reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Czym grozi rozpoczęcie sprzedaży bez uzyskania numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej

Czym grozi rozpoczęcie sprzedaży bez uzyskania numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej

Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (kasy fiskalnej) po dokonaniu fiskalizacji kasy a przed nadaniem numeru ewidencyjnego kasy nie wypełnia znamion czynu zabronionego określonego w art. 61 § 3 kks.

Taką informację przekazał Minister Finansów w odpowiedzi z 11 września 2018 r. na interpelację poselską nr 25442 z 29 sierpnia 2018 r.

Rozpoczęcie sprzedaży po fiskalizacji kasy rejestrującej a przed nadaniem jej numeru ewidencyjnego – niesłuszny mandat od fiskusa

Z interpelacją wystąpiły dwie posłanki w kontekście opisanego w mediach faktu ukarania podatnika mandatem za wydanie paragonu przed nadaniem numeru kasie fiskalnej.

Ów podatnik, po założeniu działalności gospodarczej, nabył kasę fiskalną. Przed pierwszą sprzedażą poinformował urząd skarbowy, że zamierza rozpocząć ewidencję na urządzeniu rejestrującym 16 kwietnia. Jego fiskalizacja dokonana została 11 kwietnia. 16 kwietnia podatnik wystawił pierwszy paragon, a serwisant potwierdził możliwość korzystania z tego urządzenia.

Na podstawie informacji wskazanych przez podatnika, w trakcie procedury zwrotu części wydatku poniesionego na zakup urządzenia, urzędnik skarbowy ukarał podatnika mandatem karnym za prowadzenie ewidencji przed nadaniem przez urząd skarbowy numeru ewidencyjnego kasy.

W odpowiedzi na tą interpelację Minister Finansów (w jego imieniu odpowiedzi udzielił nadinspektor Piotr Walczak, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) stwierdził, że w tej sytuacji podatnik nie powinien zostać ukarany mandatem, bowiem rozpoczęcie ewidencji po dokonaniu fiskalizacji kasy a przed nadaniem numeru ewidencyjnego kasy nie wypełnia znamion czynu zabronionego określonego w art. 61 § 3 kks.

Minister poinformował, że według danych przekazanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej w kraju za okres od 2016 r. do I połowy 2018 r. odnotowano tylko jeden przypadek nałożenia mandatu karnego za rozpoczęcie ewidencji na kasie rejestrującej po dokonaniu jej zgłoszenia i fiskalizacji, a przed otrzymaniem numeru ewidencyjnego przez podatnika.

Mandat ten został wystawiony w dniu 29 czerwca 2018 r., natomiast w dniu 24 lipca 2018 r. właściwy w sprawie organ Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił się do sądu o jego uchylenie, mając na względzie przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego określone w art. 140 § 1 kks.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Kasy rejestrujące – fiskalizacja i nadanie numeru ewidencyjnego

Minister Finansów przypomniał przepisy, które regulują to zagadnienie.

Podstawowym przepisem jest art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

1) złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie to zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania,

2) dokonaniem fiskalizacji kasy.

A na podstawie § 13 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik jest obowiązany złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

W opinii Ministra w świetle powyższych przepisów warunkiem rozpoczęcia przez podatnika ewidencji na kasie rejestrującej jest dokonanie fiskalizacji kasy.

Natomiast złożenie wniosku o numer ewidencyjny jest również obowiązkiem podatnika ale realizacja tego obowiązku nie wstrzymuje rozpoczęcia sprzedaży.

Gdy nie ma naruszenia przepisów podatkowych - nie ma kary z kks

Odnośnie przepisów karnych Minister Finansów zauważył, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego („kks”), określając przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej i sankcje grożące za popełnienie deliktów skarbowych, mają jednocześnie charakter blankietowy.

Zdaniem Ministra oznacza to, że przepisy te, wskazując na ramy odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, odsyłają do odpowiednich ustaw, które zobowiązują podatnika do określonego zachowania się, a tym samym konkretyzują treść znamion czynu zabronionego. Nie będzie zatem możliwe podleganie odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli nie dojdzie do naruszenia np. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Naruszenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług polegające na wadliwym prowadzeniu ksiąg stanowi czyn zabroniony, który został spenalizowany w art. 61 § 3 kks.

Sankcją grożącą za ten czyn jest kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara ta może być nałożona na sprawcę w drodze mandatu karnego jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 137 § 1 kks). Ponadto warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu (art. 137 § 2 kks).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama