Kategorie

Jak kontrola skarbowa odkryła ukryte dochody salonu fryzjerskiego

Jak kontrola skarbowa odkryła ukryte dochody salonu fryzjerskiego
Jak kontrola skarbowa odkryła ukryte dochody salonu fryzjerskiego
W trakcie rutynowej kontroli pracownicy jednego z urzędów kontroli skarbowej zorientowali się, że z serwerów podatnika ktoś zdalnie usiłuje kasować dane związane z prowadzoną działalnością. Szybko zabezpieczono pozostałe dane i odtworzono te już usunięte. Działanie to pozwoliło na ustalenie prawdziwego rozmiaru działalności podatnika, który okazał się znacznie większy, niż ten wynikający ze składanych przez niego deklaracji.

Typowanie do kontroli

Wytypowania do kontroli dokonano na podstawie analizy deklaracji podatkowych składanych przez Spółkę w latach 1999–2007, w wyniku której stwierdzono m.in. że deklarowane obroty i dochody Spółki w badanym okresie były znacznie niższe, niż innych podmiotów działających w tej samej branży, a rozmiary prowadzonej działalności wskazywały na wysokie ryzyko świadomego zaniżania należnych podatków.

Pogłębiona analiza potwierdziła wyniki analizy ryzyka. Spółka, której jedynym udziałowcem był jej prezes, świadczyła usługi fryzjerskie i marketingowe, a także prowadziła sprzedaż kosmetyków. Jej dokumentację księgową prowadziła kancelaria prawa gospodarczego.

W kilkuletnim okresie objętym analizą Spółka tylko przez 2 lata wykazała dochód wymagający zapłaty podatku (łącznie ok. 46 tys zł). Przez cały okres działania nie korzystała z pożyczek czy kredytów, a kapitał zakładowy nie pozwalał na pokrycie wykazywanych strat. Stanowiące jedyne źródło przychodów wynagrodzenie prezesa (zgodnie z zeznaniami podatkowymi) wynosiło niespełna 400 zł miesięcznie.

Również pracownicy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oficjalnie otrzymywali wynagrodzenia na poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego.

Zgromadzone informacje były wystarczające do podjęcia decyzji o wszczęciu w Spółce kontroli w zakresie rzetelności rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, oraz równoległym rozpoznawaniu rzetelności przychodów deklarowanych do opodatkowania przez prezesa i pracowników Spółki.

Polecamy: Co może Ci zrobić inspektor kontroli skarbowej?

Kontrola

Wstępna kontrola dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej za 2006 r. wzbudziła wątpliwości kontrolujących, co do ich rzetelności.

W wyniku analizy czasu pracy fryzjerów stwierdzono, że Spółka za ten rok zaewidencjonowała 5088 paragonów (w tym również paragonów dot. wyłącznie sprzedaży kosmetyków), co przy zatrudnianiu 15 fryzjerów i 304 dniach roboczych w roku dało średnie obciążenie na poziomie 1 klienta dziennie na pracownika.

Polecamy: Nikt nie spodziewa się kontroli skarbowej

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przewyższało przychód ze świadczonej przez niego pracy. Porównano również udostępnione paragony fiskalne z wydrukami z terminala POS (płatności kartami płatniczymi), stwierdzając liczne przypadki nie ewidencjonowania na kasie fiskalnej transakcji dokonanych kartami płatniczymi.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji i oględzin stwierdzono, że od grudnia 2001r. Spółka stosowała specjalistyczne oprogramowanie mogące zawierać informacje pozwalające na ustalenie faktycznych rozmiarów prowadzonej działalności.

Kontrolujący wystąpili zatem do Prokuratora Rejonowego o zgodę na przeszukanie pomieszczeń Spółki i zabezpieczenie danych zgromadzonych na nośnikach magnetycznych. Po uzyskaniu zgody Prokuratora Rejonowego, kontrolujący, w asyście informatyków oraz pracowników oddziału realizacji, dokonali przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Spółkę.

Dane znikają z serwera

W toku tych czynności stwierdzono próbę zdalnego (spoza siedziby Spółki) usunięcia danych z serwera Spółki. Nie przeszkodziło to jednak kontrolującym w skutecznym pobraniu i zabezpieczeniu danych. Zabezpieczono m.in. bazy danych zawierające informacje o transakcjach, arkusze 2 kalkulacyjne, analizy, pisma do kontrahentów itp. Odzyskano również usunięte dane za okres od 2008 r. do dnia poprzedzającego przeszukanie.

Program, który w chwili rozpoczęcia czynności przez pracowników UKS był aktywny, po krótkim czasie „zniknął” z komputera. Jak stwierdzono później, wszystkie dane z serwera Spółki zostały „zbyt późno” usunięte.

Analiza zabezpieczonych danych pozwoliła na uzyskanie dostępu do baz za lata 2002–2008, zawierających m.in. informacje o świadczonych usługach (np. data wykonania z podaniem dnia, godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi, przedmiot i wartość sprzedaży, pracownicy wykonujący usługę, zużycie materiałów).

Na tej podstawie ustalono m.in., że w kontrolowanym okresie salon obsługiwał blisko 20.000 klientów, często wielokrotnie. W formie papierowej zabezpieczono liczne dokumenty rozliczeń z pracownikami, analizy czasu pracy, protokoły reklamacji usług itp.

Zabezpieczono również „zeszyt”, w którym dokonywano zapisów rozliczeń gotówkowych od czerwca 2003 r. do dnia poprzedzającego przeszukanie (przychody gotówkowe z salonu, płatności gotówkowe, wpłaty na konto bankowe (firmowe i prezesa), pożyczki dla pracowników oraz rzeczywiste wypłaty wynagrodzeń).
Fikcyjne koszty uzyskania przychodu

Analiza kosztów działalności wykazała fikcyjność usług świadczonych w latach 2005–2007 na rzecz kontrolowanego łącznie na kwotę ponad 1,3 mln zł.

Przykładowo w 2005 r. stwierdzono usługi nabywane od podmiotu nieistniejącego, w 2006 r. nabywanie i odsprzedawanie fikcyjnych usług szkoleniowych, a w 2007 r. zakup fikcyjnych usług reklamowych.

Zgromadzony materiał dowodowy dawał podstawę do sporządzenia wniosku o dokonanie zabezpieczenia, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, na majątku Spółki oraz wszczęcia postępowania karnego skarbowego, w którym m.in. przeprowadzono dowody z zeznań świadków – klientów salonu – których transakcje zostały zarejestrowane w programie komputerowym i nie zostały zaewidencjonowane w kasie fiskalnej.

Uzyskano również informacje bankowe o obrotach na rachunkach bankowych Spółki oraz osób czerpiących dochody z niezgłoszonych do opodatkowania przychodów Spółki.

Należy zauważyć, że otrzymane informacje bankowe potwierdzały zapisy w zabezpieczonym „zeszycie” oraz dane z systemu informatycznego, zarówno co do kwot jednostkowych transakcji jak i dat ich dokonania.

Pozwoliło to na uznanie za niewiarygodne kluczowych wyjaśnień składanych przez kontrolowanego, zarówno w toku postępowania kontrolnego, jak i w postępowaniu odwoławczym, dotyczących testowego charakteru programu, który docelowo miał służyć zarządzaniu siecią salonów opartych na franchisingu.

Kontrolowany twierdził, że zabezpieczone dane mają jedynie charakter symulacyjny (zaznaczając, iż dane klientów są prawdziwe, zaś dane dotyczące sprzedaży błędnie zwielokrotnione) i w jakimkolwiek stopniu nie odzwierciedlają aktywności gospodarczej Spółki.

Organ podatkowy określając zobowiązania podatkowe Spółki zakwestionował rzetelność ksiąg podatkowych i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził uszczuplenie należności podatkowych za lata 2003–2007 w kwocie blisko 1,4 mln zł.

Rzetelność działań organu kontroli skarbowej została poddana ocenie Izby Skarbowej (w postępowaniu odwoławczym) oraz ocenie sądu administracyjnego – zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i Naczelny Sąd Administracyjny odrzuciły skargi, utrzymując w mocy rozstrzygnięcie kontroli skarbowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?