| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy rejestrującej?

Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy rejestrującej?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed dniem rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej?

W zgłoszeniu do urzędu skarbowego informuje się nie tylko o rozpoczęciu ewidencjonowania przychodów, ale także o liczbie kas i adresach ich zainstalowania.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia, kasy fiskalne muszą być objęte potwierdzeniem, że zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości obrotu i kwot podatku należnego, muszą przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięci fiskalnej nadawany jest unikatowy numer.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Każda kasa musi spełniać kryteria i warunki techniczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Podatnik musi też posiadać dowód zapłaty całej należności za zakupioną kasę.

Wysokość odliczenia wynosi 90% ceny zakupu kasy jest jednak ograniczona do kwoty 700 zł netto. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zakupi kasę, to zwrot wyniesie 90% ceny netto (czyli ceny bez podatku VAT), ale jeżeli te 90% wyniesie więcej niż 700 zł, to otrzymana kwota zwrotu wyniesie700 zł.

Ulgą są objęte tylko kasy instalowane przez podatnika po raz pierwszy, w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży z ich użyciem. Nie jest więc możliwe ponowne skorzystanie z tej ulgi w przypadku, gdy w przyszłości przedsiębiorca dokupi kolejne kasy np. do nowoutworzonych punktów handlowych, albo zmieni stary model kasy na nowszy.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, zwrot kwoty następuje na wniosek, który należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT

Natomiast u czynnego podatnika VAT rozliczenie następuje w ramach deklaracji VAT. Składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Jednakże, w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas, jednakże zwrot w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, odliczenie za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Wymiana kas fiskalnych do końca 2017 roku

Dla celów podatku dochodowego zakupiona kasa rejestrująca może być bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu w miesiącu oddania jej do używania gdy jej wartość nie przekracza 3500 zł, a otrzymana ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej nie stanowi przychodu, tzn. nie jest opodatkowana i nie wykazuje się jej jako przychodu z działalności gospodarczej.

Podatnik jest obowiązany do zwrotu ulgi w przypadkach gdy odliczenie zostanie dokonane z naruszeniem warunków uprawniających do skorzystania z ulgi, a także, jeśli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, albo przedsiębiorstwo zostanie sprzedane, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Autor: Izabela Żurkowska-Mróz, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »