reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Zwolnienia podatkowe przy darowiznach

Zwolnienia podatkowe przy darowiznach

Istota darowizny została określona w kodeksie cywilnym i zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest więc swoistego charakteru czynnością, przy której dochodzi do przeniesienia praw majątkowych pod tytułem darmym. Jest nieodpłatnym świadczeniem na koszt majątku darczyńcy. Z założenia może wydawać się więc, że darowizna nie powinna podlegać opłatom. Jak więc ustawodawca potraktował kwestie podatkowe w przypadku darowizny? I czy jest możliwość zwolnienia jej od podatków?

Podatek od spadków i darowizn

Kwestia darowizn jest na tyle szeroka, że ustawodawca postanowił uregulować ją w oddzielnym akcie prawnym - jest to ustawa z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nią, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tytułem darowizny, podlega tak zwanemu podatkowi od spadków i darowizn.

Obowiązek podatkowy powstaje w określonym momencie czasu, a w przypadku nabycia w drodze darowizny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę odpowiedniego oświadczenia:

 • jeżeli taka forma jest wymagana, to z chwilą złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego;
 • jeżeli zawarcie umowy nie wymaga aktu notarialnego - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

W samej ustawie przewidziano jednak szereg wyjątków (wyłączeń), określających, które darowizny nie podlegają podatkowi. Zostały podzielone na dwie kategorie:

 • Wyłączenia przedmiotowe (jaka darowizna, na jaki cel, itp.);
 • Wyłączenia podmiotowe (jakie podmioty, osoby, grupy osób itp.).

Wyłączenia przedmiotowe

Podatkowi nie podlega:

 1. nabycie własności rzeczy ruchomych lub praw majątkowych na terenie RP, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca ani darczyńca nie były obywatelami polskimi oraz nie mieli miejsca stałego pobytu (lub siedziby) w Polsce;
 2. nabycie w drodze darowizny praw autorskich, pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych i wierzytelności z tych praw;

Zwalnia się od podatku:

 1. pomoc de minimis w rolnictwie, czyli nabycie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (wraz z częściami składowymi - drzewami i roślinami), pod warunkiem, że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha
  i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia oraz nabycie praw do wkładów spółdzielni rolniczej, kółek rolniczych i wkładów spółdzielni rolników;
 2. nabycie pieniędzy lub rzeczy przez osobę I grupy podatkowej w wysokości do 9637 zł od jednego darczyńcy lub 19 274 złotych od wielu darczyńców w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny - jeżeli obdarowany przeznaczy w ciągu 12 miesięcy te środki na wkład budowlany, mieszkaniowy, budowę domu lub nabycie lokalu mieszkalnego albo spłatę kredytu zabezpieczonego hipoteką;
 3. nabyte darowizną prawa do rachunku oszczędnościowo - kredytowego przez osobę we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego
  w kasie mieszkaniowej - jeżeli zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe;
 4. nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn pod warunkiem, że w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane;
 5. nabycie przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka pieniędzy lub rzeczy, pod warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy zostaną przeznaczone na cele związane bezpośrednio
  z sprawowaniem pieczy zastępczej.

Wyłączenia podmiotowe

Ustawodawca zwolnił od podatku nabycie własności lub praw majątkowych przez:

 • małżonka;
 • zstępnych;
 • wstępnych;
 • pasierba;
 • rodzeństwo;
 • ojczyma;
 • macochę;

pod warunkami:

 1. zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie maksymalnym do 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 2. w przypadku nabycia środków pieniężnych, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy / praw majątkowych nabytych ostatnio przekracza kwotę zwolnienia - gdy podatnicy udokumentują otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inni niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obowiązkowe zgłoszenia nie dotyczą sytuacji, gdy:

 1. wartość nabycia nie przekracza kwot zwolnienia;
 2. nabycie następuje na podstawie aktu notarialnego.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Podsumowanie

Ustawodawca przewidział pewną wolność podatników w rozporządzaniu swoim majątkiem, również pod tytułem darmym – na przykład darowizną. Stara się kreować katalog sytuacji oraz krąg podmiotów, dla których darowizna będzie zwolniona z podatku. Dotyczy to przede wszystkim operacji dokonywanych w ramach rodziny. Należy jednak pamiętać, że, aby skorzystać z większości zwolnień, należy dokonać odpowiednich formalności - w tym odpowiednich zwolnień. Zaniechanie takich obowiązków może spowodować obowiązek naliczenia oraz zapłaty podatku.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zdjęcia

Zwolnienia podatkowe przy darowiznach
Zwolnienia podatkowe przy darowiznach

ZFŚS 2020. Komentarz55.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama