REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak sprzedawać w systemie Tax Free – rozliczenie zwrotu VAT

Patrycja Majzner
Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków, mediator sądowy
Jak sprzedawać w systemie Tax Free – rozliczenie zwrotu VAT
Jak sprzedawać w systemie Tax Free – rozliczenie zwrotu VAT

REKLAMA

REKLAMA

Polska stała się krajem, który odwiedza coraz więcej obywateli spoza Unii Europejskiej. Dokonują oni wielokrotnie zakupów w polskich sklepach, a następnie dobra wywożą poza granicę. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej upatrując się w potencjalnych klientów w obcokrajowcach, stosują sprzedaż w systemie Tax Free.

Na czym polega Tax Free

Tax Free polega na tym, że sprzedający zwraca podatek VAT (cały lub w części) za dokonane zakupy. Zasady udzielania zwrotu określa ustawa o podatku od towarów i usług. Ważnym elementem jest jednak określenie statusu kupującego i określenie warunków, jakie musi spełnić sprzedający.

REKLAMA

Autopromocja

Kupujący

Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionych w Polsce towarów pod warunkiem, że nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.  Miejsce zamieszkania określa się na podstawie paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Sprzedający

W przypadku sprzedającego sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otóż, jeśli przedsiębiorca chce mieć możliwość sprzedaży w systemie Tax Free musi spełniać określone wymogi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 127 ustawy o VAT sprzedawca:

- musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (w przypadku zakupu na terenie innego kraju członkowskiego),

- musi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,

- musi zawrzeć umowę z firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zwrotu podatku podróżnym chyba, że jest on uprawniony do samodzielnego zwrotu na rzecz nierezydentów,

- nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wysokość obrotu (art. 113 ustawy VAT).

W pierwszej kolejności jednak przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o uczestnictwie w systemie Tax Free oraz wskazaniu czy zwroty będą dokonywane przez niego samego czy też zawiera umowę z firmą prowadzącą działalność w zakresie zwrotu podatku podróżnym.

Jeśli przedsiębiorca chce sam dokonywać zwrotów musi spełniać następujące warunki:

- obrót za poprzedni rok podatkowy przekroczył kwotę 400.000 zł,

- zwrot podatku dotyczy towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie spełnia powyższych warunków musi zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym, który uzyskał zaświadczenie wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie zwrotu VAT na rzecz podróżnych.

Ustawa wskazuje również dodatkowe obowiązki, które sprzedający musi spełnić, a mianowicie:

- należy zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

- każdy punkt handlowy, w którym zakup umożliwia zwrot podatku musi być oznaczony znakiem „ZWROT VAT dla podróżnych TAX FREE for tourists”.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian w 2020 r.

Polecamy: Biała lista podatników

Jakie towary podlegają Tax Free

Nie wszystkie towary podlegają systemowi Tax Free. I tak, podróżny nie otrzyma zwrotu podatku VAT za zakup paliw silnikowych oraz w przypadku towarów jeśli minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT (wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę) wynosi mniej niż 200 zł.

Procedura zwrotu VAT

  1. Sprzedaż towaru podróżnemu wraz z dokumentem Tax Free

Sprzedawca sprzedając towar w systemie TaxFree wystawia podróżnemu poza paragonem dokument dotyczący tej sprzedaży – tak zwany dokument TaxFree. Ustawa dokładnie określa co powinien ten dokument zawierać tj.

- napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";

- numer dokumentu;

- dane sprzedawcy:

- nazwę,

- adres,

- NIP;

- nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

- nazwisko i imię podróżnego;

- adres podróżnego:

- kraj,

- miejscowość,

- nazwę ulicy,

- numer domu, lokalu;

- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

- nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

- podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

- informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług";

- napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć "Polska-Cło";

- miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

- formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku, gdy zwrot podatku ma:

a) zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie ............................ zł .......... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,

b) nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;

- miejsce na uwagi urzędów.

Krajowa Administracja Skarpowa wdrożyła System Informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Rozwiązanie to działa w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Polski. Sprzedawca ma uprawnienia do rejestrowania dokumentu „zwrot VAT dla podróżnych” co dodatkowo skraca czas odprawy na granicy. Po zatwierdzeniu dokumentu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej w polskich granicznych oddziałach celnych, sprzedawca otrzymuje stosowną informację w formie raportu w systemie.

  1. Wywóz towaru za granicę

REKLAMA

Podróżny wraz z zakupionym towarem oraz dokumentem Tax Free musi opuścić terytorium Unii Europejskiej przez przejście graniczne (drogowe, kolejowe, lotnisko lub morskie) zlokalizowane na terenie któregokolwiek z państw członkowskich. W granicznym oddziale celnym ma obowiązek zgłosić wywożony towar oraz przedłożyć funkcjonariuszowi Służby Celno – Skarbowej dokument Tax Free wraz z paszportem lub innym dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w dokumencie Tax Free z danymi z dokumentu stwierdzającego tożsamość może przed potwierdzeniem wywozu przeprowadzić rewizję celną wywożonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru) podróżny będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

  1. Zwrot podatku

Podatek może być zwrócony przez sprzedawcę na dwa sposoby:

- w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru

- przez podmiot gospodarczy usługowo zajmujący się dokonywaniem zwrotu podatku (pośrednika), z którym sprzedawca zawarł umowę na świadczenie takiej usługi.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny-skarbowy potwierdził stemplem wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej

Zwrot podatku VAT jest dokonywany w polskiej walucie. Forma wypłaty zależy od sprzedającego i może być dokonana w formie gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Sprzedawca oraz pośrednik mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku na co wskazuje bezpośrednio ustawa VAT w art. 128 ust. 6.

  1. Zastosowanie stawki VAT 0% przez sprzedawcę

Sprzedawca może zastosować 0% stawki podatku VAT do dostawy towarów, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

Warunkiem zastosowania tej stawki jest jednak otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Korekty podatku należnego od tej dostawy dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Patrycja Majzner

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA