REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy nabywca towaru lub usługi obciążony podatkiem VAT może wystąpić o interpretację podatkową

Marta Wysocka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedajemy mieszkania z garażami. W umowie wykazujemy, że sprzedaż mieszkania jest opodatkowana stawką 7%, a garażu stawką 22% VAT. Czy nabywca mieszkania, który ponosi ciężar ekonomiczny VAT, może wystąpić z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego co do prawidłowości zastosowanej stawki VAT? Jakie to ma skutki dla sprzedawcy?

Czytałem, że 7 maja 2008 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 314/08) wydał wyrok, w którym uznał, że osoba, która nabyła mieszkanie, nie ma prawa wystąpić z wnioskiem o interpretację w sprawie wysokości stawki VAT.

REKLAMA

Autopromocja

1. Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację?

2. Czy nabywca towaru, który kwestionuje stawkę VAT zastosowaną przez sprzedawcę, jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o interpretację?

3. Jakie skutki niesie wydanie takiej interpretacji wobec nabywcy towaru (usługi), gdy faktycznie podatnikiem, który rozlicza VAT należny, jest zbywca? Czy nabywca może np. na tej podstawie zażądać korekty stawki i obniżenia ceny zakupu? Czy zbywca ma obowiązek uwzględnić żądanie nabywcy?

4. Czy z wnioskiem o interpretację można wystąpić ponownie?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

RADA

Ad 1. Z wnioskiem o interpretację od 1 lipca 2007 r. może wystąpić każda osoba, która ma interes prawny w wydaniu interpretacji.

Ad 2. Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić nabywca, ale tylko wtedy, gdy interpretacja dotyczy jego praw i obowiązków podatkowych, a nie obowiązków podatkowych zbywcy.

Ad 3. Na podstawie interpretacji indywidualnej nabywca nie może żądać określonego zachowania zbywcy, w tym. m.in. korekty stawki VAT i obniżenia ceny zakupu. Cenę zakupu (powiększoną o koszty VAT) nabywca może zakwestionować w drodze powództwa cywilnego.

Ad 4. Osoby, które posiadają już interpretacje prawa podatkowego wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2007 r., mogą ponownie wystąpić o wydanie interpretacji.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2007 r. zmieniły się zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego. Rozszerzony został m.in. krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o interpretację podatkową. Należy jednak uznać, że nadal nabywca towaru nie jest osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w sprawie prawidłowości stawki VAT zastosowanej przez zbywcę.

1. Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację?

Po 1 lipca 2007 r. prawo do zwrócenia się o wydanie interpretacji mają wszystkie osoby zainteresowane jej wydaniem w ich indywidualnej sprawie (art. 14b Ordynacji podatkowej). Poprzednio wniosek mógł złożyć jedynie podatnik, płatnik i inkasent. Wyrok powołany w pytaniu został wydany na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2007 r. Wobec tego nie ma zastosowania wprost do obowiązujących przepisów.

Obecnie osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej jest „osoba zainteresowana”. Osobą zainteresowaną jest każda osoba, która ma interes prawny w wydaniu interpretacji (interpretacja wpływa na jej sytuację prawną).

WAŻNE!

„Osobą zainteresowaną” jest każdy podmiot, który potrafi wykazać związek między opisanym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym a swoimi rozliczeniami podatkowymi.

2. Czy nabywca towaru, który kwestionuje stawkę VAT zastosowaną przez sprzedawcę, jest „osobą zainteresowaną” uprawnioną do złożenia wniosku o interpretację?

REKLAMA

Nie. Wydanie interpretacji określającej prawidłową stawkę VAT nie wpływa na sytuację prawną nabywcy towaru. Nabywca nie jest bowiem zobowiązany do zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Nie jest również odpowiedzialny za brak zapłaty podatku w prawidłowej wysokości. Oczywiście nabywca ponosi ciężar ekonomiczny podatku, ale prawidłowość stawki podatku nie wpływa na jego sytuację prawną (wyjątek może dotyczyć np. prawa do odliczenia VAT naliczonego nabywcy).

Oznacza to, że również w obecnie obowiązującym stanie prawnym organy podatkowe mogą odmówić wydania interpretacji podatkowej nabywcy towaru, gdy nie wpływa ona na sytuację prawną nabywcy. Jeżeli organ podatkowy uzna, że wniosek o interpretację indywidualną wniosła osoba nieuprawniona, to na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na to postanowienie osobie, która złożyła wniosek, służy zażalenie.

Z pewnością nabywca towaru ma uzasadniony interes prawny w kwestionowaniu stawki VAT, gdyż ma to wpływ na jego prawa i obowiązki podatkowe, np. prawo do odliczenia VAT naliczonego. Z przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego musi wynikać, że osoba wnioskująca pyta o interpretację przepisów w związku z własnymi rozliczeniami podatkowymi. Prawem nabywcy towarów lub usług jest prawo do odliczenia VAT naliczonego. Odliczenia takiego nabywca dokonuje na podstawie faktury otrzymanej od zbywcy towaru (sprzedawcy). Prawo do odliczenia nabywcy jest uzależnione od właściwego wykonania określonych obowiązków przez sprzedawcę oraz od poprawnie wystawionej faktury z poprawną stawką VAT. W takiej sytuacji nabywca ma prawo wystąpienia z wnioskiem o interpretację w sprawie prawidłowości zastosowanej przez zbywcę stawki VAT.

 

W rzeczywistości jednak sytuacja opisana w pytaniu nie sprowadza się do określenia prawidłowej stawki VAT, lecz do ceny sprzedaży. Stawka VAT jest dla nabywcy elementem ceny sprzedaży, która może być kwestionowana w drodze powództwa cywilnego. Ocena prawidłowości zastosowanej stawki VAT w kontekście umowy sprzedaży będzie należała wówczas do sądu cywilnego.

3. Jakie skutki niesie wydanie takiej interpretacji wobec nabywcy towaru (usługi), gdy de facto podatnikiem, który rozlicza VAT należny, jest zbywca? Czy nabywca może np. na tej podstawie zażądać korekty stawki i obniżenia ceny zakupu? Czy zbywca ma obowiązek uwzględnić żądanie nabywcy?

Załóżmy, że nabywca zostanie uznany za osobę uprawnioną do otrzymania interpretacji w sprawie prawidłowości stawki VAT stosowanej przez zbywcę. Jeśli wydana interpretacja będzie kwestionowała wysokość zastosowanej przez zbywcę stawki VAT, nabywca będzie mógł zwrócić się do sprzedawcy (zbywcy) o wystawienie faktury korygującej. Zbywca nie ma jednak obowiązku uwzględnić żądania nabywcy i wystawić korekty. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wywołują określone skutki prawne dla osoby występującej z wnioskiem o interpretację. Skutkiem interpretacji jest ochrona sytuacji podatnika, który otrzymał interpretację i zastosował się do niej (interpretacja nie może podatnikowi szkodzić). Interpretacje nie mają jednak bezpośredniego skutku dla osób trzecich, czyli m.in. zbywcy. Nawet wnioskodawca nie ma obowiązku zastosować się do opinii organu podatkowego zawartej w interpretacji prawa podatkowego. Interpretacja nie zawiera nakazu określonego zachowania. Wyraża wyłącznie stanowisko organu podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Reasumując, zbywca może uwzględnić żądanie przez nabywcę zmiany stawki VAT, ale nie musi tego robić.

4. Czy z wnioskiem o interpretację można wystąpić ponownie, gdy na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r. odmówiono wydania interpretacji?

Tak. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe. Co prawda z art. 146 § 5 Ordynacji podatkowej wynika, że izba skarbowa nie wydaje interpretacji:

a) w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, albo

b) gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Ponadto od 1 lipca 2007 r. podatnik, występując z pytaniem, ma obowiązek złożenia oświadczenia (na druku ORD-IN), m.in. że sprawa nie została wcześniej rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Podatnik składa takie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. W efekcie podatnicy, którzy uzyskali wcześniej niekorzystne dla siebie interpretacje prawa podatkowego, obawiają się występowania z wnioskiem o ponowne wydanie interpretacji podatkowej w sprawach, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Z interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2007 r., nr ILPB3/423-101/07-2/MC, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wynika, że zmiana zasad wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2007 r. spowodowała możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową przez podatników, płatników, inkasentów oraz „osoby zainteresowane”, którzy uzyskali postanowienia (i decyzje) wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2007 r.

Powołana interpretacja potwierdza zatem, że można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie stanu faktycznego, który był przedmiotem postanowienia urzędu skarbowego wydanego przed 1 lipca 2007 r. Ten, kto to zrobi, nie naraża się na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

• art. 14a-14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671

Marta Wysocka

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

REKLAMA

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA