Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktury zaliczkowe - zasady wystawiania

Faktury zaliczkowe - zasady wystawiania
Faktury zaliczkowe - zasady wystawiania
Fotolia
Jakie dane powinna zawierać faktura zaliczkowa? Kiedy nie wystawia się faktur za zaliczki i przedpłaty? Kiedy na zaliczkę trzeba wystawić fakturę? Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem? Czy zaliczkę na poczet najmu trzeba udokumentować fakturą? Czy trzeba wystawić fakturę końcową, jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona na 100% wartości transakcji? Kiedy wystawia się fakturę końcową? Udzielamy odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Jakie dane powinna zawierać faktura zaliczkowa

Muszę wystawić fakturę zaliczkową. Czym ona się różni od zwykłej faktury?

Musi Pan pamiętać, że faktura zaliczkowa różni od zwykłej faktury, chociaż tak jak zwykła zawiera:

 • datę wystawienia;

 • kolejny numer nadany jej w ramach jednej lub więcej serii, dzięki któremu dokument ten można jedno­znacznie zidentyfikować;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywców towarów i usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik (sprzedawca) jest identyfikowany na potrzeby VAT (najczęściej będzie nim oczywiście NIP);

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, jeśli w jego kraju nie ma VAT;

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (także otrzymania zaliczki, przedpłaty, raty itp.), o ile tylko da się taką datę określić i różni się ona od daty wystawienia faktury.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo faktura zaliczkowa powinna zawierać:

 • otrzymaną kwotę zapłaty,

KP

 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB x SP 100 + SP

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości zapłaty, SP - oznacza stawkę podatku.

Najważniejsza różnica między fakturą zwykłą a zaliczkową polega na tym, że ta ostatnia musi zawierać dane dotyczące zamówienia lub umowy, której jest efektem. Chodzi w szczególności o nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość i wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

W przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery po­przednich faktur.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106f ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

Kiedy nie wystawia się faktur za zaliczki i przedpłaty

Zajmuję się obsługą biurową firm. Zazwyczaj dostaję od nich zaliczki na poczet świadczonych przeze mnie usług. Czy takie zaliczki powinnam dokumentować fakturami?

Nie, nie ma Pani takiego obowiązku. Chociaż obowiązuje zasada dokumentowania zaliczek fakturami, to są od niej pewne wyjątki. Wynika to z faktu, że dla części usług obowiązek podatkowy nie powstaje,
jeśli przed ich wykonaniem zapłacono zaliczkę. Jak wynika z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, faktury nie wystawia się nawet wtedy, gdy kontrahent wpłacił zadatek, zaliczkę, przedpłatę albo ratę, jeśli:

 • jest to płatność na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

 • transakcja dotyczy: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, dostawy wody, odbioru ścieków itp., zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług dozoru i przechowania mienia, stałej ob­sługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106b ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Kiedy na zaliczkę trzeba wystawić fakturę

Prowadzę firmę remontową. Zazwyczaj od klientów, którzy są przedsiębiorcami biorę zaliczkę na po­czet moich usług. Czy zaliczkę taką powinienem potwierdzać fakturą?

Tak. Fakturę musi Pan wystawić za każdym razem, kiedy od innej firmy dostaje Pan część lub na­wet całość zapłaty przed wykonaniem usługi. Wyjątek dotyczy czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych, ale te przypadki nie mają zastosowania w oma­wianej sytuacji. Fakturę zaliczkową można wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymano.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106i ust. 2 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem

Umówiłem się z kontrahentem, że wpłaci mi 10% zaliczkę na poczet dostawy wyprodukowanych przeze mnie butów. Buty miałem dostarczyć 9 czerwca 2014 r., ale fakturę za zaliczkę wystawiłem 27 maja 2014 r. Zaliczka wpłynęła na moje konto 3 czerwca 2014 r. Czy otrzymane pieniądze mam rozliczyć w deklaracji za maj 2014 r. czy już za czerwiec 2014 r.?

Zaliczkę powinien Pan rozliczyć w deklaracji za czerwiec 2014 r., bo wtedy wpłynęła ona na Pana kon­to, a tym samym powstał związany z tym obowiązek podatkowy. Zasada ta dotyczy także wszelkiego ro­dzaju przedpłat, zadatków, rat itp. - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania i oczywiście dotyczy tylko otrzymanej kwoty. Od 1 stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową należy wystawić:

 • nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki;

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano od nabywcy całość lub część zapłaty.

Nabywca towarów ma też prawo odliczyć zawartą na fakturze zaliczkowej kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. Chociaż fakturę dostał już w maju 2014 r., to prawo do odliczenia VAT nabył dopiero w miesiącu, w którym dostał Pan zaliczkę na konto. Wtedy u Pana powstał obowiązek po­datkowy, a to jest jednym z warunków uprawniających do odliczenia VAT u kupującego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 19a ust. 8, art. 106i ust. 7 pkt 2, art. 106i ust. 2, art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy zaliczkę na poczet najmu trzeba udokumentować fakturą

W ramach swojej firmy wynajmuję pomieszczenia biurowe. Klienci płacą mi zaliczki na poczet czyn­szu. Czy takie zaliczki powinienem dokumentować fakturami?

Nie, nie ma Pan takiego obowiązku. Od generalnej zasady, że na zaliczki, przedpłaty, raty itp. wystawia się faktury zaliczkowe jest kilka wyjątków. Nie wystawia się bowiem faktur zaliczkowych w przypadku świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze. Ponieważ Pan świad­czy usługi najmu, nie ma Pan obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Nie wystawia się ich, ponieważ otrzymanie zaliczki nie powoduje w tym przypadku powstania obowiązku podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 19a ust. 8, art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Kiedy wystawia się fakturę końcową

Klient płacił mi za dostawy towarów kolejnymi zaliczkami. W sumie zebrały się cztery takie faktury, obejmujące 90% zapłaty. Teraz dostarczam ostatnią partię towaru. Jaką fakturę powinienem wysta­wić na zakończenie całej transakcji?

W takiej sytuacji powinien Pan wystawić tak zwaną fakturę końcową na różnicę jaka pozostała do za­płaty (tj. 10% wartości zamówienia). Dokument ten wystawia się, jeśli płatności z faktur zaliczkowych nie pokrywają wartości całej dostawy towarów lub świadczenia usług (w Pana przypadku faktury zaliczkowe pokrywają 90% płatności - do zafakturowania i zapłaty zostało jeszcze 10% wartości zamówienia). Na fakturze końcowej powinien Pan sumę wartości towarów lub usług pomniejszyć o wartość otrzymanych już części zapłaty (czyli 90% wcześniej otrzymanych płatności). Równocześnie powinien Pan pomniejszyć też kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanych we wcześniejszych fakturach zaliczkowych.

Dodatkowo, faktura końcowa powinna zawierać wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Nie ma Pan za to obowiązku podawania na takiej fakturze dat wystawienia wcześniejszych faktur zaliczkowych oraz kwoty otrzymanych zaliczek. My jednak radzi­my dla porządku te informacje podać.

Jeśli miałby Pan więcej niż jedną fakturę zaliczkową, a faktury te obejmowałyby łącznie całość zapłaty (100% ceny za dostarczony towar lub świadczoną usługę), to ostatni z tych dokumentów powinien zawie­rać także numery wszystkich poprzednich faktur zaliczkowych.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 106f ust. 3, art. 106f ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy trzeba wystawić fakturę końcową, jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona na 100% wartości transakcji

Wystawiłem dla klienta fakturę zaliczkową, która obejmuje 100% należności za dostarczony towar. Czy na koniec transakcji powinienem też wystawić fakturę końcową?

W tej sytuacji nie ma Pan obowiązku wystawienia faktury końcowej. Dokumenty takie sporządza się bowiem tylko wtedy, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całości zapłaty. Gdyby przyjąć założe­nie, że po wystawieniu faktury zaliczkowej na 100% wartości sprzedaży trzeba jeszcze sporządzić fakturę końcową, to taki dokument byłby „zerowy", bo odejmując od sumy wartości towarów lub usług to, co wcześniej się za nie zapłaciło, otrzymalibyśmy zero. W Pana przypadku należy więc przyjąć założenie, że faktura zaliczkowa na 100% wartości sprzedaży jest równocześnie fakturą końcową. Choć nie wynika to bezpośrednio z ustawy o VAT, organy skarbowe nie podważają takie­go rozwiązania, tym bardziej że w starym stanie prawnym (do końca 2012 r.) istniał przepis, który pozwalał tak robić.

Co istotne, podobne stanowisko na podstawie przepisów obowiązujących w 2013 r. (a więc po uchy­leniu przepisu wprost wyłączającego obowiązek wystawiania faktur końcowych po wystawieniu fak­tur zaliczkowych obejmujących całość należności) reprezentowały organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 września 2013 r. (sygn. ILPP1/443-521/13-4/MK), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy, że:

Uwzględniając obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. regulacje prawne, nie wystąpi obecnie MF obowiązek wystawienia faktury końcowej, w przypadku otrzymania zaliczki obejmującej całą wartość zamówienia brutto.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106f ust. 3, art. 106f ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Jak dokumentować zaliczki na rzecz zagranicznego kontrahenta

Wpłaciłem zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy muszę w związku z tym wystawić fakturę wewnętrzną?

Nie, nie ma Pan takiego obowiązku. W przypadku zaliczki na poczet WNT nie wystawia się faktury we­wnętrznej. Zaliczka nie powoduje też powstania obowiązku podatkowego. Obowiązuje bowiem zasada, że przy WNT nie powstaje obowiązek podatkowy przed dostawą towarów. Poza tym, od 1 stycznia 2014 r. to tylko od podatnika zależy czy w ogóle wystawi dokument wewnętrzny w przypadku WNT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy zaliczki od zagranicznego kontrahenta należy dokumentować fakturą

Sprzedajemy dla firmy z Czech wióry aluminiowe. Traktujemy to jako WDT. Czy na wpłacane przez firmę z Czech zaliczki należy wystawiać faktury zaliczkowe?

Na otrzymane z Czech zaliczki nie powinni Państwo wystawiać faktur zaliczkowych. W przypadku transakcji z unijnymi kontrahentami, przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, obowiązek podat­kowy z tytułu otrzymanej zaliczki nie wystąpi. VAT należy rozliczyć z chwilą wystawienia faktury doku­mentującej dostawę towarów, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 maja 2013 r. (sygn. IBPP4/443-75/13/BP) czytamy:

Tym samym, skoro w myśl obowiązujących przepisów otrzymanie zaliczki lub przedpłaty przed MF dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje powstania obowiązku po­datkowego, to również w związku z otrzymaniem zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspóinotowej towarów Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktury z tytułu otrzymania od kontrahenta zaliczki iub przedpłaty na poczet WDT.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 20 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można skorygować VAT od zaliczki zatrzymanej z powodu nieskorzystania z usługi hotelowej

W ramach świadczonych usług hotelowych pobieramy przy rezerwacji dłuższych pobytów zaliczki od klientów. Opodatkowujemy je w momencie otrzymania. Często zdarza się, że klient rezygnuje z po­bytu, nie powiadamiając nas o tym. Wówczas zatrzymujemy kwotę wpłaconą tytułem zaliczki jako rekompensatę. Czy możemy skorygować fakturę zaliczkową w takim przypadku?

Tak. Mają Państwo prawo skorygować wystawioną uprzednio fakturę zaliczkową. W opisanej w pytaniu sytuacji zatrzymana przez Państwa zaliczka nabiera cech odszkodowania, które nie podlega VAT. Tym sa­mym, istnieje podstawa do wystawienia faktury korygującej, gdyż podatek VAT z uprzednio wystawionej faktury stał się nienależny i mogą się Państwo ubiegać o jego zwrot.

ETS w wyroku z 18 lipca 2007 r. w sprawie C-277/05 Société thermale d'Eugénie-ies-Bains przeciwko Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, orzekł, że:

(...) art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 VI dyrektywy Rady powinny być interpretowane w ten sposób, że TSUE kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich podlegających podatkowi VAT, w przypadku, gdy klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji, a kwoty te są zatrzymywane przez przedsiębiorstwo hotelarskie, należy uznać za odszkodo­wanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta, bez bezpośredniego związku z jakąkolwiek odpłatnie świadczoną usługą, które jako takie nie podlega opodatkowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 19a ust. 8, art. 29a ust. 10 pkt 3, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?