REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przygotować się na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage
Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych. Duże przedsiębiorstwa mają czas do 1 lipca 2016 r. na wdrożenie JPK do swoich systemów firmowych.

JPK_VAT 2018 – nowe procedury

Autopromocja

Rozmawiamy na ten temat z Panem Piotrem Ciskim, Dyrektorem Zarządzającym Sage.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Adam Kuchta: Wprowadzenie kontroli podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Czym jest i z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage: Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne wersje tych struktur, do których zainteresowane podmioty mogły zgłaszać zastrzeżenia, uwagi czy pytania – co też czyniliśmy.

JPK zaimplementowany w programie finansowo-księgowym, sprzedażowym czy magazynowym będzie umożliwiał szybkie wygenerowanie wszelkich danych finansowo-podatkowych będących w zainteresowaniu fiskusa.

Co fiskus będzie mógł kontrolować dzięki wykorzystaniu JPK?

Duża szczegółowość struktur JPK sprawia, że organ skarbowy będzie miał wgląd praktycznie we wszelkie dane gromadzone w księgach podatkowych. Mówimy o tak szczegółowych informacjach jak ewidencje VAT, stany magazynowe, wyciągi bankowe, poszczególne faktury czy nawet konkretne pozycje na fakturach. Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Jaki jest cel wdrożenia JPK? Czy dotychczasowe kontrole podatkowe były niewystarczające? Czy teraz skuteczność kontroli będzie wyższa?

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie kryją, że JPK ma być jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego. Zarówno według szacunków PwC, jak również Ministerstwa Finansów, luka z należności wynikających z samego podatku VAT wynosi między 35 a 53 mld zł. Resort finansów liczy, że działania uszczelniające polski system podatkowy przyniosą w przyszłym roku około 15 mld zł wpływów budżetowych.

W krajach, gdzie już wprowadzono JPK, zanotowano nawet kilkunastoprocentowy wzrost ściągalności podatków.

Szczegółowość kontroli elektronicznych oraz brak możliwości ukrycia jakichkolwiek informacji powoduje, że zbieranie danych od podatników przy użyciu struktur JPK będzie dla urzędów skarbowych procesem o wiele łatwiejszym i niezwykle skutecznym.

Obowiązek składania pliku JPK_VAT co miesiąc

Które przedsiębiorstwa i od kiedy będą zobowiązane udostępniać JPK na żądanie organu podatkowego?

Przepis wprowadzający JPK do Ordynacji podatkowej mówi o tym, iż e-kontrolom będą podlegać od 1 lipca 2016 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi podatkowe w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie firmę, która prowadzi księgi jedynie w formie papierowej.

Urząd skarbowy może zwrócić się z wnioskiem o dane przygotowane w oparciu o JPK do każdej firmy prowadzącej księgi elektroniczne, jednakże podmioty podlegające definicji małego lub średniego przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, będą miały prawo odmówić ich przekazania w okresie przejściowym – w tej chwili jest on przewidziany do lipca 2018 r., ale z oczywistych względów może zostać skrócony.

Oczywiście nikt nie zakazuje małym i średnim firmom zaimplementowania JPK do swoich systemów przed tą datą. To ułatwiłoby im przede wszystkim prowadzenie audytów wewnętrznych, co z kolei pomogłoby przygotować się do potencjalnej kontroli fiskusa.

Czy Jednolity Plik Kontrolny pozwoli dokładniej skontrolować podatnika?


Co powinni zrobić przedsiębiorcy podlegający nowym kontrolom z wykorzystaniem JPK? Jak mają się przygotować na te kontrole? Jak wdrożyć JPK?

Na wdrożenie JPK do systemów firmowych zostało bardzo niewiele czasu, dlatego przygotowania należy bezwzględnie rozpocząć jak najszybciej. Firmy korzystające z jednolitych systemów dużych i znanych producentów są w najkorzystniejszej sytuacji – wystarczy, że upewnią się u swojego dostawcy, czy ich oprogramowanie będzie na czas uaktualnione o JPK.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta z programów pochodzących od różnych producentów, bądź ma zaimplementowane niestandardowe rozwiązania, powinno już teraz dokonać audytu posiadanych systemów finansowo-księgowych, magazynowych i sprzedażowych pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK.

Następnym krokiem jest przyporządkowanie poszczególnych struktur do konkretnych elementów firmowych systemów IT. W kolejnym etapie – i to już dotyczy każdej firmy, niezależnie od tego, z którym producentem jest związana – należy dokonać aktualizacji oprogramowania do wersji umożliwiających generowanie danych przy pomocy JPK. Później trzeba jeszcze wszystko dokładne sprawdzić po kątem spójności i zgodności wygenerowanych danych z wymaganymi strukturami.

Na koniec należy zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu, obsługującego systemy, tak by odpowiednie osoby były w stanie obsługiwać programy i wygenerować odpowiednie dane na żądanie kontrolerów.

Czy łatwo jest dostosować systemy informatyczne do raportowania według JPK? Z jakimi kosztami po stronie przedsiębiorcy jest to związane?

W przypadku niektórych programów finansowo-księgowych, wystarczy w odpowiednim momencie dokonać aktualizacji systemu. Natomiast firmy, które nie posiadają odpowiednich programów, a będą zmuszone do zakupu oprogramowania zdolnego do generowania danych w formie JPK, muszą liczyć się z kosztami (zakupu, licencji, wdrożenia) sięgającymi nawet 10 tys. zł.

Ministerstwo Finansów dopiero w marcu podało ostateczną postać struktur raportowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Czy wystarczy czasu, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany do systemów finansowo-księgowych firm?

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że przeciętny projekt informatyczny trwa średnio 6 miesięcy, licząc od pomysłu, przez analizę potrzeb, przygotowanie projektu, programowanie, testy gotowego rozwiązania, skończywszy na wdrożeniu do normalnej pracy.

Ministerstwo Finansów przedstawiło ostateczną formę JPK w marcu, więc dostawcy systemów mają jedynie 4 miesiące na dostosowanie swoich produktów. Może to oznaczać, że niektórzy, szczególnie mniejsi dostawcy mogą mieć problemy z terminowym wdrożeniem struktur JPK do systemów IT. My do wdrożenia JPK przygotowujemy się od wielu miesięcy - na bieżąco śledzimy wymagania resortu finansów, uczestniczymy w konsultacjach z ministerstwem. Ponadto mamy doświadczenie w implementacji plików kontrolnych na rynku francuskim i portugalskim. Mogę zatem zapewnić, że nasze programy dedykowane firmom objętym obowiązkiem e-kontroli od 1 lipca, będą spełniały wymagania związane z JPK na tyle wcześnie, aby możliwe było ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Istotną informacją jest fakt, że resort finansów przewiduje możliwość żądania dostarczenia danych dotyczących faktur z niezamkniętych i nierozliczonych jeszcze okresów. Wystarczy, że zaistnieje obowiązek wystawienia faktury. To oznacza, że JPK powinno być zaimplementowane do programów finansowo-księgowych i handlowych funkcjonujących w firmach dużo wcześniej niż 1 lipca, ponieważ kontroler może zażądać danych już w lipcu za faktury z tego miesiąca.

Struktury JPK na stronie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo zapowiedziało również, że w przyszłości zostaną opracowane dwie nowe, nie przewidziane wcześniej struktury raportowe. Jedna z nich dotyczy zaimplementowania JPK do kontroli paragonów fiskalnych, a druga - podatku akcyzowego. Można zatem przypuszczać, że krąg podmiotów objętych obowiązkiem raportowania w formacie JPK znacząco poszerzy się. Niewykluczone więc, że w przypadku, gdy nowe struktury JPK zostaną wdrożone przed 2018 rokiem, małe i średnie firmy dużo wcześniej będą zmuszone do dostosowania swoich systemów do wymagań kontroli elektronicznych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ministerstwo wcześniej będzie przekazywać niezbędne informacje, aby wszyscy podatnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian.


Czy za niewdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w firmie przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej?

Fiskus nie będzie kontrolował, które firmy, mimo obowiązku, nie wdrożyły JPK. Natomiast te podmioty, które nie będą mieć możliwości wygenerowania danych w formacie JPK, a zostały wezwane do e-kontroli muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi. Wciąż jednak czekamy na odpowiednie przepisy szczegółowe ze strony resortu fiskusa.

Czy JPK spowoduje większą liczbę kontroli ze strony fiskusa?

Elektroniczne kontrole z perspektywy organów kontrolujących będą znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, dużo szybsze i tańsze. Ten element, w połączeniu z oczekiwaniami odnośnie wzrostu wykrywalności nieprawidłowości podatkowych, daje prawo sądzić, że przedsiębiorcy powinni liczyć się ze wzmożoną aktywnością kontrolną w drugiej połowie roku. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli nawet zwiększenie liczby inspektorów skarbowych z 5 do 60 tys.

Czy JPK w jakikolwiek sposób ułatwi życie przedsiębiorcom?

Kontrola podatkowa przeprowadzona w sposób elektroniczny będzie z pewnością mniej uciążliwa z punktu widzenia codziennej pracy operacyjnej przedsiębiorstwa. Ingerencja kontrolerów w życie firmy będzie znacznie mniejsza, niż w przypadku tradycyjnych kontroli lub wręcz ograniczona do zera w przypadku pozytywnego wyniku audytu. To argument dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mimo początkowego wyłączenia z obowiązku raportowania przy pomocy struktur JPK, będą chcieli zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK. 

Wdrożenie JPK będzie miało pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwiać przeprowadzanie wewnętrznych audytów umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zapewni to podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz lepsze kontrolowanie prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych. W domyśle – ma uniemożliwić prowadzenie nieodpowiedzialnej księgowości.

Czy podobne rozwiązania (kontrole podatkowe) funkcjonują już w innych krajach?

Polska jest jednym z kilku pierwszych krajów w Europie, wprowadzającym struktury JPK. Przed nami dokonano tego już we Francji, Luksemburgu, Portugalii i Austrii. W niektórych z nich (np. w Portugalii) dodatkowym elementem uszczelniającym system podatkowy, było też wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Podobnego rozwiązania spodziewamy się także w Polsce, ponieważ to jeszcze bardziej poprawi ściągalność podatków. Warto też dodać, że JPK jest formatem międzynarodowym, opracowanym w ramach OECD, który każdy kraj dostosowuje do swoich systemów prawno-podatkowych.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Sprawozdania finansowe również w pliku JPK - od października 2018 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA