| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Czy nabywca towaru lub usługi obciążony podatkiem VAT może wystąpić o interpretację podatkową

Czy nabywca towaru lub usługi obciążony podatkiem VAT może wystąpić o interpretację podatkową

Sprzedajemy mieszkania z garażami. W umowie wykazujemy, że sprzedaż mieszkania jest opodatkowana stawką 7%, a garażu stawką 22% VAT. Czy nabywca mieszkania, który ponosi ciężar ekonomiczny VAT, może wystąpić z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego co do prawidłowości zastosowanej stawki VAT? Jakie to ma skutki dla sprzedawcy?

Czytałem, że 7 maja 2008 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 314/08) wydał wyrok, w którym uznał, że osoba, która nabyła mieszkanie, nie ma prawa wystąpić z wnioskiem o interpretację w sprawie wysokości stawki VAT.

1. Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację?

2. Czy nabywca towaru, który kwestionuje stawkę VAT zastosowaną przez sprzedawcę, jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o interpretację?

3. Jakie skutki niesie wydanie takiej interpretacji wobec nabywcy towaru (usługi), gdy faktycznie podatnikiem, który rozlicza VAT należny, jest zbywca? Czy nabywca może np. na tej podstawie zażądać korekty stawki i obniżenia ceny zakupu? Czy zbywca ma obowiązek uwzględnić żądanie nabywcy?

4. Czy z wnioskiem o interpretację można wystąpić ponownie?

RADA

Ad 1. Z wnioskiem o interpretację od 1 lipca 2007 r. może wystąpić każda osoba, która ma interes prawny w wydaniu interpretacji.

Ad 2. Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić nabywca, ale tylko wtedy, gdy interpretacja dotyczy jego praw i obowiązków podatkowych, a nie obowiązków podatkowych zbywcy.

Ad 3. Na podstawie interpretacji indywidualnej nabywca nie może żądać określonego zachowania zbywcy, w tym. m.in. korekty stawki VAT i obniżenia ceny zakupu. Cenę zakupu (powiększoną o koszty VAT) nabywca może zakwestionować w drodze powództwa cywilnego.

Ad 4. Osoby, które posiadają już interpretacje prawa podatkowego wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2007 r., mogą ponownie wystąpić o wydanie interpretacji.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2007 r. zmieniły się zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego. Rozszerzony został m.in. krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o interpretację podatkową. Należy jednak uznać, że nadal nabywca towaru nie jest osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w sprawie prawidłowości stawki VAT zastosowanej przez zbywcę.

Po 1 lipca 2007 r. prawo do zwrócenia się o wydanie interpretacji mają wszystkie osoby zainteresowane jej wydaniem w ich indywidualnej sprawie (art. 14b Ordynacji podatkowej). Poprzednio wniosek mógł złożyć jedynie podatnik, płatnik i inkasent. Wyrok powołany w pytaniu został wydany na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2007 r. Wobec tego nie ma zastosowania wprost do obowiązujących przepisów.

Obecnie osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej jest „osoba zainteresowana”. Osobą zainteresowaną jest każda osoba, która ma interes prawny w wydaniu interpretacji (interpretacja wpływa na jej sytuację prawną).

WAŻNE!

„Osobą zainteresowaną” jest każdy podmiot, który potrafi wykazać związek między opisanym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym a swoimi rozliczeniami podatkowymi.

Nie. Wydanie interpretacji określającej prawidłową stawkę VAT nie wpływa na sytuację prawną nabywcy towaru. Nabywca nie jest bowiem zobowiązany do zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Nie jest również odpowiedzialny za brak zapłaty podatku w prawidłowej wysokości. Oczywiście nabywca ponosi ciężar ekonomiczny podatku, ale prawidłowość stawki podatku nie wpływa na jego sytuację prawną (wyjątek może dotyczyć np. prawa do odliczenia VAT naliczonego nabywcy).

Oznacza to, że również w obecnie obowiązującym stanie prawnym organy podatkowe mogą odmówić wydania interpretacji podatkowej nabywcy towaru, gdy nie wpływa ona na sytuację prawną nabywcy. Jeżeli organ podatkowy uzna, że wniosek o interpretację indywidualną wniosła osoba nieuprawniona, to na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na to postanowienie osobie, która złożyła wniosek, służy zażalenie.

Z pewnością nabywca towaru ma uzasadniony interes prawny w kwestionowaniu stawki VAT, gdyż ma to wpływ na jego prawa i obowiązki podatkowe, np. prawo do odliczenia VAT naliczonego. Z przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego musi wynikać, że osoba wnioskująca pyta o interpretację przepisów w związku z własnymi rozliczeniami podatkowymi. Prawem nabywcy towarów lub usług jest prawo do odliczenia VAT naliczonego. Odliczenia takiego nabywca dokonuje na podstawie faktury otrzymanej od zbywcy towaru (sprzedawcy). Prawo do odliczenia nabywcy jest uzależnione od właściwego wykonania określonych obowiązków przez sprzedawcę oraz od poprawnie wystawionej faktury z poprawną stawką VAT. W takiej sytuacji nabywca ma prawo wystąpienia z wnioskiem o interpretację w sprawie prawidłowości zastosowanej przez zbywcę stawki VAT.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »