reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Jak złożyć korektę deklaracji rocznej PIT

Jak złożyć korektę deklaracji rocznej PIT

Na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa występuje możliwość dokonania korekt tych deklaracji podatkowych PIT, które zostały już złożone do urzędu skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami korekta nie jest jednak możliwa w każdym przypadku. Jak zatem prawidłowo złożyć korektę deklaracji podatkowej?

Co można korygować?

W praktyce podatkowej mają miejsce sytuacje, w których podatnik składa deklarację podatkową zawierającą błędy. Mogą one skutkować zarówno tym, że zadeklarowana kwota podatku jest nienależna czy wyższa od należnej, jak i tym, że została ona zaniżona. 

W sytuacji, w której naliczony w deklaracji podatek przedstawiony jest w kwocie wyższej od rzeczywiście należnej, podatnik może złożyć skorygowaną deklarację wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W ten sposób odzyska on nadpłacony podatek.

Jeśli zadeklarowana kwota jest niższa od tej, która rzeczywiście się należy, podatnik również może złożyć korektę deklaracji. W tym jednak przypadku samo złożenie formularza nie będzie wystarczające – konieczne jest także opłacenie przez podatnika odsetek podatkowych za zwłokę w płatności podatku. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2016 r. wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

- zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Skorygowanie deklaracji i zapłacenie zaległości prowadzi do jej wygaśnięcia, a co za tym idzie - wstrzymania naliczania odsetek, co także jest przyczyną korzystania przez podatnika z prawa do korekty. Jeśli korekta została złożona przed terminem płatności podatku, opłacanie odsetek za zwłokę nie jest wymagane.

Podatnik może dokonać korekty deklaracji z inicjatywy własnej lub na wezwanie organu podatkowego w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także korekty wypełnionej niezgodnie z wymaganiami lub gdy występują wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Dokonanie tego typu korekty nie jest obligatoryjne, może być także dokonane z urzędu, przeciwko czemu podatnik może wnieść sprzeciw.

Warto także zauważyć, iż korygowanie deklaracji dotyczy całej treści deklaracji, a więc nie tylko oświadczeń wiedzy, ale też oświadczeń woli. Oznacza to, że dopuszczalne jest również skorygowanie oświadczeń woli dotyczących wspólnego opodatkowania małżonków czy wspólnego opodatkowania rodzica i małoletniego dziecka, a także rodziców w przypadku ulgi rodzinnej, z tym że proporcja uzgodniona między rodzicami w korekcie zeznania powinna być także objęta zgodnym oświadczeniem woli.

Kiedy należy złożyć korektę?

Podatnik co do zasady może w każdej chwili skorygować złożoną przez siebie deklarację. Uprawnienie to przysługuje nawet po kontroli podatkowej oraz postępowaniu podatkowym w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik chce skorzystać ze zmniejszonej wartości odsetek za zwłokę podatkową – w tej sytuacji powinien dokonać korekty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia upływy terminu złożenia deklaracji, a następnie w ciągu 7 dni od złożenia korekty opłacić odsetki.

Kolejny wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnicy w ramach korekty chcą złożyć wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Wniosek ten może być złożony w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym – korekta zawierająca ten wniosek wniesiona po terminie jest nieskuteczna.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik w czasie kontroli dokonał korekty tej materii, która nie jest objęta zakresem postępowania czy kontroli.

Korekta powinna być dokonywania rokrocznie do zakończenia okresu przedawnienia, licząc od końca roku, w którym deklaracja została złożona. Okres przedawnienia wynosi 5 lat.

W jaki sposób należy złożyć korektę?

         

Poprzez złożenie korekty w świetle obowiązujących przepisów rozumie się złożenie deklaracji podatkowej na tym samym co deklaracja pierwotna druku w wersji poprawionej. Należy wybrać formularz zgodny z obowiązującym w roku, za który składamy korektę. Formularz należy oznaczyć jako korektę zeznania. Nie ma natomiast już konieczności dołączania uzasadnienia przyczyn korekty.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama