Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrole podatkowe w nadchodzących miesiącach – co będą weryfikować organy podatkowe i jak przygotować firmę?

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Jakub Jaroń, doradca podatkowy
Kontrole podatkowe
Kontrole podatkowe
fot.Shutterstock
W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonej aktywności ze strony organów skarbowych - kontrolujących będą interesować nie tylko przeszłe rozliczenia podatkowe, ale również prawidłowe wydatkowanie wsparcia finansowego przyznanego w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych. Kierunek, w którym zmierza fiskus wskazują również planowane zmiany legislacyjne, wymierzone w zwalczanie transakcji i operacji służących sztucznej optymalizacji podatkowej. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się zapewnić sobie profesjonalną asystę w relacjach z organami podatkowymi.

Ceny transferowe ciągle pod lupą „skarbówki”

Zainteresowanie organów podatkowych poziomem rynkowości cen stosowanych w transakcjach między powiązanymi podmiotami od kilku lat sukcesywnie rośnie. Intensywnie zwiększa się liczba kontroli podejmowanych w obszarze cen transferowych (TP), jak również zakres dokumentacyjnych i sprawozdawczych wymogów. Do końca września br. wielu podatników po raz pierwszy miało obowiązek złożyć nowy formularz TPR, którego wypełnienie niejednokrotnie przysparzało sporych praktycznych trudności.

Organy skarbowe stają się coraz bardziej wyspecjalizowane w zakresie TP dysponując profesjonalnymi narzędziami analizy porównawczej oraz dobrze wyszkoloną kadrą. Z tego względu podatnicy muszą dobrze przygotować się do dyskusji z fiskusem i upewnić, że urzędowe obowiązki zostały należycie wypełnione. Wnikliwa analiza przyjętych warunków transakcji oraz wewnętrzne procedury compliance to pierwsze kroki, które należy podjąć w celu realizacji obowiązków z zakresu transfer pricing. Biorąc pod uwagę planowane na 2021 r. zmiany legislacyjne w tym obszarze (m.in. rozszerzony obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych”) ciągłe aktualizowanie wiedzy i wsparcie doświadczonych praktyków będzie nieocenione.

Fiskus będzie kwestionował transakcje i restrukturyzacje

Przed kilkoma tygodniami Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt przepisów służących uszczelnieniu przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwalczaniu działań stanowiących w ocenie resortu formę optymalizacji podatkowej. Zamiar opodatkowania spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT, nałożenie na spółki „nieruchomościowe” obowiązku poboru podatku z tytułu zbycia udziałów przez jej wspólników czy zablokowanie obniżania należnego podatku dzięki przejęciu spółki ze stratą jednoznacznie wskazuje jakie operacje są w ocenie fiskusa „podejrzane” i wymagają weryfikacji od razu, zatem jeszcze przed wejściem w życie zapowiadanych zmian ustawowych.

Jakkolwiek niekorzystne dla spółek przepisy znajdują się dopiero na etapie prac legislacyjnych, organy podatkowe w aktualnym stanie prawnym dysponują już potężną bronią, która umożliwia im opodatkowanie pozornie neutralnych transakcji i czynności podjętych przez podatników. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania uregulowana w art. 119a Ordynacji podatkowej pozwala bowiem na kwestionowanie podjętych działań jako aktywności sztucznych, ukierunkowanych jedynie na osiągnięcie korzyści podatkowych, pozbawionych gospodarczego uzasadnienia. W takiej sytuacji organ będzie wywodził skutki podatkowe danej operacji, tak jakby dokonano czynności odpowiedniej, której podatnik mógłby dokonać nie kierując się motywacjami podatkowymi. Prawdopodobne jest również wszczęcie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej postępowanie w przedmiocie unikania opodatkowania. Przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są bowiem bardzo niejednoznaczne i pozostawiają organom podatkowym szerokie pole do działania, co nieuchronnie prowadzi do wieloletniego sporu z fiskusem.

Konsekwencje podatkowe zakwestionowania operacji

Przekształcenia i przejęcia spółek, jak również inne restrukturyzacyjne operacje gospodarcze mogą być zatem już teraz kwestionowane przez fiskusa, a w razie uznania ich za czynności sztuczne oraz nieposiadające ekonomicznego uzasadnienia - objęte należną daniną wraz z odsetkami. Nie można także wykluczyć zainicjowania przez organy postępowań karnoskarbowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istnieje znaczne ryzyko, że nawet podatnicy, którzy w obliczu doniesień prasowych na temat opodatkowania CIT spółek komandytowych postanowili przekształcić je np. w spółki jawne mogą spotkać się z zarzutem podjęcia działań zmierzających jedynie do osiągnięcia korzyści podatkowych. Z tego samego względu można kwestionować przekształcenia spółek z o.o. w komandytowe (ze spółką z o.o. w roli komplementariusza) dokonane w ubiegłych latach, gdyż w wielu wypadkach motywacje podatkowe były kluczowymi, jeśli chodzi o wybór tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Znane są już również przypadki odmowy wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, z uwagi na fakt, iż takie działanie służy uzyskaniu korzyści podatkowej (w tym braku podwójnego opodatkowania, które de facto występuje w przypadku dochodu spółki z o.o.).

Z powyższych względów warto zadbać o biznesowe, udokumentowane uzasadnienie podjętych działań, jak również gruntowne zaplanowanie przyszłych operacji. Dobrym pomysłem będzie niewątpliwie wystąpienie z wnioskiem o wydanie przyznających podatnikom urzędową ochronę: interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub opinii zabezpieczającej Szefa KAS. Kluczową kwestią jest przemyślane i precyzyjne opisanie we wniosku zamierzonej operacji, tak aby w razie konfrontacji z fiskusem nie spotkać się z zarzutem, iż stan faktyczny objęty stanowiskiem organu odbiega od rzeczywistości, a w konsekwencji nie korzysta z ochrony. Pocieszającym może być fakt, że w dniu 22 września 2020 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą o sygn. DKP3.8011.3.2020, w której uznał, że skomplikowana, wielostopniowa operacja przekształcenia spółki w związku z przygotowaniem jej do wejścia na giełdę nie stanowi próby unikania opodatkowania, jakkolwiek pewne korzyści podatkowe w odniesieniu do niej wystąpiły.

Przygotuj się na kontrole w zakresie podatków i subwencji

Często zmieniające się przepisy podatkowe, w wielu wypadkach niejasne i pozostawiające pole do swobodnej interpretacji, narażają podatników na pułapki, które z pewnością chętnie wykorzystają kontrolerzy skarbowi. Mnogość sprawozdawczych obowiązków (np. raportowanie schematów podatkowych) dodatkowo dostarcza organom fiskusa bezcennej wiedzy służącej typowaniu podatników do kontroli.

Należyta staranność

Prawidłowe rozliczanie należności podatkowych oraz znajomość obowiązujących regulacji to nie jedyne kwestie, o które powinni zadbać przedsiębiorcy. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera również wypracowanie w firmie procedur należytej staranności oraz wewnętrznej kontroli dotyczącej wypełniania stricte fiskalnych, jak również okołopodatkowych obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach zastosowanie się do tego rodzaju procedur może uwolnić od odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządu , jak również osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe spółki. Kluczową kwestią jest, aby takie wewnętrzne „dobre praktyki” były rzeczywiście wdrażane, nie będąc jedynie „papierową” metodyką. Mając na uwadze, iż przedmiotem intensywnych kontroli fiskusa w dalszym ciągu pozostaje tematyka „karuzel” VAT-owskich, opracowanie procedur weryfikacji kontrahentów i należytego dokumentowania transakcji z nimi nabiera szczególnego znaczenia. Podobne mechanizmy przydadzą się również w procesie zarządzania płatnościami za usługi objęte „podatkiem u źródła” (w tym weryfikacji beneficjenta rzeczywistego płatności) oraz kalkulacji limitu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków wymienionych w art. 15e ustawy o CIT. Warto zadbać o aktualizację wiedzy z zakresu przepisów podatkowych oraz rachunkowości organizując np. szkolenia dla pracowników z obszaru finansów i kadry zarządzającej.

Zobowiązania podatkowe bliskie przedawnienia szczególnie interesują fiskusa

Szczególnie intensywnych działań weryfikacyjnych ze strony organów skarbowych należy spodziewać się w odniesieniu do należności podatkowych, co do których zbliża się termin ich przedawnienia. Nie należy być zaskoczonym, że w celu „kupienia” sobie czasu urzędnicy zainicjują postępowanie karnoskarbowe, co pozwoli im na zawieszenie biegu przedawnienia. Jakkolwiek Naczelny Sąd Administracyjny niedawno krytycznie ocenił takie instrumentalne działania, bez podejmowania w ich toku realnych czynności procesowych, nie ulega wątpliwości, że organy w dalszym ciągu będą w ten sposób „ratować się” przed przedawnieniem.

Pomoc w dobie ‘lockdown’u’ zostanie rozliczona

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie i dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w dalszym ciągu powinni spodziewać się kontroli w zakresie prawa do otrzymania pomocy oraz prawidłowego jej rozliczenia. Weryfikacji podlegać będzie z pewnością uprawnienie do jego uzyskania (m.in. status małego lub średniego przedsiębiorcy, spadek obrotów gospodarczych) oraz właściwe rozdysponowanie środków.

Warto skorzystać z pomocy pełnomocnika

Zbliżający się koniec roku oraz fatalny stan finansów publicznych pozwalają przypuszczać, że działania kontrolne ze strony organów podatkowych będą się tylko nasilać. Możliwe działania fiskusa to nie jedynie kontrola podatkowa, ale również czynności sprawdzające, kontrole krzyżowe wobec kontrahentów czy kontrola celno-skarbowa, którą naczelnik urzędu celno-skarbowego może wszczynać bez zawiadomienia podatnika. Trzeba zatem zadbać o to, aby na bieżąco monitorować i odpowiednio, w sposób merytoryczny, reagować na korespondencję kierowaną przez organy skarbowe do podatnika.

Warto powierzyć prowadzenie spraw podatkowych przedsiębiorstwa pełnomocnikowi doskonale zaznajomionemu z sytuacją finansową firmy, jak również z jej historią podatkową i kontekstem gospodarczym przeprowadzanych operacji. Dzięki temu w kontaktach z fiskusem możliwe będzie podjęcie spójnych działań umożliwiających sprawne i pomyślne zakończenie danego postępowania. Dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością przeanalizowanie już dokonanych rozliczeń oraz rozważenie ich korekty, tak aby nie wikłać się w wieloletni i kosztowny spór sądowoadministracyjny. Problematyczne kwestie podatkowe można z kolei przedyskutować na przyszłość z doświadczonym ekspertem, który pomoże oszacować ryzyko możliwego zakwestionowania prawidłowości deklaracji, a w konsekwencji konfrontacji z urzędnikami.

Autor: Jakub Jaroń doradca podatkowy
Kancelaria Empirium

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

  Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

  Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

  Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

  KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

  Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

  Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

  W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

  Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

  Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

  Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

  Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

  Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

  Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

  Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

  Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

  Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

  Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

  27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

  Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

  Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

  "Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

  Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

  Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

  Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

  Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

  Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

  ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

  Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?