Kategorie

Ewidencjonowanie usług gastronomicznych na kasie fiskalnej

Ewidencjonowanie usług gastronomicznych na kasie fiskalnej
Świadczenie usług wyżywienia jest skierowane przede wszystkim do grona odbiorów, konsumentów będących osobami prywatnymi. Taka sprzedaż wymaga ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Podmioty działające w tej branży mają wiele wątpliwości przy spełnianiu tego obowiązku. Nie dość, że muszą umieć zastosować właściwą stawkę VAT, to jeszcze powinny zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby wydała paragon z nazwami towarów lub usług pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację.

Świadczenie na rzecz osób prywatnych usług wyżywienia podlega, co do zasady, obowiązkowi ewidencjonowania. Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tym obowiązkiem.

 1. Jak szczegółowa powinna być treść paragonów dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych

Problem

Prowadzę restaurację. Jaką treść powinny mieć paragony dokumentujące moją sprzedaż? Czy wystarczające jest wystawianie paragonów zawierających tylko jedną pozycję „usługa gastronomiczna”? Czy też konieczne jest wyszczególnianie potraw i napojów?

Rada

Dominuje stanowisko, że konieczne jest wyszczególnianie na paragonach dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych poszczególnych potraw.

Uzasadnienie

Prawidłowość treści paragonów dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych budzi wątpliwości. Teoretycznie nie ma podstaw do wymagania od podatników, żeby wskazywali na paragonach poszczególne potrawy zamawiane przez klientów. Nie ma bowiem przepisów określających taki obowiązek. Jednocześnie świadczenie usług gastronomicznych obejmuje nie tylko wydawanie potraw, ale również wiele innych świadczeń, jak np.:

  • zapewnienie odpowiedniego nastroju,
  • doradzenie w wyborze potraw,
  • przekazanie zamówienia do kuchni,
  • przygotowanie sztućców oraz nakryć stołowych,
  • ułożenie dań na talerzach i podanie ich klientom,
  • posprzątanie po posiłku.
Reklama

W takiej sytuacji trudno byłoby wszystkie te informacje zawrzeć na paragonie, choć zapewne byłoby to możliwe po odpowiednim dostosowania kasy i programu. W konsekwencji organy podatkowe nie oczekują aż tak wyczerpujących informacji na paragonie. Można się niekiedy spotkać ze stanowiskiem, że dopuszczalne jest wystawianie paragonów zawierających tylko jedną pozycję o treści „usługa gastronomiczna”.

Najczęściej jednak organy podatkowe wymagają od podatników bardziej szczegółowej treści paragonów dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2010 r. (sygn. IBPP4/443-646/10/AZ) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1222/14-4/KOM). Jak czytamy w drugiej z nich:

(…) nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dla prawidłowego zidentyfikowania i jednoznacznego określenia usługi gastronomicznej wykonywanej na indywidualne zamówienie klienta użycie na paragonie nazwy w formie zaproponowanej przez Wnioskodawcę, tj. „usługa gastronomiczna”, jest wystarczające dla dokładnego spełnienia wymogu postawionego przez powołane wyżej przepisy rozporządzenia dotyczące paragonów fiskalnych, a zwłaszcza jego § 8 ust. 1 pkt 6. Nie można stwierdzić, że stosowana nazwa jest na tyle precyzyjna, że nie można jej przypisać do różnych świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę. (…) Jednocześnie zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest przygotowanie i podanie posiłku zgodnie z kartą dań, na paragonie fiskalnym może on dokonać wydruku pozycji z nazwami poszczególnych składników dania np. „zupa dnia”, „kotlet mielony”, „ziemniaki” itd.

Reklama

Dotyczy to również sytuacji, gdy zamawiane potrawy nie są potrawami z karty, lecz sporządzanymi na życzenie klienta. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1222/14-4/KOM):

(…) posługiwanie się nazwą „usługa gastronomiczna” w sytuacji, gdy klient odwiedzający restaurację może zamówić danie, którego nie ma w karcie, które jest dla niego przygotowywane indywidualnie, nie precyzuje w żaden sposób usługi, jaką konsument zakupił. Jednak – jak dalej wyjaśnił organ podatkowy(…) w przypadku sprzedaży usługi związanej z przygotowaniem posiłku na indywidualne zamówienie klienta, charakteryzującej się indywidualną specyfiką komponowania potraw, gdy często zdarza się, że potrawy te nie występują w menu restauracji Wnioskodawcy, przy określaniu nazwy na paragonie fiskalnym konieczne jest uszczegółowienie tej nazwy i użycie np. nazewnictwa typu „usługa gastronomiczna – zupa”, „usługa gastronomiczna – danie mięsne” itp., bez potrzeby szczegółowego wyliczania na paragonie, jakie poszczególne składniki stanowiące posiłek klienta, zostały wydane w ramach tej sprzedaży.

Na paragonach należy również wyodrębniać sprzedaż napojów. Przy czym nieprawidłowe jest stosowanie ogólnej nazwy „napój”. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 maja 2014 r. (sygn. IBPP3/443-194/14/EJ):

(…) nazwa towaru ujęta na fakturze lub paragonie fiskalnym zawierająca tylko sformułowanie treści „napoje” bez podania jakiego towaru (napoju) dotyczy, nie jest wystarczająca dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołane przepisy dotyczące stosowania nazw w fakturach i paragonach fiskalnych. Dlatego, koniecznym jest uszczegółowienie nazwy grup sprzedawanych napojów, tj. osobno należy zarejestrować w kasie fiskalnej sprzedaż kawy, osobno sprzedaż herbaty, osobno sprzedaż soków, a także osobno należy zaprogramować w kasie sprzedaż napojów typu coca-cola.

Biorąc pod uwagę stanowiska reprezentowane przez organy podatkowe, należy stwierdzić, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wyszczególnianie poszczególnych potraw i napojów na paragonach dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych. Taka też jest powszechna praktyka, jak również oczekiwania większości klientów.

Polecamy: Biuletyn VAT

 1. Czy na paragonie może znajdować się pozycja „danie dnia”

Problem

W ofercie restauracji codziennie pojawia się inne danie dnia. Czy na paragonie może znajdować się pozycja o tej nazwie? Czy też konieczne jest wskazywanie konkretnej potrawy?

Rada

Nie ma żadnych przeszkód, aby na wystawianych paragonach widniały pozycje „danie dnia”.

Uzasadnienie

Z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika, że paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Jak wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 12 września 2013 r. (sygn. PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492):

(…) określenie nazwy świadczonej przez punkty gastronomiczne usługi może opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

Powoduje to, że jeżeli w karcie dań (cenniku) istnieje pozycja „danie dnia”, paragon dokumentujący sprzedaż takiego dania może zawierać tak zatytułowaną pozycję. Co istotne, potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-828/13-3/OS) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1222/14-4/KOM). Jak czytamy w pierwszej z nich:

(…) w przypadku sprzedaży posiłków przy określaniu nazwy na paragonie, co do zasady, Wnioskodawca może wykorzystać m.in. nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności, tj. nazewnictwo z cennika oferowanych posiłków (zestawu menu). Przy czym, nie oznacza to, że każdy towar powinien mieć odrębne kodowanie na kasie. Istnieje możliwość pogrupowania towarów według kategorii. Wnioskodawca dokonujący sprzedaży towarów pod nazwą „danie dnia” może zaprogramować w kasie taką nazwę dla oferowanych gotowych posiłków. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że: (…) Wnioskodawca może stosować nazwę „danie dnia” na paragonach fiskalnych, bez szczegółowego opisywania poszczególnych składników posiłków.

 1. Jaką treść powinny mieć paragony dokumentujące posiłki serwowane w formie szwedzkiego stołu

Problem

Hotel prowadzi restaurację, w której proponuje obiady oraz kolacje serwowane w formie „szwedzkiego stołu”. Jaką treść powinien mieć paragon dokumentujący taką sprzedaż?

Rada

Paragony dokumentujące sprzedaż posiłków hotelowych serwowanych w formie szwedzkiego stołu powinny zawiera pozycje, odpowiednio:

 • „usługa gastronomiczna – obiad” oraz

 •  „usługa gastronomiczna – kolacja”.

Uzasadnienie

Paragony dokumentujące świadczenie usług wyżywienia powinny – jak się przyjmuje – zawierać pozycje dotyczące poszczególnych potraw. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W szczególności wystawianie paragonów ze wskazaniem poszczególnych potraw nie jest możliwe w przypadku świadczenia usług wyżywienia oferowanych w formie tzw. szwedzkiego stołu. Uznać należy, że na takich paragonach nie trzeba umieszczać nazw potraw.

Dotyczy to również przedstawionej w pytaniu sytuacji. Paragony dokumentujące sprzedaż, o której mowa, powinny zawierać pozycje, odpowiednio:

 • „usługa gastronomiczna – obiad”,
 • „usługa gastronomiczna – kolacja”.

Przypomnieć przy tym należy, że jeżeli w ramach świadczenia usług związanych z wyżywieniem dochodzi do sprzedaży niektórych napojów i towarów (tj. napojów i towarów wymienionych w poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku VAT):

 • część usługi (przypadająca na posiłki i napoje, których sprzedaż nie została wskazana jako opodatkowana stawką 23%) związanej z wyżywieniem jest opodatkowana według stawki 8%,
 • część zaś (przypadająca na posiłki i napoje, których sprzedaż została wskazana jako opodatkowana stawką 23%) jest opodatkowana według stawki 23%.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lipca 2015 r. (sygn. IBPP2/4512-359/15) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lutego 2016 r. (sygn. IPTPP1/4512-574/15-3/MW). Jak czytamy w pierwszej z nich:

(…) zarówno w przypadku, gdy klient zamówi danie oraz napój do tego dania i taka transakcja zostanie potwierdzona jednym paragonem fiskalnym oraz gdy klient zamówi odrębnie danie oraz odrębnie napój i takie transakcje zostaną potwierdzone odrębnymi paragonami fiskalnymi, to Wnioskodawca zobowiązany jest zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów do usługi, która obejmuje produkt żywnościowy lub napój niewymieniony w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów, natomiast stawkę podstawową 23% zgodnie z art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1, zastosować do usługi, która obejmuje produkt żywnościowy lub napój wymieniony w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów.

Powoduje to, że jeżeli do sprzedawanych obiadów lub kolacji serwowane są napoje lub towary wymienione w poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku VAT, wystawiane paragony powinny zawierać dwie pozycje, tj. pozycję dotyczącą stawki 8% oraz pozycję dotyczącą stawki 23%. Pozycje te mogą być zatytułowane w ten sam sposób (np. „usługa gastronomiczna – obiad” czy „usługa gastronomiczna – kolacja”).

Przypomnijmy, stawką 23% opodatkowane są:

 • napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • napoje, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 • napoje bezalkoholowe gazowane,
 • wody mineralne.
 1. Czy kwoty pobierane z tytułu rezerwacji należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej

Problem

Podatnik prowadzi dwie restauracje. Od osób rezerwujących stoliki pobiera niekiedy wpłaty. Czy kwoty te powinien ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

Rada

Jeżeli pobierane kwoty są zaliczane na poczet przyszłych zamówień klientów, wówczas podatnik nie powinien ich ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. W przeciwnym razie jest to konieczne.

Uzasadnienie

W przypadku pobierania przez podatników prowadzących restauracje kwot z tytułu rezerwacji stolików mogą mieć miejsce dwa scenariusze:

1) pobrana kwota nie jest zaliczana na poczet przyszłego zamówienia klienta,

2) pobrana kwota jest zaliczana na poczet zamówienia.

Ad 1. Jeżeli pobierana kwota nie jest zaliczana na poczet zapłaty za późniejsze zamówienia klientów odwiedzających restaurację, to stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi rezerwacyjnej. Taka usługa podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. W konsekwencji jej otrzymanie od osoby prywatnej należy udokumentować paragonem. Jest to bowiem zapłata otrzymana przed dokonaniem sprzedaży (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Ad 2. Znacznie częściej pobierana kwota jest jednak zaliczana na poczet zapłaty za późniejsze zamówienia klientów odwiedzających restaurację. W takich przypadkach pobierane kwoty stanowią wpłaty na poczet przyszłych usług. Ze względu jednak na to, że usługi te nie są skonkretyzowane, otrzymywane kwoty nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w VAT ani obowiązkiem wystawienia paragonu. Aktualna w tym zakresie pozostaje, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-828/13-2/OS). Organ podatkowy przychylił się do stanowiska podatnika, stwierdzając jednocześnie, że w sytuacji gdy pobierana jest wpłata na poczet przyszłych usług gastronomicznych, ale:

(...) warunki dotyczące rodzaju usługi, nie są znane w chwili wpłaty pieniędzy przez klienta, nie powinno się więc traktować przedmiotowych wpłat jako przedpłaty, zaliczki, zadatku czy też raty (…). W konsekwencji otrzymanie należności na poczet przyszłych usług, których rodzaj nie jest w chwili otrzymania należności skonkretyzowany, nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Opodatkowanie wpłat dokonanych przed wykonaniem usługi może nastąpić jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie w stanie określić (przyporządkować) dokonaną wpłatę na poczet konkretnej usługi.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez Wnioskodawcę wpłaty od klientów nie są formą zaliczki, gdyż wpłaty te nie dotyczą konkretnych usług, które mają być wykonane na rzecz klienta w momencie przyjścia do restauracji. Tym samym, otrzymanie takich wpłat nie rodzi obowiązku podatkowego (…).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

 1. Czy podatnik prowadzący mobilny punkt gastronomiczny musi posiadać kasę rejestrującą

Problem

Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność w zakresie mobilnej gastronomii (sprzedaż hot dogów, hamburgerów itp.). Czy od samego początku musi posiadać kasę rejestrującą?

Rada

Odpowiedź na pytanie zależy od przewidywanego przez wskazaną osobę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeżeli osoba fizyczna od samego początku zakłada, że jej obrót przekroczy limit, będzie obowiązana do stosowania kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej. Jeśli natomiast w żaden sposób nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie obrót, może korzystać ze zwolnienia do momentu przekroczenia kwoty limitu. 

Uzasadnienie

Sprzedaż (dostawa towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Rozporządzenie to przewiduje podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Przewiduje m.in. zwolnienie podmiotowe obejmujące podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania zostały wymienione czynności, które nie korzystają z tego zwolnienia. Do czynności tych należą m.in. usługi związane z wyżywieniem (PKWiU z 2008 r. 56) świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. i tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

UWAGA!

Ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają m.in. usługi związane z wyżywieniem, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania dotyczy jednak wyłącznie usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Zatem nie obejmuje usług związanych z wyżywieniem świadczonych w ruchomych (mobilnych) punktach sprzedaży. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-50/15-4/UNR) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-569/15/AJ). Jak czytamy w pierwszej z nich:

(…) Wnioskodawczyni w opisie sprawy wskazała, że (…) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży posiłków w ruchomej przyczepie gastronomicznej. (…) Wnioskodawczynię w stosunku do sprzedaży posiłków nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży posiłków za pomocą kasy rejestrującej ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Powoduje to, że sprzedaż prowadzona przez osobę, o której mowa w pytaniu, nie będzie podlegała bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. A zatem odpowiedź na pytanie zależy od przewidywanego przez tę osobę obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeżeli kwota ta będzie mniejsza od części 20 000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tej sprzedaży w danym roku, nie będzie konieczne rozpoczęcie ewidencjonowania od razu. Dopiero po przekroczeniu kwoty limitu. Podobnie w sytuacji, gdy  podatnik nie jest w stanie w żaden sposób oszacować, jaki osiągnie obrót. Wówczas może korzystać ze zwolnienia do momentu przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia.

Jeżeli jednak osoba fizyczna od samego początku zakłada, że jej obrót przekroczy limit, będzie obowiązana do stosowania kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.


 1. Czy usługi stołówkowe świadczone dla pracowników podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania

Problem

W zakładzie pracy znajduje się stołówka, z której odpłatnie mogą korzystać pracownicy. Czy konieczne jest dokumentowanie tej sprzedaży paragonami?

Rada

Tak, świadczenie usług stołówkowych dla pracowników musi być dokumentowane paragonami.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określają zwolnienie przedmiotowe obejmujące m.in. świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać z tego zwolnienia, gdyż w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zostały określone czynności, które nie mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.

Do czynności tych należą usługi związane z wyżywieniem (PKWiU z 2008 r. 56) świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo (§ 4 pkt 2 lit. i tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Usługi stołówkowe należą do usług związanych z wyżywieniem (symbol PKWiU z 2008 r. usług stołówkowych to 56.29.2), a jednocześnie stołówki są stacjonarnymi placówkami gastronomicznymi (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 maja 2015 r., sygn. IPTPP4/4512-119/15-4/ALN).

W przypadku czynności wykonywanych na rzecz pracowników istnieje co prawda wyjątek od zasady bezwzględnego ich ewidencjonowania (§ 4 ust. 2 oraz § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Ma on zastosowanie, gdy są to usługi odsprzedawane pracownikom. Nie obejmuje natomiast świadczenia na rzecz pracowników usług związanych z wyżywieniem.

W konsekwencji świadczenie we własnym zakresie takich usług na rzecz pracowników, w tym świadczenie na rzecz pracowników usług stołówkowych, podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z  21 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-119/15-4/ALN). Czytamy w niej, że:

(…) Wnioskodawca (…) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług gastronomicznych na rzecz swoich pracowników tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.