Kategorie

Kontrole podatkowe w nadchodzących miesiącach – co będą weryfikować organy podatkowe i jak przygotować firmę?

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Jakub Jaroń, doradca podatkowy
Kontrole podatkowe
Kontrole podatkowe
fot.Shutterstock
W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonej aktywności ze strony organów skarbowych - kontrolujących będą interesować nie tylko przeszłe rozliczenia podatkowe, ale również prawidłowe wydatkowanie wsparcia finansowego przyznanego w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych. Kierunek, w którym zmierza fiskus wskazują również planowane zmiany legislacyjne, wymierzone w zwalczanie transakcji i operacji służących sztucznej optymalizacji podatkowej. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się zapewnić sobie profesjonalną asystę w relacjach z organami podatkowymi.

Ceny transferowe ciągle pod lupą „skarbówki”

Reklama

Zainteresowanie organów podatkowych poziomem rynkowości cen stosowanych w transakcjach między powiązanymi podmiotami od kilku lat sukcesywnie rośnie. Intensywnie zwiększa się liczba kontroli podejmowanych w obszarze cen transferowych (TP), jak również zakres dokumentacyjnych i sprawozdawczych wymogów. Do końca września br. wielu podatników po raz pierwszy miało obowiązek złożyć nowy formularz TPR, którego wypełnienie niejednokrotnie przysparzało sporych praktycznych trudności.

Organy skarbowe stają się coraz bardziej wyspecjalizowane w zakresie TP dysponując profesjonalnymi narzędziami analizy porównawczej oraz dobrze wyszkoloną kadrą. Z tego względu podatnicy muszą dobrze przygotować się do dyskusji z fiskusem i upewnić, że urzędowe obowiązki zostały należycie wypełnione. Wnikliwa analiza przyjętych warunków transakcji oraz wewnętrzne procedury compliance to pierwsze kroki, które należy podjąć w celu realizacji obowiązków z zakresu transfer pricing. Biorąc pod uwagę planowane na 2021 r. zmiany legislacyjne w tym obszarze (m.in. rozszerzony obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych”) ciągłe aktualizowanie wiedzy i wsparcie doświadczonych praktyków będzie nieocenione.

Fiskus będzie kwestionował transakcje i restrukturyzacje

Reklama

Przed kilkoma tygodniami Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt przepisów służących uszczelnieniu przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwalczaniu działań stanowiących w ocenie resortu formę optymalizacji podatkowej. Zamiar opodatkowania spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT, nałożenie na spółki „nieruchomościowe” obowiązku poboru podatku z tytułu zbycia udziałów przez jej wspólników czy zablokowanie obniżania należnego podatku dzięki przejęciu spółki ze stratą jednoznacznie wskazuje jakie operacje są w ocenie fiskusa „podejrzane” i wymagają weryfikacji od razu, zatem jeszcze przed wejściem w życie zapowiadanych zmian ustawowych.

Jakkolwiek niekorzystne dla spółek przepisy znajdują się dopiero na etapie prac legislacyjnych, organy podatkowe w aktualnym stanie prawnym dysponują już potężną bronią, która umożliwia im opodatkowanie pozornie neutralnych transakcji i czynności podjętych przez podatników. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania uregulowana w art. 119a Ordynacji podatkowej pozwala bowiem na kwestionowanie podjętych działań jako aktywności sztucznych, ukierunkowanych jedynie na osiągnięcie korzyści podatkowych, pozbawionych gospodarczego uzasadnienia. W takiej sytuacji organ będzie wywodził skutki podatkowe danej operacji, tak jakby dokonano czynności odpowiedniej, której podatnik mógłby dokonać nie kierując się motywacjami podatkowymi. Prawdopodobne jest również wszczęcie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej postępowanie w przedmiocie unikania opodatkowania. Przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są bowiem bardzo niejednoznaczne i pozostawiają organom podatkowym szerokie pole do działania, co nieuchronnie prowadzi do wieloletniego sporu z fiskusem.

Konsekwencje podatkowe zakwestionowania operacji

Przekształcenia i przejęcia spółek, jak również inne restrukturyzacyjne operacje gospodarcze mogą być zatem już teraz kwestionowane przez fiskusa, a w razie uznania ich za czynności sztuczne oraz nieposiadające ekonomicznego uzasadnienia - objęte należną daniną wraz z odsetkami. Nie można także wykluczyć zainicjowania przez organy postępowań karnoskarbowych.

Istnieje znaczne ryzyko, że nawet podatnicy, którzy w obliczu doniesień prasowych na temat opodatkowania CIT spółek komandytowych postanowili przekształcić je np. w spółki jawne mogą spotkać się z zarzutem podjęcia działań zmierzających jedynie do osiągnięcia korzyści podatkowych. Z tego samego względu można kwestionować przekształcenia spółek z o.o. w komandytowe (ze spółką z o.o. w roli komplementariusza) dokonane w ubiegłych latach, gdyż w wielu wypadkach motywacje podatkowe były kluczowymi, jeśli chodzi o wybór tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Znane są już również przypadki odmowy wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, z uwagi na fakt, iż takie działanie służy uzyskaniu korzyści podatkowej (w tym braku podwójnego opodatkowania, które de facto występuje w przypadku dochodu spółki z o.o.).

Z powyższych względów warto zadbać o biznesowe, udokumentowane uzasadnienie podjętych działań, jak również gruntowne zaplanowanie przyszłych operacji. Dobrym pomysłem będzie niewątpliwie wystąpienie z wnioskiem o wydanie przyznających podatnikom urzędową ochronę: interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub opinii zabezpieczającej Szefa KAS. Kluczową kwestią jest przemyślane i precyzyjne opisanie we wniosku zamierzonej operacji, tak aby w razie konfrontacji z fiskusem nie spotkać się z zarzutem, iż stan faktyczny objęty stanowiskiem organu odbiega od rzeczywistości, a w konsekwencji nie korzysta z ochrony. Pocieszającym może być fakt, że w dniu 22 września 2020 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą o sygn. DKP3.8011.3.2020, w której uznał, że skomplikowana, wielostopniowa operacja przekształcenia spółki w związku z przygotowaniem jej do wejścia na giełdę nie stanowi próby unikania opodatkowania, jakkolwiek pewne korzyści podatkowe w odniesieniu do niej wystąpiły.

Przygotuj się na kontrole w zakresie podatków i subwencji

Często zmieniające się przepisy podatkowe, w wielu wypadkach niejasne i pozostawiające pole do swobodnej interpretacji, narażają podatników na pułapki, które z pewnością chętnie wykorzystają kontrolerzy skarbowi. Mnogość sprawozdawczych obowiązków (np. raportowanie schematów podatkowych) dodatkowo dostarcza organom fiskusa bezcennej wiedzy służącej typowaniu podatników do kontroli.

Należyta staranność

Prawidłowe rozliczanie należności podatkowych oraz znajomość obowiązujących regulacji to nie jedyne kwestie, o które powinni zadbać przedsiębiorcy. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera również wypracowanie w firmie procedur należytej staranności oraz wewnętrznej kontroli dotyczącej wypełniania stricte fiskalnych, jak również okołopodatkowych obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach zastosowanie się do tego rodzaju procedur może uwolnić od odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządu , jak również osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe spółki. Kluczową kwestią jest, aby takie wewnętrzne „dobre praktyki” były rzeczywiście wdrażane, nie będąc jedynie „papierową” metodyką. Mając na uwadze, iż przedmiotem intensywnych kontroli fiskusa w dalszym ciągu pozostaje tematyka „karuzel” VAT-owskich, opracowanie procedur weryfikacji kontrahentów i należytego dokumentowania transakcji z nimi nabiera szczególnego znaczenia. Podobne mechanizmy przydadzą się również w procesie zarządzania płatnościami za usługi objęte „podatkiem u źródła” (w tym weryfikacji beneficjenta rzeczywistego płatności) oraz kalkulacji limitu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków wymienionych w art. 15e ustawy o CIT. Warto zadbać o aktualizację wiedzy z zakresu przepisów podatkowych oraz rachunkowości organizując np. szkolenia dla pracowników z obszaru finansów i kadry zarządzającej.

Zobowiązania podatkowe bliskie przedawnienia szczególnie interesują fiskusa

Szczególnie intensywnych działań weryfikacyjnych ze strony organów skarbowych należy spodziewać się w odniesieniu do należności podatkowych, co do których zbliża się termin ich przedawnienia. Nie należy być zaskoczonym, że w celu „kupienia” sobie czasu urzędnicy zainicjują postępowanie karnoskarbowe, co pozwoli im na zawieszenie biegu przedawnienia. Jakkolwiek Naczelny Sąd Administracyjny niedawno krytycznie ocenił takie instrumentalne działania, bez podejmowania w ich toku realnych czynności procesowych, nie ulega wątpliwości, że organy w dalszym ciągu będą w ten sposób „ratować się” przed przedawnieniem.

Pomoc w dobie ‘lockdown’u’ zostanie rozliczona

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie i dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w dalszym ciągu powinni spodziewać się kontroli w zakresie prawa do otrzymania pomocy oraz prawidłowego jej rozliczenia. Weryfikacji podlegać będzie z pewnością uprawnienie do jego uzyskania (m.in. status małego lub średniego przedsiębiorcy, spadek obrotów gospodarczych) oraz właściwe rozdysponowanie środków.

Warto skorzystać z pomocy pełnomocnika

Zbliżający się koniec roku oraz fatalny stan finansów publicznych pozwalają przypuszczać, że działania kontrolne ze strony organów podatkowych będą się tylko nasilać. Możliwe działania fiskusa to nie jedynie kontrola podatkowa, ale również czynności sprawdzające, kontrole krzyżowe wobec kontrahentów czy kontrola celno-skarbowa, którą naczelnik urzędu celno-skarbowego może wszczynać bez zawiadomienia podatnika. Trzeba zatem zadbać o to, aby na bieżąco monitorować i odpowiednio, w sposób merytoryczny, reagować na korespondencję kierowaną przez organy skarbowe do podatnika.

Warto powierzyć prowadzenie spraw podatkowych przedsiębiorstwa pełnomocnikowi doskonale zaznajomionemu z sytuacją finansową firmy, jak również z jej historią podatkową i kontekstem gospodarczym przeprowadzanych operacji. Dzięki temu w kontaktach z fiskusem możliwe będzie podjęcie spójnych działań umożliwiających sprawne i pomyślne zakończenie danego postępowania. Dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością przeanalizowanie już dokonanych rozliczeń oraz rozważenie ich korekty, tak aby nie wikłać się w wieloletni i kosztowny spór sądowoadministracyjny. Problematyczne kwestie podatkowe można z kolei przedyskutować na przyszłość z doświadczonym ekspertem, który pomoże oszacować ryzyko możliwego zakwestionowania prawidłowości deklaracji, a w konsekwencji konfrontacji z urzędnikami.

Autor: Jakub Jaroń doradca podatkowy
Kancelaria Empirium

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.