Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Eksperci Ministerstwa Finansów udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów - praca u różnych pracodawców

Pytanie podatnika: Rozliczam roczny PIT-37 za 2016 r. Otrzymałem od dwóch różnych pracodawców PIT-11. U jednego pracodawcy pracowałem od 01.11.2015 do 14.01.2016 a u drugiego od 18.01.2016 do 31.12.2016. U pierwszego pracodawcy mam koszty uzyskania przychodu w wysokości 222,50 (za 2 miesiące bo wynagrodzenie było wypłacane na 10 po danym miesiącu). Drugi pracodawca zastosował koszty uzyskania przychodu za 11 miesięcy czyli 1223,75 (wynagrodzenie też było wypłacane na 10 po danym miesiącu).
Jaki koszt uzyskania przychodu wykazuję w PIT-37? Sumę tych dwóch PIT-ów 11 czyli 1446,25 zł czy 1335,00 zł (Praca była w miejscu zamieszkania). Umowy nie nakładają się na siebie a zarówno jeden jak i drugi pracodawca przy wynagrodzeniu za styczeń zastosował koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

 • miesięcznie 111,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
 • miesięcznie 139,06 zł, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu może Pan zastosować za każdy miesiąc, w którym Pan pracował bądź w którym był uzyskiwany przez Pana przychód ze stosunku pracy. Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że m-cu lutym uzyskał Pan równocześnie przychody od dwóch pracodawców. W związku z tym z pierwszego stosunku pracy rozliczy Pan koszty uzyskania przychodów za 2 miesiące (2 x 111,25 zł), a z drugiego stosunku pracy uwzględni Pan koszty uzyskania przychodów za 12 miesięcy (12 x 111,25 zł). 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Pytanie podatnika: W 2016r byłam zatrudniona tylko u 1 pracodawcy, ale w 2016r wpłynęła mi jeszcze 13-stka od poprzedniego pracodawcy (u którego pracowałam do końca 2015 r.). Korzystam z kreatora deklaracji i pojawiło się zapytanie czy mam prawo do kosztów z jednego stosunku pracy czy więcej. Co powinnam w takiej sytuacji wpisać?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli przez cały 2016 rok pozostawała Pani w jednym stosunku pracy i dodatkowo otrzymała Pani wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy to ma Pani prawo do kosztów z więcej niż jednego stosunku pracy (w roku podatkowym otrzymała Pani przychody - w jednym miesiącu - z dwóch stosunków pracy).

W powyższym zakresie pomocne będą wyjaśnienia zawarte w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Podstawa prawna: art.45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu PIT-37 z tytułu dwóch umów o pracę, jeżeli przez cały rok byłem zatrudniony w tej samej miejscowości, w której znajdowały się zakłady pracy? Każdy z pracodawców wystawiając informację PIT-11 wykazał kwotę kosztów w wysokości 1 335 zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 002 zł 05 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu podatkowym z tytułu umowy o pracę, gdy byłem zatrudniony poza miejscem zamieszkania na podstawie dwóch umów o pracę - jednej trwającej cały rok 2016 i drugiej od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 502 zł 56 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy rozliczając PIT-37 mogę sama podwyższyć sobie koszty uzyskania przychodu, jeśli dojeżdżam do pracy z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy? (rozumiem, że chodzi tu o inną gminę). Podwyższenie kosztów jest dla mnie korzystne bo uzyskam większy zwrot podatku. Czy muszę zgłosić pracodawcy ten fakt? I czy mogę zrobić korekty zeznań rocznych z lat ubiegłych?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Może Pani samodzielnie podwyższyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT składanym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym za poprzednie lata może Pani dokonać w tym zakresie korekty złożonych deklaracji podatkowych. Fakt zamieszkiwania w innej miejscowości (nie gminie) niż zakład pracy należy zgłosić pracodawcy. Wówczas pracodawca będzie rozliczał wyższe koszty uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.),
 • art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).

Koszty dojazdów do pracy

Pytanie podatnika: Mieszkam w Pruszkowie, dojeżdżam do pracy do Warszawy. Kupuję w tym celu: WKD (Pruszków-Opacz) oraz 90-dniową kartę miejską. Ostatnie w roku 2016 kupiłam 28.11.2016 (karta) oraz 30.11.2016 (bilet WKD). Czy w kosztach uzyskania przychodu za rok 2016 powinnam uwzględnić koszt całkowity obu biletów czy obliczyć proporcjonalnie za okres do 31 grudnia 2016 r., a pozostałą część zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu w roku 2017?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli  zakupiony w dniu 30.11.2016 r. bilet WKD oraz  zakupiona w dniu 28.11.2016 karta miejska zawierają następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie karty miejskiej potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma  prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Przy uwzględnianiu tych kosztów ważny jest moment poniesienia wydatku - a nie okres jakiego bilet dotyczy. Zatem jeżeli zakupione w listopadzie 2016 r. bilet WKD i karta miejska zawierają ww. dane to może je Pani uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za 2016 r. w całości.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

Pytanie podatnika: Witam. Pytanie dotyczy odliczenia kosztów dojazdu do pracy od podatku. Czy bilety muszą być imienne i z całego roku? Czy mogą być np. z 3 miesięcy a pracowałam cały rok?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że  jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są niższeod wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu rocznym koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Za cały rok stosuje się albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione (nie można wykazać sumy kwot: kosztów zryczałtowanych np. za 9 miesięcy i kosztów faktycznie poniesionych za 3miesiące). Przy czym jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków, które poniosła Pani przez okres 3 miesięcy na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu może Pani przyjąć koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty dojazdu do pracy nie podlegają odliczeniu od podatku.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 2, ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).


Bilety imienne kodowane na karcie

Pytanie podatnika: Dojeżdżam do pracy w innej miejscowości koleją na podstawie biletów okresowych imiennych. Kodowane są one na bilecie elektronicznym. Jak mam wykazać prawo do odliczenia tych biletów od kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli zakupiony bilet imienny zawiera następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie biletu elektronicznego potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Zatem jeżeli posiadane bilety okresowe spełniają ww. wymagania, do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów może Pan przyjąć sumę kwot wynikającą z posiadanych przez Pana dokumentów.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032)

Źródło: szybkipit.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

  ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

  Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

  Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

  KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

  Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

  W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

  Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

  Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

  Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!

  Stawka 0 proc. VAT na żywność przedłużona do końca 2023 roku?

  Decyzja dotyczące ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - poinformował 20 marca 2023 r. rzecznik rządu Piotr Muller. W pierwszym półroczu br. obowiązuje stawka 0 proc. VAT na artykuły żywnościowe.

  GUS podał dane o zarobkach. Ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w firmach?

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr - podał GUS. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc.

  Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

  Jakie stawki VAT obowiązują w 2023 roku w państwach Unii Europejskiej? W tabeli przedstawiamy stawki podstawowe i stawki obniżone podatku VAT.

  Ulgi podatkowe GALERIA z informacjami

  Czekasz jeszcze z rozliczeniem podatku PIT? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać. Zobacz naszą galerię z informacjami i skorzystaj z ulg i odliczeń, które Ci przysługują. Wybraliśmy te najpopularniejsze.

  Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

  Co trzeba zrobić krok po kroku, by prawidłowo określić wysokość opodatkowania w podatku VAT danej transakcji? Jak ustalić stawkę VAT? Wyjaśniają eksperci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.