reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Najem i dzierżawa > Nowy wzór deklaracji PIT-28

Nowy wzór deklaracji PIT-28

Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia, które określa nowy wzór zeznania podatkowego PIT-28 oraz wzór załącznika do niego PIT-28/A. Nowe wzory będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zmiany dotyczą formularzy zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A).

Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji PIT oraz załącznika do niego przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 10 października 2017 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Powyższe wzory stosować się będzie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uzna się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie we wzorach deklaracji PIT

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Prawa i obowiązki tych przedsiębiorców wobec administracji publicznej nie ulegną zmianie, gdyż dotychczasowy obowiązek składania właściwym urzędowym skarbowym deklaracji i informacji podatkowych nadal pozostaje. Rozporządzenie nie zmieniają obciążeń regulacyjnych w tym zakresie a jedynie wzory formularzy.

Wprowadzenie nowych wzorów PIT-28 i PIT-28/A związane jest z koniecznością zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Uwzględniają one:

1) rozwiązania zawarte w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uchwalonej przez Sejm RP dnia 15 września 2017 r . zastępującej ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Zmiana polega między innymi na zmianie organu prowadzącego wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać tzw. 1% podatku. Odtąd organem tym nie będzie już Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co w praktyce oznacza, że mogą mieć zastosowanie do rozliczenia przychodów uzyskanych w 2017 r. Z tych też względów proponuje się w zeznaniu PIT-28, w opisie po części M „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, zastąpienie wyrazów „z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” wyrazami „z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów”. Tego rodzaju sformułowanie jest już użyte we wzorze oświadczenia PIT-OP stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 539).

2) nowy publikator ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Zrezygnowano także z przypisu dotyczącego 2% stawki ryczałtu. Przypis ten utracił aktualność, ponieważ dotyczył zeznań składanych za 2015 r. 

Kto musi złożyć deklarację PIT-28 lub PIT-28 z załącznikiem PIT-28/A?

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj.:

1) prowadzących pozarolniczą gospodarczą działalność indywidualną lub w formie spółki;

 2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28/A nie jest przeznaczony dla podatników rozliczających się z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w formie spółki (spółek) – cywilnej lub jawnej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama