| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Jak manager powinien opodatkować swój dochód

Jak manager powinien opodatkować swój dochód

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Spółka świadczy usługi managerskie na rzecz innych podmiotów. W ramach tych usług zarządzam np. spółką X Sp. z o.o. Nie jestem jednocześnie związany z żadną z tych spółek umową o pracę. Czy mój dochód, jako wspólnika z tytułu udziału w zysku spółki jawnej X, powinien być zaliczony do dochodów z tytułu działalności gospodarczej ? I w związku z tym czy mogą być opodatkowane według 19% stawki liniowej ?

W świetle uchwały siedmiu sędziów NSA z 26 kwietnia 2010 r. uchwałę (sygn. akt II FPS 10/09) wygląda, że wspólnicy spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem nie mogą rozliczać się podatkiem liniowym.

Dotąd z orzecznictwa sądów administracyjnych wynikało na ogół inaczej - że dochody wspólnika spółki osobowej z tytułu udziału w niej są dochodem z działalności gospodarczej i dlatego mogły opodatkowane podatkiem liniowym. W przypadku gdy wspólnik spółki jawnej pełni funkcję członka zarządu spółki z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy spółką jawną a spółką z o. o., to przychody uzyskane z tego tytułu nie były uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz za przychody z działalności gospodarczej.

Również organy podatkowe w przeszłości uznawały, że nie ma przeszkód, aby dochód z tego tytułu uzyskany przez wspólnika spółki jawnej, opodatkowany był wg liniowej 19% stawki podatku dochodowego w przypadku gdy wspólnik ten uprzednio nie świadczył spółce z o. o. usług menadżerskich w ramach stosunku pracy.Tak uznał Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w interpretacji z 26 czerwca 2007 r., nr RO-XV/PDOF-209/210/JB/07. I tak z reguły uważają inne organy podatkowe.

Źródłem przychodów może być m.in. działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów managerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jedynie pozarolnicza działalność gospodarcza lub działy specjalne produkcji rolnej mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym.

Istotną cechą działalności wykonywanej osobiście, jest wykonywanie czynności przez podatnika samodzielnie, bez zatrudniania osób trzecich. Jednocześnie czynności te muszą mieć charakter działalności. Oznacza, że do tego źródła zalicza się przychody z takich działań podejmowanych osobiście przez podatnika, które są wykonywane bezpośrednio na rzecz innego podmiotu i nie w połączeniu z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »