Kategorie

Jakie skutki wywołuje zmiana siedziby podatnika po wszczęciu kontroli podatkowej

Anna Chimerek
Ekspert podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Naczelnik urzędu skarbowego, który zgodnie ze swoją właściwością miejscową wszczął kontrolę podatkową względem podatnika, zachowuje kompetencje do prowadzenia postępowania na wszystkich jego etapach aż do wydania decyzji wymiarowej. Nie zmienią tego ewentualne zmiany dotyczące adresu siedziby podatnika, dokonane po wszczęciu kontroli.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 czerwca 2010 r. (sygn. I FSK 1020/09) dotyczącym skutków procesowych zmiany siedziby podatnika po wszczęciu kontroli podatkowej.

Przeprowadzka do nowego naczelnika 

Sprawa dotyczyła spółki, w której w 2002 r. wszczęto kontrolę podatkową. Organem wszczynającym był urząd skarbowy, a po zmianie Ordynacji podatkowej, jaka weszła w życie 1 września 2003 r., organem prowadzącym postępowanie był naczelnik urzędu skarbowego.

Reklama

Dla zrozumienia istoty sprawy, kluczowe jest rozróżnienie między postępowaniem kontrolnym (zmierzającym do wykrycia nieprawidłowości) i postępowaniem podatkowym, które jest wszczynane po zakończeniu postępowania kontrolnego i zmierza do wydania decyzji wymiarowej.

Istota sprawy polegała na tym, że przed zakończeniem postępowania kontrolnego, a co za tym idzie przed wszczęciem postępowania podatkowego, spółka zmieniła adres w sposób, który – co do zasady – powinien skutkować zmianą właściwości naczelnika urzędu skarbowego (naczelnik innego US powinien być uprawniony do prowadzenia postępowania względem spółki).

Jednakże, postępowanie prowadził cały czas ten sam naczelnik: najpierw zakończył postępowanie kontrolne, a potem wszczął i zakończył postępowanie podatkowe. To ostatnie zakończyło się wydaniem decyzji niekorzystnej dla spółki.

Polecamy: serwis VAT

Przeoczono zmianę właściwości?

Spółka uznała, że decyzję można wyeliminować z obrotu za pomocą stwierdzenia nieważności. Powołała się przy tym na art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że organ podatkowy powinien stwierdzić nieważność decyzji, jeżeli jest wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.

Reklama

Zdaniem spółki, po zmianie adresu, dotychczas właściwy naczelnik US, który wszczął postępowanie kontrolne, miał prawo je zakończyć. Nie był jednak właściwy do wszczęcia nowego postępowania, jakim było postępowanie podatkowe i nie był właściwy do wydania decyzji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 248 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o stwierdzenie nieważności został skierowany do dyrektora izby skarbowej. Ten jednak uznał, że wniosek nie jest zasadny i odmówił stwierdzenia nieważności.

Polecamy: serwis PIT

W tej sytuacji spółka skorzystała z prawa do odwołania (do tego samego dyrektora IS), ale odwołanie również okazało się nieskuteczne: po ponownym rozpatrzeniu spawy, dyrektor jeszcze raz uznał, że nie decyzja naczelnika US nie została wydana z naruszeniem właściwości.

Sporny przepis i werdykt NSA

W toku tego sporu obie strony odwoływały do art. 18b Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że organ podatkowy właściwy „w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej” pozostaje właściwy w sprawie, „chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości”.

Każda ze stron interpretowała ten przepis inaczej. Zdaniem spółki, organ podatkowy, który wszczął postępowanie kontrolne, „pozostawał właściwy” tylko do zakończenia tegoż postępowania kontrolnego.

Późniejsze postępowanie podatkowe byłoby już „następną sprawą”, którą powinien się zająć nowy organ podatkowy, właściwy ze względu na nowy adres spółki. Zdaniem dyrektora IS, od momentu wszczęcia kontroli do zakończenia postępowania podatkowego, toczyła się „ta sama sprawa”, którą powinien zakończyć ten sam naczelnik, który wszczął postępowanie kontrolne.

Na skutek skargi spółki, spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten zaś przyznał rację spółce i uchylił zaskarżone decyzje, w których dyrektor IS odmawiał stwierdzenia nieważności decyzji wymiarowej (wyrok WSA w Warszawie z 6 marca 2009r., sygn. III SA/Wa 3006/08).

Dyrektor IS nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej, NSA – inaczej niż warszawski WSA – uchylił zaskarżony wyrok. Sąd uznał, iż wykładnia art. 18b Ordynacji podatkowej, dokonana przez WSA była wadliwa.

Tym samym, zasada ciągłości postępowania wyrażona w tym przepisie, powinna być rozumiana zgodnie z podejściem organów podatkowych: organ wszczynający postępowanie kontrolne jest organem właściwym w dalszym toku postępowania, aż do wydania decyzji, niezależnie od ewentualnych zmian w adresie siedziby podatnika.

Wybór przepisów - Ordynacja podatkowa:

Art. 18b.
Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.

Art. 247. § 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1) została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;

Art. 248. § 2. Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest:
1) organ wyższego stopnia.

Źródło: taxonline.pl

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.