Kategorie

Jak zapłacić brakujący podatek wynikający z rozliczenia PIT?

Klaudia Pastuszko
Jak zapłacić brakujący podatek wynikający z rozliczenia PIT?/ Fot. Fotolia
Jak zapłacić brakujący podatek wynikający z rozliczenia PIT?/ Fot. Fotolia
W praktyce podatkowej podczas wypełniania deklaracji PIT podatnicy często dowiadują się, iż występuje po ich stronie niedopłata podatku. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? W jaki sposób uregulować należność?

Kiedy powstaje niedopłata podatku?

Niedopłata w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych następuje w sytuacji, gdy między naliczonym podatkiem a pobranymi czy też wpłaconymi na jego poczet zaliczkami następuje różnica – niezależnie od jej wartości. Nawet zaległość w wysokości jednej złotówki traktowana jest jako niedopłata, którą należy niezwłocznie uregulować.

Ma to najczęściej miejsce w sytuacjach, gdy podatnik nie dokona rozliczenia wszystkich koniecznych zaliczek miesięcznych, gdy były one pobierane według zbyt niskiej stawki, gdy doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w wyniku uzyskiwania przez podatnika przychodów z kilku różnych źródeł. 

Termin na wpłacenie podatku

Podatnik, u którego w ubiegłym roku podatkowym powstała niedopłata, niezależnie od jej wysokości musi dokonać jej zapłaty. Termin, w którym należy uiścić kwotę niedopłaty pokrywa się z terminem ostatecznym na złożenie deklaracji podatkowej. Zgodnie z przepisami jest to 30 kwietnia, z wyjątkiem sytuacji, w których dzień ten przypada na sobotę, niedzielę bądź święta – wówczas termin złożenia deklaracji i zapłacenia podatku przesuwa się na kolejny dzień powszedni następujący po tym dni lub dniach. W związku z powyższym w roku 2017 termin zapłaty podatku upływa z dniem 2 maja.

Przepisy nie wymagają, by złożenie deklaracji oraz zapłata należnego podatku odbywały się w tym samym terminie. Podatnik może dokonać tego w dowolnej kolejności w dowolnie wybranych przez siebie datach pod oczywistym warunkiem, iż obydwu czynności dopełni przed końcem terminu.

W jaki sposób należy uregulować podatek?

Polskie przepisy podatkowe przewidują kilka różnych możliwości, którymi podatnik może się posłużyć pokrywając wynikającą ze swojej deklaracji niedopłatę. Istotne jest to, aby niezależnie od wybranego sposobu płatność dokonać na właściwy dla naszego miejsca zamieszkania urząd skarbowy.

Podstawowym i nadal cieszącym się dużą popularnością sposobem uiszczenia nieopłaconej części podatku jest skorzystanie z kasy urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Opłaty takiej dokonuje się gotówkowo. Terminem zapłaty jest wtedy dzień wpłacenia.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Oprócz kasy urzędu skarbowego opłaty gotówkowej można dokonać także w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w instytucji płatniczej lub w biurze usług płatniczych.

Uważaną za najwygodniejszą opcją jest możliwość zapłaty podatku przelewem z rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub z rachunku płatniczego w instytucji płatniczej podatnika. Numery, na które można dokonywać w ten sposób płatności określone są w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 2). Każdy z urzędów skarbowych posiada własne, indywidualnie oznaczone numery rachunku, które odnaleźć można w powyższym rozporządzeniu lub na stronie internetowej właściwego urzędu, a na które można dokonywać wpłaty należności z tytułu różnych podatków.

Wiele banków usprawniło możliwość dokonywania przelewów podatkowych w taki sposób, że odbywa się to wpół automatycznie – bez konieczności ręcznego wpisywania numeru konta urzędu skarbowego dzięki liście, w której podatnik ma możliwość wybrania właściwego numeru urzędu. Dokonując przelewu należy także wybrać identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL, wybrać symbol formularza lub płatności, opcjonalnie wskazać identyfikator zobowiązania, okres, za który uiszcza się opłatę oraz podać kwotę, której płatności się dokonuje. Usprawnia to proces dokonywania płatności, gdyż dane nie muszą być ręcznie wpisywane.


Wpłata w cudzym imieniu

Co do zasady podatnik, z którego zeznania wynika, iż ma on niedopłatę na poczet swojego podatku, ma obowiązek ją uregulować. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują jednak wyjątek od tej reguły. Spłaty należnego podatku z tytułu niedopłaty za podatnika może dokonać jego małżonek, a także wstępni, zstępni, pasierbowie i pasierbice, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. Jednakże możliwość ta podlega pewnym ograniczeniom – otóż kwota wpłacona przez osobę trzecią nie powinna przekraczać kwoty 1000 zł – do tej kwoty niektóre urzędy tolerują wpłaty także przez podmioty inne niż wyżej wymienione, np. w przypadku wpłaty dokonanej przez partnera podatnika.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku zapłacenia podatku

Jeśli podatnik nie przekaże wynikającej z niedopłaty kwoty do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie, kwota, którą będzie musiał uiścić później będzie większa. Dzieje się tak z powodu konieczności opłacenia odsetek za zwłokę od zaległości. Odsetki za zwłokę podatnik będzie musiał obliczyć samodzielnie.

O występującej niedopłacie często zawiadamia urząd skarbowy. Warto zauważyć, iż w sytuacji gdy suma zaległości podatkowej i kwoty naliczonych odsetek za zwłokę przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia lub jeśli okres do upływu terminu przedawnienia należności jest krótszy niż 6 miesięcy, może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Kiedy obowiązek opłacenia podatku nie występuje?

Obowiązek przekazania kwoty wynikającej z niedopłaty podatku występuje zawsze. Nie ma znaczenia wielkość tej kwoty ani okoliczności, w których ona powstała. Jednak może złożyć się tak, iż kwota do opłacenia przewyższa w sposób znaczący możliwości finansowe podatnika i zwyczajnie nie ma on możliwości opłacenia swojej zaległości. W tej sytuacji należy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego, w którym opłatę należy uiścić z prośbą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ulga taka ma charakter wyjątkowy, występuje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Kierując się ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym naczelnik może wydać decyzję, dzięki której niedopłata lub niedopłata wraz z odsetkami podatnika zostanie rozłożona na raty, bądź termin spłaty zostanie odroczony. Naczelnik urzędu skarbowego ma także możliwość umorzenia w całości lub w pewnej części zaległości podatkowej, odsetek z niej wynikających oraz opłaty prolongacyjnej.

Decydując się na takie rozwiązanie naczelnik urzędu skarbowego rozważa sytuację podatnika w sposób indywidualny, a fakt wydania odpowiedniej decyzji zależny jest od jego uznania.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.