| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF

Eksperci Ministerstwa Finansów udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów - praca u różnych pracodawców

Pytanie podatnika: Rozliczam roczny PIT-37 za 2016 r. Otrzymałem od dwóch różnych pracodawców PIT-11. U jednego pracodawcy pracowałem od 01.11.2015 do 14.01.2016 a u drugiego od 18.01.2016 do 31.12.2016. U pierwszego pracodawcy mam koszty uzyskania przychodu w wysokości 222,50 (za 2 miesiące bo wynagrodzenie było wypłacane na 10 po danym miesiącu). Drugi pracodawca zastosował koszty uzyskania przychodu za 11 miesięcy czyli 1223,75 (wynagrodzenie też było wypłacane na 10 po danym miesiącu).
Jaki koszt uzyskania przychodu wykazuję w PIT-37? Sumę tych dwóch PIT-ów 11 czyli 1446,25 zł czy 1335,00 zł (Praca była w miejscu zamieszkania). Umowy nie nakładają się na siebie a zarówno jeden jak i drugi pracodawca przy wynagrodzeniu za styczeń zastosował koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

  • miesięcznie 111,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • miesięcznie 139,06 zł, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu może Pan zastosować za każdy miesiąc, w którym Pan pracował bądź w którym był uzyskiwany przez Pana przychód ze stosunku pracy. Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że m-cu lutym uzyskał Pan równocześnie przychody od dwóch pracodawców. W związku z tym z pierwszego stosunku pracy rozliczy Pan koszty uzyskania przychodów za 2 miesiące (2 x 111,25 zł), a z drugiego stosunku pracy uwzględni Pan koszty uzyskania przychodów za 12 miesięcy (12 x 111,25 zł). 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Pytanie podatnika: W 2016r byłam zatrudniona tylko u 1 pracodawcy, ale w 2016r wpłynęła mi jeszcze 13-stka od poprzedniego pracodawcy (u którego pracowałam do końca 2015 r.). Korzystam z kreatora deklaracji i pojawiło się zapytanie czy mam prawo do kosztów z jednego stosunku pracy czy więcej. Co powinnam w takiej sytuacji wpisać?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli przez cały 2016 rok pozostawała Pani w jednym stosunku pracy i dodatkowo otrzymała Pani wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy to ma Pani prawo do kosztów z więcej niż jednego stosunku pracy (w roku podatkowym otrzymała Pani przychody - w jednym miesiącu - z dwóch stosunków pracy).

W powyższym zakresie pomocne będą wyjaśnienia zawarte w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Podstawa prawna: art.45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu PIT-37 z tytułu dwóch umów o pracę, jeżeli przez cały rok byłem zatrudniony w tej samej miejscowości, w której znajdowały się zakłady pracy? Każdy z pracodawców wystawiając informację PIT-11 wykazał kwotę kosztów w wysokości 1 335 zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 002 zł 05 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu podatkowym z tytułu umowy o pracę, gdy byłem zatrudniony poza miejscem zamieszkania na podstawie dwóch umów o pracę - jednej trwającej cały rok 2016 i drugiej od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 502 zł 56 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy rozliczając PIT-37 mogę sama podwyższyć sobie koszty uzyskania przychodu, jeśli dojeżdżam do pracy z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy? (rozumiem, że chodzi tu o inną gminę). Podwyższenie kosztów jest dla mnie korzystne bo uzyskam większy zwrot podatku. Czy muszę zgłosić pracodawcy ten fakt? I czy mogę zrobić korekty zeznań rocznych z lat ubiegłych?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Może Pani samodzielnie podwyższyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT składanym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym za poprzednie lata może Pani dokonać w tym zakresie korekty złożonych deklaracji podatkowych. Fakt zamieszkiwania w innej miejscowości (nie gminie) niż zakład pracy należy zgłosić pracodawcy. Wówczas pracodawca będzie rozliczał wyższe koszty uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.),
  • art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).

Koszty dojazdów do pracy

Pytanie podatnika: Mieszkam w Pruszkowie, dojeżdżam do pracy do Warszawy. Kupuję w tym celu: WKD (Pruszków-Opacz) oraz 90-dniową kartę miejską. Ostatnie w roku 2016 kupiłam 28.11.2016 (karta) oraz 30.11.2016 (bilet WKD). Czy w kosztach uzyskania przychodu za rok 2016 powinnam uwzględnić koszt całkowity obu biletów czy obliczyć proporcjonalnie za okres do 31 grudnia 2016 r., a pozostałą część zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu w roku 2017?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli  zakupiony w dniu 30.11.2016 r. bilet WKD oraz  zakupiona w dniu 28.11.2016 karta miejska zawierają następujące dane:

  • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
  • są wystawione na pewien okres czasu,
  • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie karty miejskiej potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma  prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Przy uwzględnianiu tych kosztów ważny jest moment poniesienia wydatku - a nie okres jakiego bilet dotyczy. Zatem jeżeli zakupione w listopadzie 2016 r. bilet WKD i karta miejska zawierają ww. dane to może je Pani uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za 2016 r. w całości.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

Pytanie podatnika: Witam. Pytanie dotyczy odliczenia kosztów dojazdu do pracy od podatku. Czy bilety muszą być imienne i z całego roku? Czy mogą być np. z 3 miesięcy a pracowałam cały rok?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że  jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są niższeod wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu rocznym koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Za cały rok stosuje się albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione (nie można wykazać sumy kwot: kosztów zryczałtowanych np. za 9 miesięcy i kosztów faktycznie poniesionych za 3miesiące). Przy czym jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków, które poniosła Pani przez okres 3 miesięcy na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu może Pani przyjąć koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty dojazdu do pracy nie podlegają odliczeniu od podatku.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 2, ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »