reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > JPK_VAT > Zakres danych w nowym JPK_VAT

Zakres danych w nowym JPK_VAT

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w nowym, rozszerzonym o część deklaracyjną pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie zawierał dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek przesyłania nowych plików JPK_VAT obejmie dużych podatników, a od 1 lipca 2020 r. pozostałych.

Zawartość deklaracji VAT i ewidencji zakupu i sprzedaży w jednym rozporządzeniu

Jak zapowiada Minister Finansów w uzasadnieniu projektu, nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji VAT).

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Połączenie w jednym pliku JPK_VAT informacji przesyłanych dotąd w odrębnych dokumentach jest niewątpliwym uproszczeniem dla podatników, którzy nie będą musieli składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT.

Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z dołączania do deklaracji podatkowych załączników. Nowy JPK_VAT pozwoli na zastąpienie załączników odpowiednimi oznaczeniami (tzw. check boxem).

Omawiane rozporządzenie (projekt) będzie wydane na podstawie dwóch upoważnień ustawowych (art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT), bowiem dotyczy zakresu danych, które będą przesyłane przez podatnika w postaci jednego pliku JPK_VAT, w którym pewne elementy będą wspólne zarówno dla części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej. Chodzi w szczególności o tzw. część nagłówkową, czyli dane podatnika. Ta część nie będzie wypełniana odrębnie dla deklaracji i odrębnie dla ewidencji. Zasadnym zatem jest przygotowanie jednego rozporządzenia, które będzie odzwierciedlało strukturę wspólnego pliku JPK_VAT.

Zatem omawiany projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT i w ewidencji zakupu i sprzedaży w VAT.

W projekcie rozporządzenia przewidziano pewne nowe pola, względem obecnie obowiązującej informacji z prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Te nowe pola mają na celu poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dane identyfikacyjne

W  §  2  projektu rozporządzenia określono  dane  jakie  zawierają  deklaracje,  o  których  mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. Są to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika), za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Ponadto dane te obejmują oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia oraz pouczenia podatnika.

W § 3 zostały szczegółowo wymienione dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP, wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia (podatnik będący osobą fizyczną) lub nazwy (podatnik nie będący osobą fizyczną), adres e-mail, a także numer telefonu kontaktowego podatnika.

Część deklaracyjna - dane rozliczeniowe

W § 4 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku.

W § 5 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, w tym korekt tego podatku.

W § 6 zostały określone dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Dane te w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W § 7 wskazano dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Określono dane niezbędne do kontroli rozliczeń podatników obejmujące oznaczenia, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności podlegające rozliczeniu podatku w szczególnej procedurze, tj. przy świadczeniu usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dotyczącej złota inwestycyjnego, procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych oraz że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy. Ponadto deklaracja ta zawiera oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w innych podatkach, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie tego oznaczenia zastępuje odrębny wniosek składany dotychczas przez podatnika.

W § 8 zawarto wymóg, że dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego, podatku naliczonego oraz dane pozwalające na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, należy ujmować w złotych polskich.

Pouczenia dot. sankcji

W § 9 projektu rozporządzenia zostały zawarte treści pouczeń dotyczące sankcji w przypadku niewpłacenia przez podatnika w obowiązującym terminie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości oraz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji i przez to uszczuplenie podatku.

Część ewidencyjna - informacje ogólne

W § 10 wskazano ogólne informacje jakie powinna zawierać ewidencja przesyłana w nowym pliku JPK_VAT. Dane wykazywane w ewidencji obejmują: wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu.

Część ewidencyjna - informacje szczegółowe

W § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia określono szczegółowe dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży. Wskazano dane dotyczące korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, wynikających z poszczególnych faktur w podziale na stawki podatku. Dodatkowo określono dane niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

W § 11 ust. 2 pkt 1 określono dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży wynikające z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w ust. 1. Są to m.in. dane identyfikacyjne kontrahenta, tj. numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Ponadto w pkt 2 określono dane z dokumentu, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. Natomiast w pkt 3 określono dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentującej dokonanie importu towarów rozliczanego w trybie art. 33a ustawy.

W § 11 ust. 3 zawarto oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Do odrębnego oznaczania dostaw towarów wrażliwych zastosowano oznaczenia od „01” do „10” i są to m.in. dostawy napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów. Oznaczenia świadczenia usług „11” – „13” dotyczą np. usług transportowych i gospodarki magazynowej, usług o charakterze niematerialnym.

Ponadto dodano wymóg oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”. Przy spełnieniu bowiem określonych warunków podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy określonego limitu ustanowionego przez dane państwo członkowskie. Dane te umożliwią nadzór i kontrolę nad limitami dostaw towarów dokonywanych przez podatników w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Limity te determinują bowiem miejsce opodatkowania dostaw towarów.

Wprowadzono    oznaczenie     dla    identyfikacji     świadczenia     usług     elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – „EE”. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT została przekroczona, co w konsekwencji skutkuje zmianą klasyfikacji miejsca świadczenia takich usług.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama