| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - opodatkowanie PIT

Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - opodatkowanie PIT

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw porządkuje formalny status (oraz opodatkowanie) osób, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli np. pieczywa, wędlin, dżemów. Rozwiązania w niej zawarte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, będą uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Do produktów roślinnych pochodzących z własnej uprawy została zaliczona również mąka wytworzona ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży takich produktów nie będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy maksymalnie uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Przychodami z innych źródeł nie będą przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Rozwiązanie to nie znajdzie również zastosowania do osób, które jednocześnie będą osiągać przychody zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zaliczane do przychodów z innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie będzie mogło odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Istotne będzie również to, że sprzedawać produkty będzie można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiskami będą wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Podstawową formą opodatkowania dochodów ze sprzedaży takich produktów będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%).

Osoby osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą miały możliwość wyboru dla tych przychodów uproszczonej, zryczałtowanej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać składając pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt będzie wynosił 2% uzyskanych przychodów. Również w tym przypadku osoba fizyczna będzie prowadzić ewidencję sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Przedmiotowa działalność polegająca na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do działalności tej nie będą bowiem miały zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą również w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, co skutkować będzie niższym podatkiem od nieruchomości.

Dokonując sprzedaży takich produktów na targowiskach, nie będzie obowiązku wystawienia rachunku.

Dodatkowo ustawa wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Osoby fizyczne, które obowiązane są prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości (limit 1.200.000 euro), dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Osoby takie nie będą mogły ustalać dochodu na podstawie norm szacunkowych dochodu określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy dochód ze sprzedaży grzybów i jagód zbieranych w lesie podlega opodatkowaniu PIT

Ponadto osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i ustalające dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od rzeczywistego dochodu wynikającego z ksiąg. Zaliczki te nie będą dla nich ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w dniu 20 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 699.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK