reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Krajowa Administracja Skarbowa > Krajowa Administracja Skarbowa - gdzie załatwić sprawę od 1 marca 2017 r.

Krajowa Administracja Skarbowa - gdzie załatwić sprawę od 1 marca 2017 r.

Od 1 marca nie będzie już urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb celnych. Jakie organy przejmą obowiązki i kompetencje tych urzędów?

Obecnie funkcjonują już izby administracji skarbowej, ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej. Wynika to z opublikowanej 2 grudnia 2016 r. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zgodnie z nią wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izbę administracji skarbowej. Do końca lutego jednak właściwym organem pozostanie dyrektor izby skarbowej. Zmieni się to dopiero 1 marca. tabela 1

Modyfikacje są spowodowane reformą KAS, która zakłada całkiem nową strukturę administracji skarbowej. Przez lata funkcjonowały izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

Tabela 1. Organy podatkowe i skarbowe przed zmianami i po nich ⒸⓅ

Do 28 lutego 2017 r.

Od 1 marca 2017 r.

Jednostka

Organ podatkowy

Jednostka

Organ podatkowy

izba administracji skarbowej*

dyrektor izby skarbowej

izba administracji skarbowej

dyrektor izby administracji skarbowej

izba celna

dyrektor izby celnej

urząd skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

urząd skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

urząd celny

naczelnik urzędu celnego

urząd skarbowy

urząd celno-skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

naczelnik urzędu celno-skarbowego

urząd kontroli skarbowej

dyrektor urzędu kontroli skarbowej

urząd celno-skarbowy

naczelnik urzędu celno-skarbowego

*2 grudnia 2016 r. izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje jak dziś urzędy skarbowe i celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też odpowiedzialne za kontrole i prowadzenie czynności sprawdzających.

Z kolei urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. Ich działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.

Nie będzie też już Krajowej Informacji Podatkowej, ale Krajowa Informacja Skarbowa. Dyrektor KIS dostanie jednak dodatkowe zdania. Chodzi o wydawanie interpretacji indywidualnych (patrz strona C6).

Zostaną powołane też: Krajowa Szkoła Skarbowości z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Z uwagi na likwidację odrębnej służby celnej, wnioski o objecie importowanych towarów wszelkimi procedurami celnymi będą kierowane do właściwych naczelników nowo utworzonych urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo większość obowiązków dyrektorów dotychczasowych izb celnych zostanie przekazana właściwym dyrektorom izb administracji skarbowej.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

OPINIA EKSPERTA

Gdzie po 1 marca załatwiać sprawy celne i akcyzowe

Daniel Maryjosz starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Jedna z największych zmian w zakresie akcyzy będzie dotyczyć zasad rozliczania tego podatku oraz składania wniosków o wydanie pozwoleń na prowadzenie działalności w jego zakresie. Od 1 marca 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych przejmą bowiem w szczególności dotychczasowe obowiązki naczelników urzędów celnych w zakresie:

- wniosków o wydanie zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub wysyłanie wyrobów akcyzowych z miejsca odbioru jako zarejestrowany wysyłający;

- rejestrowania podatników akcyzy;

- przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego oraz wpłat kwot należnej akcyzy;

- przyjmowania zabezpieczenia akcyzowego oraz zwalniania podatników z obowiązku jego złożenia.

Daleko idące zmiany będą dotyczyć kwestii celnych. W szczególności, z uwagi na likwidację odrębnej służby celnej, wnioski o objęcie importowanych towarów wszelkimi procedurami celnymi będą kierowane do właściwych naczelników nowo utworzonych urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo większość obowiązków dyrektorów dotychczasowych izb celnych zostanie przekazana właściwym dyrektorom izb administracji skarbowej.

I tak, przykładowo, zgodnie z projektem przepisów wykonawczych, większość uprawnień do prowadzenia niektórych spraw celnych nadanych na bazie obecnie obowiązujących przepisów dyrektorom izb celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu zostanie przejęta przez właściwych dyrektorów izb administracji skarbowej w tych miastach.

Biorąc pod uwagę skalę zmian oraz to, że ustawodawca dał podatnikom stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie się do ich wejścia w życie, w najbliższych miesiącach można spodziewać się sporego zamieszania. ⒸⓅ

Ustawa o VAT 2017 - tekst ujednolicony

Będą dokumenty chroniące podatnika

Wydawaniem interpretacji podatkowych zajmie się od 1 marca tylko jeden organ.

Od tego momentu wnioski o wydawanie interpretacji podatkowych trzeba będzie kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Obecnie podatnicy składają je do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu), w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika i podatku, którego dotyczy pytanie. Również opłatę trzeba będzie uiścić na inne konto niż dziś, tj. na konto KIS. Nadal jednak będzie ona wynosiła 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Od 1 marca będzie obowiązywał też nowy wzór wniosku ORD-IN wraz załącznikiem.

Interpretacje i objaśnienia

Jeżeli interpretacja indywidualna okaże się błędna, to szef KAS (jest nim Marian Banaś) zmieni ją z urzędu. Dziś jest to uprawnienie ministra finansów. Dyrektor KIS zmieni interpretację indywidualną już na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Interpretacje ogólne, a także objaśnienia podatkowe, nadal będzie natomiast wydawał minister finansów. Ta ostatnia instytucja pojawiła się w przepisach dopiero od 1 stycznia 2017 r. Chodzi bowiem o takie objaśnienia, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i będą chronić podatnika, tak jak dziś chronią go interpretacje. Objaśnienia, które w ten sposób wyda minister, będą działały tak jak interpretacje ogólne. Mają bowiem charakter instrukcji skierowanej do wszystkich organów (pośrednio zatem do podatników), jak należy interpretować dany przepis prawa podatkowego. Objaśnienia mają się różnić od interpretacji ogólnych tym, że będą nie tylko przedstawiały wykładnię przepisów, ale również praktyczne ich zastosowanie, będą omawiać przykładowe sytuacje. Nie będzie ich można zaskarżyć tak jak interpretacji ogólnych.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017 (książka)

WIT i WIA

Do zadań dyrektora KIS będzie należało nie tylko wydawanie interpretacji. Będzie musiał zapewnić jednolitą i powszechnie dostępną informację podatkową i celną. Będzie musiał też zadbać o jej udostępnienie, a także o edukację w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że będzie wydawał wiążące informacje akcyzowe i taryfowe.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych wiążącą informację taryfową (WIT) będzie wydawał dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. ramka Z kolei zgodnie z rojektem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej WIA wydawać będzie dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a organem odwoławczym będzie dyrektor IAS w Warszawie. tabela 2

Liczne kompetencje dyrektora IAS w Warszawie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od 1 marca 2017 r. będzie wyznaczony do:

  • wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;
  •  prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących WIT i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
  • prowadzenia listy agentów celnych;
  •  wydawania decyzji w sprawach:

- wpisu osoby na listę agentów celnych,

- skreślenia osoby z listy agentów celnych,

- zawieszenia w działalności agenta celnego;

  • wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Źródło: projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

Tabela 2. Jaki dokument i od kogo uzyska podatnik ⒸⓅ

Jaki dokument

Czego dotyczy

Kto składa wniosek

Kto wydaje

Interpretacja ogólna

Prawa podatkowego

Zainteresowany, ale nie organ administracji publicznej. Interpretacja może też być wydana z urzędu.

minister finansów

Objaśnienie podatkowe

Może być wydane tylko z urzędu.

Interpretacja indywidualna

Podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, zamawiający w przetargach. O interpretację może też wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Wiążąca informacja akcyzowa

Rozstrzygnięć w sprawach:

• klasyfikacji wyrobów do Nomenklatury Scalonej (CN),

• rodzaju wyrobu akcyzowego, gdy dla określenia skutków akcyzowych nie wystarczy sam kod CN

Każdy podmiot zainteresowany taką informacją

dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wiążąca informacja taryfowa

Rozstrzygnięć w sprawie klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalających jego właściwy kod CN

Importer lub eksporter

dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama