| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Czy interpretacje podatkowe będą jednolite?

Czy interpretacje podatkowe będą jednolite?

Indywidualne interpretacje podatkowe bywają niejednolite w skali kraju. Czasem tą samą kwestię interpretuje inaczej np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy niż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów przygotowały dwa różne projekty nowelizacji przepisów ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji podatkowych. Ale czy te nowelizacje przyczynią się do ujednolicenia interpretacji podatkowych?

Proponuje się uchylenie art. 14e § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Taki zabieg legislacyjny spowoduje, że zasady doręczeń interpretacji wydawanych na podstawie art. 14b oraz art. 14e będą jednolite. W wyniku proponowanej zmiany będzie jasne, że doręczeniu podlegała będzie interpretacja zmieniająca, a nie tylko zawiadomienie o jej wydaniu, co sugeruje obecnie obowiązujący art. 14e § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Aktualnie wszyscy podatnicy opłacają wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej kwotą 40 zł.

Ale Minister Finansów uznał, że więksi podatnicy, czyli ci, którzy znajdują się we właściwości tzw. dużych urzędów skarbowych, powinni płacić 1000 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.),chodzi o następujące rodzaje podmiotów:

1) podatkowe grupy kapitałowe;

2) banki;

3) zakłady ubezpieczeń;

4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych;

7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
a) w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, albo
b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zdaniem Ministra Finansów są to podmioty duże lub o skomplikowanej strukturze własnościowej, organizacyjnej i kapitałowej, przez co zagadnienia zawarte we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych składanych przez te podmioty na ogół charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i wymagają dużego nakładu pracy.

Przygotowanie interpretacji dla tego typu wnioskodawców wymaga najwięcej czasu, a co się z tym wiąże, generuje największe koszty.

Minister Finansów zauważa też, że (…) analiza składanych przez te podmioty wniosków wskazuje, że wielokrotnie stanowią one wystąpienia o udzielenie porady prawnej w celu optymalizacji podatkowej.

Trudno oprzeć się wątpliwości, czy Minister Finansów będzie miał wystarczającą motywację do projektowania bardziej czytelnych przepisów podatkowych, skoro na wyjaśnianiu tych skomplikowanych będzie coraz więcej zarabiał?

Do wniosków o wydanie interpretacji podatkowych składanych elektronicznie będzie się odpowiednio stosowało art. 165 § 3 Ordynacji podatkowej, co będzie oznaczało, za dzień złożenia takiego wniosku będzie uznany dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu podatkowego.

Projekt z 10 lutego 2010 r. nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o PIT autorstwa Ministra Finansów

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »