Kategorie

Jakie są skutki niezłożenia deklaracji PIT?

Jakie są skutki niezłożenia deklaracji PIT? /Fot. Fotolia
Jakie są skutki niezłożenia deklaracji PIT? /Fot. Fotolia
Fotolia
Każdy podatnik, na którym ciąży obowiązek złożenia deklaracji podatkowej PIT, musi tego dokonać w określonym terminie. Jakie konsekwencje wywołuje niedotrzymanie obowiązku złożenia deklaracji PIT?

Obowiązek złożenia deklaracji

W obowiązującym w Polsce systemie podatkowym występuje zasada samoobliczania podatku, nanosząca na podatników obowiązek samodzielnego obliczenia wysokości należnej daniny oraz dokonania jej wpłaty w określonym terminie. Ponadto podatnicy zobligowani są w wielu wypadkach do zadeklarowania kwoty podatku podlegającego wpłacie. Właśnie w tym celu na podatnika nałożony został obowiązek składania deklaracji podatkowych, w tym także zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

Zeznanie to należy złożyć urzędom skarbowym na określonym wzorze, który to wzór zależny jest od źródła, z którego pochodził dochód podatnika. Poszczególne wzory podlegają konieczności złożenia do urzędu skarbowego w różnych terminach.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym, kto uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na gruncie obowiązujących przepisów skarbowych. Obowiązek ten występuje także wtedy, gdy w danym roku uzyskał on stratę, bądź przychody były równe kosztom. Nawet, jeśli kwota dochodu otrzymana przez podatnika w danym roku podatkowym była niższa lub równa kwocie wolnej od podatku, podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji.

Kto nie ma obowiązku złożenia deklaracji?

Obowiązku złożenia deklaracji podatkowej PIT nie mają osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym nie osiągnęły zupełnie żadnego przychodu. Są to dla przykładu osoby niepracujące, pełnoletni uczniowie lub studenci będący na utrzymaniu rodziców czy też osoby będące na utrzymaniu współmałżonka. Jeśli jednak dana osoba prowadzi własną działalność gospodarczą, nawet w przypadku zerowego z niej przychodu musi złożyć zerową deklarację podatkową.

Obowiązku złożenia deklaracji nie mają także pracownicy w sytuacji w której dostarczyli uprzednio do zakładu pracy oświadczenie PIT-12 – w tej sytuacji obowiązek rozliczenia podatku rocznego pracownika przeniesiony zostaje na pracodawcę. By skorzystać z tej możliwości pracownik przez cały rok podatkowy zatrudniony być powinien u jednego pracodawcy. W tej sytuacji nie występuje możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz z preferencyjnego rozliczenia dochodów.

Jeśli dany podatnik w ciągu roku podatkowego pobierał emeryturę, rentę bądź inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie miał żadnego innego, dodatkowego źródła przychodów, w tej sytuacji także nie ciąży na nim obowiązek wypełniania deklaracji podatkowej – informacja podatkowa przesłana przez ZUS do urzędu skarbowego oraz do podatnika traktowana jest w tej sytuacji jako rozliczenie roczne.

Terminy na złożenie deklaracji

Termin na złożenie deklaracji podatkowej zależny jest od źródła dochodów. Wszystkie terminy, do których należy złożyć formularze, są terminami materialnymi, co oznacza, iż prawo nie przewiduje możliwości ich przywrócenia.

Jeśli termin na wniesienie deklaracji przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesuwa się na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Dla deklaracji PIT-36 (właściwy przy działalności gospodarczej), PIT-36L (przy podatku liniowym), PIT-37 (gdy źródłem dochodów jest praca), PIT-38 (dochody pochodzące z giełdy), PIT-39 (dochody z nieruchomości) terminy na wniesienie deklaracji upływają zgodnie z przepisami 30 kwietnia, co oznacza, iż w roku 2017 upływają one z dniem 2 maja.


PIT–28 (przy rozliczeniach ryczałtowców), PIT-16A (przy podatku opłacanym w formie karty podatkowej) i PIT-19A (deklaracja przeznaczona osobom duchownym) należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia (w roku 2017 termin ten uległ wydłużeniu do 1 lutego).

Termin na złożenie formularzy PIT-40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika) oraz PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę) przypada na koniec lutego.

Co grozi za niezłożenie deklaracji w terminie?

Deklarację PIT złożyć należy w określonym ustawowo terminie. Podatnikowi, który zaniecha tego obowiązku, grożą dotkliwe sankcje z tytułu złamania przepisów podatkowych. Wysokość kary, która zostanie nałożona na podatnika zależna jest od wysokości należnego podatku.

Jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, niezłożenie deklaracji traktowane jest jako wykroczenie skarbowe. Oznacza to, iż podatek należny do zapłacenia nie może za rok 2016 przekroczyć kwoty 9 250 złotych. Kara minimalna w tym wypadku wynosi 185 złotych.

Jeśli kwota należnego podatku dochodowego za rok 2016 przekracza 9 250 złotych, w przypadku niezłożenia deklaracji podatnik odpowiada za przestępstwo skarbowe. W tej sytuacji grzywna wyznaczana jest w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna wartość grzywny to 617 złotych. Warto zauważyć, iż wysokość grzywny za przestępstwo skarbowe wyznaczana jest przez sądy.

Złożenie deklaracji po terminie – czynny żal

W sytuacji, w której podatnik w terminie nie złożył wymaganej deklaracji, ma prawo do skorzystania z konstrukcji czynnego żalu. Nim organy podatkowe wykryją zaniechanie z jego strony, powinien on wysłać zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego, w formie pisemnej bądź ustnie do protokołu. W tej sytuacji należy niezwłocznie uiścić należną daninę wraz z odsetkami. Kolejność czynności nie ma znaczenia, a najlepszym rozwiązaniem jest złożenie obydwu dokumentów w jednym terminie. Co istotne, skorzystanie z instytucji czynnego żalu zwalnia sprawcę z odpowiedzialności karnoskarbowej.

Z prawa do czynnego żalu nie może skorzystać podatnik, o którego czynie zabronionym organ ścigania ma już wyraźnie udokumentowaną wiadomość oraz jeśli organ ścigania rozpoczął już czynności służbowe, na przykład kontrolę, przeszukanie, czynności sprawdzające.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

W zawiadomieniu do organu zamieścić należy swoje dane osobowe, wskazać adresata, czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego, określić charakter popełnionego czynu, istotne okoliczności, osoby współpracujące oraz to, czy podatnik naprawił już czyn, a jeśli nie, w jakim terminie zamierza uiścić należną kwotę wraz z naliczonymi odsetkami. Wskazać można także, iż brak złożonej deklaracji stanowi wyjątek – że jest to pierwsza w historii podatnika deklaracja złożona bez zachowania odpowiedniego terminu.

Czynny żal może zostać złożony w dowolnym terminie – istotne jest jedynie to, by z zawiadomieniem uprzedzić organ.


Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Stawka obniżona wynosi połowę stawki podstawowej.

Warto także zauważyć, iż czynny żal nie pozwala na skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia oraz nie daje możliwości przekazania jednego procentu podatku na organizacje pożytku publicznego.

Jak uniknąć negatywnych skutków niezłożenia deklaracji?

Jeśli u podatnika istnieje świadomość tego, iż nie ma on możliwości złożenia deklaracji podatkowej przed upływem określonego przepisami terminu, może on skorzystać z koła ratunkowego, jakie powstaje na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej. Polega ono na złożeniu w terminie pustej deklaracji, a następnie, gdy przyczyna z powodu której podatnik nie mógł wypełnić terminowo deklaracji przeminie, złożyć korektę deklaracji podatkowej. Podkreślić jednak należy, iż  stanowi to niejako sposób obejścia przepisów.

Złożenie deklaracji podatkowej daje możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia oraz możliwość przekazania 1 procenta podatku na organizacje pożytku publicznego. Jeżeli podatnik złoży korektę prawnie skuteczną w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od złożenia korekty, ma także prawo do skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.