Kategorie

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Eksperci Ministerstwa Finansów udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów - praca u różnych pracodawców

Pytanie podatnika: Rozliczam roczny PIT-37 za 2016 r. Otrzymałem od dwóch różnych pracodawców PIT-11. U jednego pracodawcy pracowałem od 01.11.2015 do 14.01.2016 a u drugiego od 18.01.2016 do 31.12.2016. U pierwszego pracodawcy mam koszty uzyskania przychodu w wysokości 222,50 (za 2 miesiące bo wynagrodzenie było wypłacane na 10 po danym miesiącu). Drugi pracodawca zastosował koszty uzyskania przychodu za 11 miesięcy czyli 1223,75 (wynagrodzenie też było wypłacane na 10 po danym miesiącu).
Jaki koszt uzyskania przychodu wykazuję w PIT-37? Sumę tych dwóch PIT-ów 11 czyli 1446,25 zł czy 1335,00 zł (Praca była w miejscu zamieszkania). Umowy nie nakładają się na siebie a zarówno jeden jak i drugi pracodawca przy wynagrodzeniu za styczeń zastosował koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

 • miesięcznie 111,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
 • miesięcznie 139,06 zł, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu może Pan zastosować za każdy miesiąc, w którym Pan pracował bądź w którym był uzyskiwany przez Pana przychód ze stosunku pracy. Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że m-cu lutym uzyskał Pan równocześnie przychody od dwóch pracodawców. W związku z tym z pierwszego stosunku pracy rozliczy Pan koszty uzyskania przychodów za 2 miesiące (2 x 111,25 zł), a z drugiego stosunku pracy uwzględni Pan koszty uzyskania przychodów za 12 miesięcy (12 x 111,25 zł). 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Pytanie podatnika: W 2016r byłam zatrudniona tylko u 1 pracodawcy, ale w 2016r wpłynęła mi jeszcze 13-stka od poprzedniego pracodawcy (u którego pracowałam do końca 2015 r.). Korzystam z kreatora deklaracji i pojawiło się zapytanie czy mam prawo do kosztów z jednego stosunku pracy czy więcej. Co powinnam w takiej sytuacji wpisać?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli przez cały 2016 rok pozostawała Pani w jednym stosunku pracy i dodatkowo otrzymała Pani wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy to ma Pani prawo do kosztów z więcej niż jednego stosunku pracy (w roku podatkowym otrzymała Pani przychody - w jednym miesiącu - z dwóch stosunków pracy).

W powyższym zakresie pomocne będą wyjaśnienia zawarte w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Podstawa prawna: art.45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu PIT-37 z tytułu dwóch umów o pracę, jeżeli przez cały rok byłem zatrudniony w tej samej miejscowości, w której znajdowały się zakłady pracy? Każdy z pracodawców wystawiając informację PIT-11 wykazał kwotę kosztów w wysokości 1 335 zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 002 zł 05 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu podatkowym z tytułu umowy o pracę, gdy byłem zatrudniony poza miejscem zamieszkania na podstawie dwóch umów o pracę - jednej trwającej cały rok 2016 i drugiej od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 502 zł 56 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy rozliczając PIT-37 mogę sama podwyższyć sobie koszty uzyskania przychodu, jeśli dojeżdżam do pracy z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy? (rozumiem, że chodzi tu o inną gminę). Podwyższenie kosztów jest dla mnie korzystne bo uzyskam większy zwrot podatku. Czy muszę zgłosić pracodawcy ten fakt? I czy mogę zrobić korekty zeznań rocznych z lat ubiegłych?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Może Pani samodzielnie podwyższyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT składanym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym za poprzednie lata może Pani dokonać w tym zakresie korekty złożonych deklaracji podatkowych. Fakt zamieszkiwania w innej miejscowości (nie gminie) niż zakład pracy należy zgłosić pracodawcy. Wówczas pracodawca będzie rozliczał wyższe koszty uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.),
 • art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).

Koszty dojazdów do pracy

Pytanie podatnika: Mieszkam w Pruszkowie, dojeżdżam do pracy do Warszawy. Kupuję w tym celu: WKD (Pruszków-Opacz) oraz 90-dniową kartę miejską. Ostatnie w roku 2016 kupiłam 28.11.2016 (karta) oraz 30.11.2016 (bilet WKD). Czy w kosztach uzyskania przychodu za rok 2016 powinnam uwzględnić koszt całkowity obu biletów czy obliczyć proporcjonalnie za okres do 31 grudnia 2016 r., a pozostałą część zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu w roku 2017?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli  zakupiony w dniu 30.11.2016 r. bilet WKD oraz  zakupiona w dniu 28.11.2016 karta miejska zawierają następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie karty miejskiej potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma  prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Przy uwzględnianiu tych kosztów ważny jest moment poniesienia wydatku - a nie okres jakiego bilet dotyczy. Zatem jeżeli zakupione w listopadzie 2016 r. bilet WKD i karta miejska zawierają ww. dane to może je Pani uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za 2016 r. w całości.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

Pytanie podatnika: Witam. Pytanie dotyczy odliczenia kosztów dojazdu do pracy od podatku. Czy bilety muszą być imienne i z całego roku? Czy mogą być np. z 3 miesięcy a pracowałam cały rok?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że  jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są niższeod wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu rocznym koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Za cały rok stosuje się albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione (nie można wykazać sumy kwot: kosztów zryczałtowanych np. za 9 miesięcy i kosztów faktycznie poniesionych za 3miesiące). Przy czym jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków, które poniosła Pani przez okres 3 miesięcy na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu może Pani przyjąć koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty dojazdu do pracy nie podlegają odliczeniu od podatku.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 2, ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).


Bilety imienne kodowane na karcie

Pytanie podatnika: Dojeżdżam do pracy w innej miejscowości koleją na podstawie biletów okresowych imiennych. Kodowane są one na bilecie elektronicznym. Jak mam wykazać prawo do odliczenia tych biletów od kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli zakupiony bilet imienny zawiera następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie biletu elektronicznego potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Zatem jeżeli posiadane bilety okresowe spełniają ww. wymagania, do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów może Pan przyjąć sumę kwot wynikającą z posiadanych przez Pana dokumentów.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032)

Źródło: szybkipit.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.