| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Najem i dzierżawa > Nowy wzór deklaracji PIT-28

Nowy wzór deklaracji PIT-28

Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia, które określa nowy wzór zeznania podatkowego PIT-28 oraz wzór załącznika do niego PIT-28/A. Nowe wzory będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zmiany dotyczą formularzy zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A).

Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji PIT oraz załącznika do niego przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 10 października 2017 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Powyższe wzory stosować się będzie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uzna się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie we wzorach deklaracji PIT

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Prawa i obowiązki tych przedsiębiorców wobec administracji publicznej nie ulegną zmianie, gdyż dotychczasowy obowiązek składania właściwym urzędowym skarbowym deklaracji i informacji podatkowych nadal pozostaje. Rozporządzenie nie zmieniają obciążeń regulacyjnych w tym zakresie a jedynie wzory formularzy.

Wprowadzenie nowych wzorów PIT-28 i PIT-28/A związane jest z koniecznością zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Uwzględniają one:

1) rozwiązania zawarte w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uchwalonej przez Sejm RP dnia 15 września 2017 r . zastępującej ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Zmiana polega między innymi na zmianie organu prowadzącego wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać tzw. 1% podatku. Odtąd organem tym nie będzie już Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co w praktyce oznacza, że mogą mieć zastosowanie do rozliczenia przychodów uzyskanych w 2017 r. Z tych też względów proponuje się w zeznaniu PIT-28, w opisie po części M „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, zastąpienie wyrazów „z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” wyrazami „z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów”. Tego rodzaju sformułowanie jest już użyte we wzorze oświadczenia PIT-OP stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 539).

2) nowy publikator ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Zrezygnowano także z przypisu dotyczącego 2% stawki ryczałtu. Przypis ten utracił aktualność, ponieważ dotyczył zeznań składanych za 2015 r. 

Kto musi złożyć deklarację PIT-28 lub PIT-28 z załącznikiem PIT-28/A?

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj.:

1) prowadzących pozarolniczą gospodarczą działalność indywidualną lub w formie spółki;

 2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28/A nie jest przeznaczony dla podatników rozliczających się z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w formie spółki (spółek) – cywilnej lub jawnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK