| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej i zapłacie kartą płatniczą

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej i zapłacie kartą płatniczą

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową poprzez sklep internetowy. Osiągana sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest znacznie powyżej 20.000 zł rocznie co nie pozwala nam na skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej z uwagi na wysokość obrotu (zwolnienie podmiotowe). Klienci dokonują płatności poprzez tradycyjne przelewy bankowe lub poprzez e-płatności, co pozwala nam skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku rejestracji tych transakcji kasą fiskalną. Towar zawsze wysyłany jest kurierem lub pocztą. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego ani płatności gotówką. Zastanawiamy się nad umożliwieniem dokonywania płatności za towar kartami płatniczymi. Czy przy płatności kartą płatniczą możemy nie rejestrować transakcji kasą fiskalną (tj. korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej)?

W mojej ocenie odnośnie transakcji opłaconych kartą płatniczą będziecie mogli państwo korzystać ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że  obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie natomiast z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2454) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Regulacje zawarte w powołanym Rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z ww. załącznikiem do Rozporządzenia zwalnia się obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jednym z warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej jest otrzymanie w całości zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem).

Organy podatkowe w wydawanych do tej pory interpretacjach konsekwentnie zrównywały płatność kartą płatniczą z płatnością gotówką i odmawiały prawa do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Stanowisko to należy uznać jednak za błędne. Chcąc dokonać oceny tego stanowiska należy w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy Prawo bankowe.

Stosownie do zapisów art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo bankowe określenie karta płatnicza oznacza kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003).

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 15a) ustawy o usługach płatniczych, karta płatnicza oznacza kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751.

Skutkiem płatności kartą płatniczą jest przetransferowanie kwoty zapłaty z rachunku właściciela karty na rachunek odbiorcy płatności, a sama płatność jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się procesowaniem płatności oraz podmiotu akceptującego płatność. Dochodzi zatem do otrzymania w całości zapłaty za transakcję za pośrednictwem banku na konto podatnika.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, będą państwo w dalszym ciągu mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku płatności z tytułu sprzedaży za pomocą karty płatniczej. Oczywiście przy założeniu, że spełniać będą państwo pozostałe warunki, tj. będą państwo posiadać ewidencję i dowody dokumentujące zapłatę, z których jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczą i na czyją rzecz zostały dokonane (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK.

Z uwagi jednak na fakt, że od wydania powyższej interpretacji upłynęło parę tygodni, należy obserwować czy interpretacja ta jest początkiem zmiany podejścia organów i zarazem końcem sporów podatników z organami.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »