reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Czy można skorzystać z ulgi na dziecko w zakładzie opiekuńczym?

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko w zakładzie opiekuńczym?

Dziecko jest osobą niepełnosprawną i przez cały czas przebywa w zakładzie opiekuńczym, rodzic łoży na utrzymanie dziecka, opłaca zakład, kupuje niezbędne materiały. Czy ma prawo do ulgi na dzieci?

Tak. Rodzic ma prawo do ulgi na dziecko przebywające w zakładzie opiekuńczym o ile dziecko nie zostało umieszczone w ośrodku na podstawie orzeczenia sądu.

Na podstawie art. 27f ustawy o PIT od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 (skala podatkowa) pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć za 2010 r. za każde małoletnie dziecko, kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy.

92,67 zł × liczba miesięcy = kwota odliczenia

Chodzi tu o rozpoczęte miesiące kalendarzowe wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki jako opiekun prawny, czy rodzina zastępcza.

Jednak odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) wstąpiło w związek małżeński.
Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to:
- dom pomocy społecznej,
- placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- młodzieżowy ośrodek wypoczynkowy,
- schronisko dla nieletnich,
- zakład poprawczy,
- areszt śledczy,
- zakład karny,
- zakład opiekuńczo-leczniczy,
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
- szkołę wojskową lub inną szkołę,
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Natomiast w myśl § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455), ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o placówce – należy przez to rozumieć całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego.

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, zwana dalej "placówką rodzinną":

1. tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
2. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
3. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
4. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
5. ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiat oraz regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi i w myśl ust. 2 tego artykułu, obsługę finansowo-księgową publicznych placówek rodzinnych prowadzi starosta.

Polecamy: Ulga na dzieci w pytaniach i odpowiedziach

Polecamy: Ulga z tytułu wychowywania dziecka

Placówki rodzinne otrzymują środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama