Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przygotować się na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage
Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych. Duże przedsiębiorstwa mają czas do 1 lipca 2016 r. na wdrożenie JPK do swoich systemów firmowych.

JPK_VAT 2018 – nowe procedury

Rozmawiamy na ten temat z Panem Piotrem Ciskim, Dyrektorem Zarządzającym Sage.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Adam Kuchta: Wprowadzenie kontroli podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Czym jest i z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający Sage: Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne wersje tych struktur, do których zainteresowane podmioty mogły zgłaszać zastrzeżenia, uwagi czy pytania – co też czyniliśmy.

JPK zaimplementowany w programie finansowo-księgowym, sprzedażowym czy magazynowym będzie umożliwiał szybkie wygenerowanie wszelkich danych finansowo-podatkowych będących w zainteresowaniu fiskusa.

Co fiskus będzie mógł kontrolować dzięki wykorzystaniu JPK?

Duża szczegółowość struktur JPK sprawia, że organ skarbowy będzie miał wgląd praktycznie we wszelkie dane gromadzone w księgach podatkowych. Mówimy o tak szczegółowych informacjach jak ewidencje VAT, stany magazynowe, wyciągi bankowe, poszczególne faktury czy nawet konkretne pozycje na fakturach. Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym dokonywanie precyzyjnej kontroli ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale także na wykorzystanie zebranych danych do bardzo zaawansowanych kontroli krzyżowych.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Jaki jest cel wdrożenia JPK? Czy dotychczasowe kontrole podatkowe były niewystarczające? Czy teraz skuteczność kontroli będzie wyższa?

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie kryją, że JPK ma być jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego. Zarówno według szacunków PwC, jak również Ministerstwa Finansów, luka z należności wynikających z samego podatku VAT wynosi między 35 a 53 mld zł. Resort finansów liczy, że działania uszczelniające polski system podatkowy przyniosą w przyszłym roku około 15 mld zł wpływów budżetowych.

W krajach, gdzie już wprowadzono JPK, zanotowano nawet kilkunastoprocentowy wzrost ściągalności podatków.

Szczegółowość kontroli elektronicznych oraz brak możliwości ukrycia jakichkolwiek informacji powoduje, że zbieranie danych od podatników przy użyciu struktur JPK będzie dla urzędów skarbowych procesem o wiele łatwiejszym i niezwykle skutecznym.

Obowiązek składania pliku JPK_VAT co miesiąc

Które przedsiębiorstwa i od kiedy będą zobowiązane udostępniać JPK na żądanie organu podatkowego?

Przepis wprowadzający JPK do Ordynacji podatkowej mówi o tym, iż e-kontrolom będą podlegać od 1 lipca 2016 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi podatkowe w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie firmę, która prowadzi księgi jedynie w formie papierowej.

Urząd skarbowy może zwrócić się z wnioskiem o dane przygotowane w oparciu o JPK do każdej firmy prowadzącej księgi elektroniczne, jednakże podmioty podlegające definicji małego lub średniego przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, będą miały prawo odmówić ich przekazania w okresie przejściowym – w tej chwili jest on przewidziany do lipca 2018 r., ale z oczywistych względów może zostać skrócony.

Oczywiście nikt nie zakazuje małym i średnim firmom zaimplementowania JPK do swoich systemów przed tą datą. To ułatwiłoby im przede wszystkim prowadzenie audytów wewnętrznych, co z kolei pomogłoby przygotować się do potencjalnej kontroli fiskusa.

Czy Jednolity Plik Kontrolny pozwoli dokładniej skontrolować podatnika?


Co powinni zrobić przedsiębiorcy podlegający nowym kontrolom z wykorzystaniem JPK? Jak mają się przygotować na te kontrole? Jak wdrożyć JPK?

Na wdrożenie JPK do systemów firmowych zostało bardzo niewiele czasu, dlatego przygotowania należy bezwzględnie rozpocząć jak najszybciej. Firmy korzystające z jednolitych systemów dużych i znanych producentów są w najkorzystniejszej sytuacji – wystarczy, że upewnią się u swojego dostawcy, czy ich oprogramowanie będzie na czas uaktualnione o JPK.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta z programów pochodzących od różnych producentów, bądź ma zaimplementowane niestandardowe rozwiązania, powinno już teraz dokonać audytu posiadanych systemów finansowo-księgowych, magazynowych i sprzedażowych pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK.

Następnym krokiem jest przyporządkowanie poszczególnych struktur do konkretnych elementów firmowych systemów IT. W kolejnym etapie – i to już dotyczy każdej firmy, niezależnie od tego, z którym producentem jest związana – należy dokonać aktualizacji oprogramowania do wersji umożliwiających generowanie danych przy pomocy JPK. Później trzeba jeszcze wszystko dokładne sprawdzić po kątem spójności i zgodności wygenerowanych danych z wymaganymi strukturami.

Na koniec należy zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu, obsługującego systemy, tak by odpowiednie osoby były w stanie obsługiwać programy i wygenerować odpowiednie dane na żądanie kontrolerów.

Czy łatwo jest dostosować systemy informatyczne do raportowania według JPK? Z jakimi kosztami po stronie przedsiębiorcy jest to związane?

W przypadku niektórych programów finansowo-księgowych, wystarczy w odpowiednim momencie dokonać aktualizacji systemu. Natomiast firmy, które nie posiadają odpowiednich programów, a będą zmuszone do zakupu oprogramowania zdolnego do generowania danych w formie JPK, muszą liczyć się z kosztami (zakupu, licencji, wdrożenia) sięgającymi nawet 10 tys. zł.

Ministerstwo Finansów dopiero w marcu podało ostateczną postać struktur raportowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Czy wystarczy czasu, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany do systemów finansowo-księgowych firm?

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że przeciętny projekt informatyczny trwa średnio 6 miesięcy, licząc od pomysłu, przez analizę potrzeb, przygotowanie projektu, programowanie, testy gotowego rozwiązania, skończywszy na wdrożeniu do normalnej pracy.

Ministerstwo Finansów przedstawiło ostateczną formę JPK w marcu, więc dostawcy systemów mają jedynie 4 miesiące na dostosowanie swoich produktów. Może to oznaczać, że niektórzy, szczególnie mniejsi dostawcy mogą mieć problemy z terminowym wdrożeniem struktur JPK do systemów IT. My do wdrożenia JPK przygotowujemy się od wielu miesięcy - na bieżąco śledzimy wymagania resortu finansów, uczestniczymy w konsultacjach z ministerstwem. Ponadto mamy doświadczenie w implementacji plików kontrolnych na rynku francuskim i portugalskim. Mogę zatem zapewnić, że nasze programy dedykowane firmom objętym obowiązkiem e-kontroli od 1 lipca, będą spełniały wymagania związane z JPK na tyle wcześnie, aby możliwe było ich wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Istotną informacją jest fakt, że resort finansów przewiduje możliwość żądania dostarczenia danych dotyczących faktur z niezamkniętych i nierozliczonych jeszcze okresów. Wystarczy, że zaistnieje obowiązek wystawienia faktury. To oznacza, że JPK powinno być zaimplementowane do programów finansowo-księgowych i handlowych funkcjonujących w firmach dużo wcześniej niż 1 lipca, ponieważ kontroler może zażądać danych już w lipcu za faktury z tego miesiąca.

Struktury JPK na stronie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo zapowiedziało również, że w przyszłości zostaną opracowane dwie nowe, nie przewidziane wcześniej struktury raportowe. Jedna z nich dotyczy zaimplementowania JPK do kontroli paragonów fiskalnych, a druga - podatku akcyzowego. Można zatem przypuszczać, że krąg podmiotów objętych obowiązkiem raportowania w formacie JPK znacząco poszerzy się. Niewykluczone więc, że w przypadku, gdy nowe struktury JPK zostaną wdrożone przed 2018 rokiem, małe i średnie firmy dużo wcześniej będą zmuszone do dostosowania swoich systemów do wymagań kontroli elektronicznych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ministerstwo wcześniej będzie przekazywać niezbędne informacje, aby wszyscy podatnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian.


Czy za niewdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w firmie przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej?

Fiskus nie będzie kontrolował, które firmy, mimo obowiązku, nie wdrożyły JPK. Natomiast te podmioty, które nie będą mieć możliwości wygenerowania danych w formacie JPK, a zostały wezwane do e-kontroli muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami karno-skarbowymi. Wciąż jednak czekamy na odpowiednie przepisy szczegółowe ze strony resortu fiskusa.

Czy JPK spowoduje większą liczbę kontroli ze strony fiskusa?

Elektroniczne kontrole z perspektywy organów kontrolujących będą znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, dużo szybsze i tańsze. Ten element, w połączeniu z oczekiwaniami odnośnie wzrostu wykrywalności nieprawidłowości podatkowych, daje prawo sądzić, że przedsiębiorcy powinni liczyć się ze wzmożoną aktywnością kontrolną w drugiej połowie roku. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli nawet zwiększenie liczby inspektorów skarbowych z 5 do 60 tys.

Czy JPK w jakikolwiek sposób ułatwi życie przedsiębiorcom?

Kontrola podatkowa przeprowadzona w sposób elektroniczny będzie z pewnością mniej uciążliwa z punktu widzenia codziennej pracy operacyjnej przedsiębiorstwa. Ingerencja kontrolerów w życie firmy będzie znacznie mniejsza, niż w przypadku tradycyjnych kontroli lub wręcz ograniczona do zera w przypadku pozytywnego wyniku audytu. To argument dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mimo początkowego wyłączenia z obowiązku raportowania przy pomocy struktur JPK, będą chcieli zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK. 

Wdrożenie JPK będzie miało pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwiać przeprowadzanie wewnętrznych audytów umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zapewni to podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz lepsze kontrolowanie prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych. W domyśle – ma uniemożliwić prowadzenie nieodpowiedzialnej księgowości.

Czy podobne rozwiązania (kontrole podatkowe) funkcjonują już w innych krajach?

Polska jest jednym z kilku pierwszych krajów w Europie, wprowadzającym struktury JPK. Przed nami dokonano tego już we Francji, Luksemburgu, Portugalii i Austrii. W niektórych z nich (np. w Portugalii) dodatkowym elementem uszczelniającym system podatkowy, było też wprowadzenie centralnego rejestru faktur. Podobnego rozwiązania spodziewamy się także w Polsce, ponieważ to jeszcze bardziej poprawi ściągalność podatków. Warto też dodać, że JPK jest formatem międzynarodowym, opracowanym w ramach OECD, który każdy kraj dostosowuje do swoich systemów prawno-podatkowych.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Sprawozdania finansowe również w pliku JPK - od października 2018 r.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?