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią głównie dane uwierzytelniające czyli kwota przychodu z poprzedniego roku podatkowego lub podpis elektroniczny.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w usłudze Twój e-PIT (dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl) istnieje możliwość korekty zeznania PIT (chodzi o deklaracje PIT-37 i PIT-38), zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie (gdy podatnik nie wykonał żadnej czynności odnośnie zeznania przygotowanego przez Krajową Administrację Podatkową). Resort finansów przypomina też, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem. Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Przyczyną korekty PIT nie zawsze muszą być jedynie błędy w zeznaniu podatkowym. Jeżeli w ubiegłych latach nie skorzystano w deklaracji z ulg podatkowych, a poniesiono wydatki na usługę Internetu lub przekazano darowiznę fundacji to można skorygować swoje zeznanie podatkowe i uwzględnić te ulgi (odliczenia). Należy pamiętać, że do korekty PIT, w której wykażemy ulgi podatkowe należy dołączyć druk PIT/O. Warunkami stosowania danej ulgi  to posiadanie faktur lub innych dokumentów które potwierdzają poniesienie wydatków.

Ulgi podatkowe, które są najczęściej odliczane w PIT:

 • ulga prorodzinna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga podatkowa na termomodernizację,
 • odliczenie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,

Korekta PIT przez urząd skarbowy

Bywają też sytuacje, że to urząd skarbowy pierwszy sam skoryguje nasze zeznanie podatkowe. Dzieje się tak zazwyczaj, jeśli urząd skarbowy jako pierwszy zauważy błąd w zeznaniu podatkowym. Skorygowanie błędu przez urząd jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota dopłaty lub zwrotu podatku po korekcie nie przekracza kwoty 5000 zł.

Jeżeli organ dokonuje korekty we własnym zakresie, to po dokonaniu korekty przesyła do podatnika:

- kopię skorygowanego zeznania,

- informację o zaistniałej zmianie podatku do zwrotu lub dopłaty

- pouczenie, że podatnik może wnieść sprzeciw jeśli nie zgadza się z dokonaną przez urząd korektą. Termin na swój sprzeciw to 14 dni od dnia doręczenia dokumentów z urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wniesie swój sprzeciw, to korekta zostanie anulowana. W przypadku nie wniesienia uwag co do skorygowanej deklaracji, zostanie ona skutecznie przyjęta w taki sam sposób gdyby to zrobił podatnik samodzielnie.

Odsetki od podatku zapłaconego po terminie

Niestety zdarza się też tak, że w korekcie deklaracji PIT nie wychodzi podatek do zwrotu, ale do zapłaty lub dopłaty. W takiej sytuacji korekta PIT sprawia, że musimy dopłacić zaległy podatek i być może należne fiskusowi odsetki. Wpłata podatku po terminie, nie zawsze oznacza zapłatę z odsetkami.

O tym, jak wysokie są odsetki od zaległości podatkowych, decyduje art. 56 Ordynacji podatkowej. Obniżoną wysokość odsetek w wys. 50 % stawki podstawowej można zastosować w przypadku:

 • kiedy korekta zostanie złożona w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty podatku,
 • zapłata zaległości nastąpi w ciągu 7 dni.

Obniżonej stawki odsetek nie stosuje się, jeżeli skorygowany PIT jest efektem czynności sprawdzających urzędu skarbowego. Wtedy stosujemy podstawową stawkę odsetek, czyli 8%.

Przykład
Podatnik złożył korektę deklaracji PIT-37 za rok 2020 dnia 8 czerwca 2021 roku, z której wynika, że ma do zapłaty 1000 złotych dodatkowego podatku, to ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek. Wszystko dlatego, że termin zapłaty podatku mijał 30 czerwca 2021 roku, więc nie minęło jeszcze sześć miesięcy od daty zapłaty zaległości.

Licząc, że podatek został opłacony z dniem zrobienia korekty, czyli po 49 dniach od daty zaległości należy policzyć:

1000 zł (kwota zaległości) * 4% (stawka obniżona odsetek) = 40 zł
40 zł / 365 dni w roku i * 22 dni zaległości = 2,41 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 2 złotych odsetek, których w tym przypadku nie musimy przelewać na konto urzędu skarbowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 54 par. 1 punkt 5, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza obecnie 8,70 zł. Obliczając tą kwotę przelicza się, czy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, a następnie  się zaokrągla ich kwotę do pełnych złotych. Oznacza, to, że nie wpłaca się odsetek o wysokości 8,69 zł, ale odsetki w kwocie 8,71 zł musimy zapłacić już w zaokrągleniu do pełnych złotych czyli 9 złotych.

Chcąc wyliczyć odsetki od swojego spóźnionego zobowiązania podatkowego można skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych.

Odsetek od korekty deklaracji PIT dodawane się do kwoty podatku, jaki wyszedł do dopłaty, po złożeniu prawidłowej korekty deklaracji PIT. Oznacza to, że należy zrobić jeden przelew: podatek + kwota odsetek. Całość wpłacona jest indywidualny mikrorachunek podatkowy. Warto jest upewnić się co do poprawności naszego indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Poprawny zawiera w swojej długości NIP lub PESEL podatnika, w zależności od tego, który jest jego identyfikatorem podatkowym. Swój mikrorachunek podatkowy można sprawdzić lub wygenerować na rządowej stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
Ministerstwo Finansów informuje, że 
podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT.

Monika Białobrzewska

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?