REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tax Free, czyli zwrot VAT podróżnym

Małgorzata Breda
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
tax free, zwrot vat podróżnym
tax free, zwrot vat podróżnym
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Osoby fizyczne mieszkające poza granicami UE, które dokonały zakupów w Polsce, mają możliwość odzyskania zapłaconego z ich tytułu podatku VAT. Chodzi tu o zakupy nie niższe niż 200 zł, którą to kwotę powinien potwierdzać „pojedynczy, odrębny dokument” wystawiony przez sprzedawcę. Zwrot VAT następuje poprzez tzw. system Tax Free Shopping (dalej: Tax Free).

Tax Free jest elementem międzynarodowej konkurencji podatkowej, zachęcającym do nabywania towarów na obszarach nim objętych. Tax Free zwiększa przede wszystkim atrakcyjność handlową sprzedawców, dlatego też polscy podatnicy prowadzący detaliczną działalność handlową powinni rozważyć jego wprowadzenie.

REKLAMA

Autopromocja

Zasady zwrotu podatku podróżnym zostały unormowane w ustawie o VAT w rozdziale „System zwrotu podatku podróżnym” (art. 126-130). Regulacja ta ma zastosowanie do zagranicznych podróżnych (osób fizycznych) nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terenie UE, którzy nabyli na terytorium Polski towary i następnie w stanie nienaruszonym wywieźli je w osobistym bagażu poza terytorium UE (np. USA). Przy czym, prawo do zwrotu podatku nie przysługuje od zakupionych w Polsce usług oraz paliw silnikowych.

Zobacz także: Zwrot VAT dla Podróżnych (e-TAX FREE)

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu

Uprawnionym do zwrotu jest „podróżny”. Przepis art. 126 ustawy o VAT, wprowadza to pojęcie, przez które rozumie się osobę fizyczną nieposiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy czym określenie podróżny nie oznacza bezwzględnie, że dana osoba jest turystą zwiedzającym nasz kraj i przy okazji dokonującym na jego terenie zakupów. Jest to tylko uproszczenie językowe, a to w jakim charakterze/celu dana osoba przybyła do Polski nie ma wpływu na możliwość skorzystania z uprawnienia do otrzymania zwrotu.

Istotne z punktu widzenia przyznania uprawnienia jest miejsce stałego zamieszkania. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W tym miejscu należy podkreślić, że nie należy utożsamiać miejsca stałego zamieszkania z miejscem zameldowania, ani tym bardziej nie należy identyfikować podróżnego po obywatelstwie i od tego obywatelstwa uzależniać przyznanie uprawnienia do zwrotu.

Miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W Polsce regułą jest, że w dokumentach stwierdzających tożsamość, takich jak dowody, paszporty widnieje miejsce zameldowania.

Tu warto zauważyć, że od 1 stycznia 2016 r. wskutek nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Ale już od 2015 roku w dowodzie osobistym ma nie być adresu zameldowania.

Więcej na ten temat: Meldunek zniknie od 2016 r. - od 2013 r. spore ułatwienia

Z kolei, prawo wspólnotowe za miejsce stałego zamieszkania uznaje miejsce wpisane właśnie w ww. dokumentach.

Ponadto należy podkreślić, iż zwrot podatku, przysługuje podróżnym jedynie w przypadku zakupu towarów u podatników, którzy:

- są zarejestrowani jako podatnicy podatku,

- prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

- zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku z podmiotem uprawnionym do zwrotu bądź sami mają prawo dokonać rzeczonego zwrotu.

Zwrot podatku VAT podróżnym

Warunki otrzymania zwrotu VAT

Zwrot podatku może nastąpić tylko na rzecz osób fizycznych, nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie UE, które to osoby na terenie Polski nabyły towary i następnie w stanie nienaruszonym wywiozły je poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym.

Podróżny musi dokonać tego wywozu nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupił towar.

W celu otrzymania zwrotu VAT podróżny jest zobligowany przedstawić dokument imienny (zwany powszechnie dokumentem Tax Free), który został wystawiony przez sprzedawcę oraz paragon z kasy rejestrującej. Na dokumencie Tax Free urząd celny zatwierdza stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towaru. Do obowiązków urzędu należy także sprawdzenie paszportu lub innego dokumentu tożsamości podróżnego.

Czy sprzedawca może sam sobie opracować wzór dokumentu TAX-FREE?

Minimalna wartość zakupów przy której podróżnemu przysługuje uprawnienie to 200,- zł. Zgodnie ze stanowiskiem WSA w Białymstoku wyrażonym w wyroku z 29 lutego 2008 r. ( ISA/Bk 3/08) kwota ta ma wynikać z „pojedynczego, odrębnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę”.

Podmioty uprawnione do dokonania zwrotu

Ustawa wskazuje na dwa rodzaje podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu VAT podróżnym. Mogą to być:

1. sprzedawcy (po spełnieniu określonych kryteriów) oraz

2. inne podmioty trudniące się zwrotami w systemie Tax Free, określane mianem pośredników.

Do kryteriów, które muszą spełnić sprzedawcy należy:

- obowiązek bycia zarejestrowanym podatnikiem VAT,

- prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących,

- zawarcie umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z uprawnionych do jego dokonywania podmiotów (pośrednikiem), o ile sprzedawca sam nie dokonuje zwrotu podatku podróżnym,

- uzyskanie za poprzedni rok podatkowy obrotów powyżej 400.000,- zł; (jeżeli obroty sprzedawcy nie przekroczyły progu 400.000,- zł za poprzedni rok podatkowy, to zwrotu można dokonać tylko za okres, w którym obroty sprzedawcy przekroczyły wymagany próg),

- zwrot podatku jest dokonywany jedynie w ramach towarów zakupionych u tego właśnie sprzedawcy.

Tak jak zostało to już wspomniane, do dokonywania zwrotu podatku upoważnione są także inne podmioty niebędące sprzedawcami, czyli pośrednicy dla których zwrot VAT w omawianym systemie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Przy czym podmiotem dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Pośrednicy tak samo jak sprzedawcy również muszą spełnić określone w ustawie przesłanki.

Podmioty niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, pod warunkiem że:

  1. są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku;
  2. zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym;
  3. co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie depozytu pieniężnego, gwarancji bankowych bądź obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu (kaucja jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku),
  5. uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie powyższych warunków.

Obowiązki sprzedawcy w systemie Tax Free

Sprzedawcy są obowiązani:

1. poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami,

2. zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

3. oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;

4. poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.

Uprawnienia sprzedawcy w systemie Tax Free

Zwrot podatku VAT podróżnemu kreuje też po stronie sprzedawcy uprawnienie do stosowania 0 % stawki podatkowej do dostawy towarów, od których następnie dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia przez sprzedawcę poniższych warunków:

1. sprzedawca musi na piśmie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą,

2. sprzedawca jest zobowiązany poinformować tego samego naczelnika o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu może odebrać podatek, a także z kim ma zawarte umowy
o zwrot podatku, a jeżeli zawarł owe umowy to musi jednocześnie przedstawić ich kopie,

3. dostarczono mu dokument Tax Free, który zawiera potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy,

4. jeżeli zwrot podatku nastąpił w formie czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub polecenia przelewu od sprzedawcy wymaga się posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie zwrotu kwoty podatku.

Jeżeli sprzedawca otrzymał dokument Tax Free już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, to może on dokonać korekty podatku należnego od dostawy, ale nie później niż przed upływem 10 miesięcy.

Małgorzata Breda, doradca podatkowy

kierownik zespołu VAT, ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA