reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?

Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?

W dobie wszechobecnego Internetu i ogólnoświatowej tendencji do przenoszenia sprzedaży towarów i usług w świat wirtualny coraz bardziej zasadne staje się pytanie o miejsce rezydencji podatkowej w przypadku takiego przedsięwzięcia. Weźmy taki drop-shipping czyli w skrócie usługę pośrednictwa sprzedaży, której główna istota polega na tym, że pośrednik faktycznie nigdy nie jest w posiadaniu produktu, nie ma fizycznego kontaktu ani z producentem, ani odbiorcą, a sam transakcja odbywa się na odległość, automatycznie poprzez inteligentne platformy sprzedażowe w Internecie.

Spółka LLC zarejestrowana w Stanie Wyoming

Doskonale, w tym zakresie sprawdza się amerykańska spółka LLC zarejestrowana w Stanie Wyoming, który jest najbardziej przyjaznym przedsiębiorcom miejscem na Ziemi. To Stan, w którym przedsiębiorca jest partnerem urzędnika, a nie jego potencjalną ofiarą. W Wyoming nikt nie ma wątpliwości, że przedsiębiorca jest pracodawcą urzędnika, nauczyciela, radnego, a nawet samego Sekretarza Stanu. To właśnie dlatego, właściciele firm mogą liczyć na ułatwienia i pro-biznesowe działania legislacyjne, które jak nigdzie indziej starają się nadążać za zmieniającym się otoczeniem biznesowym.

Nie jest natomiast tajemnicą, że każdy rodzaj działalności prowadzonej w Polsce, formie prawnej polskiego podmiotu to zawsze góra obowiązków, nakazów i kar za niedotrzymanie terminów, a im bardziej polskie prawo nie nadąża za przedsiębiorcą, tym częściej polski przedsiębiorca ma pod górę musząc udowadniać dobry zamiar swojego przedsięwzięcia i szukać oparcia w dziesiątkach niejasnych przepisów, interpretacji i opinii.

Jak połączyć wodę z ogniem? Mieszkam w Polsce i posiadam spółkę LLC (co przecież nie jest zabronione). Czy rzeczony drop-shipping sprawdzi się moim przypadku uwalniając mnie od ryzyka kontaktu i rozliczeń z polskim fiskusem, jeśli cała obsługa sprzedaży będzie realizowana przez serwer w USA?

Ustalmy fakty: Spółka typu LLC (limited liability company) założone zgodnie z prawem Stanu Wyoming jest podmiotem hybrydowym, łączącym w sobie cechy spółki kapitałowej i osobowej. Podobieństwo do spółek kapitałowych przejawia się w tym, że spółki typu LLC są na gruncie amerykańskiego prawa handlowego odrębnymi od ich właścicieli jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, a wspólnicy spółek LLC nie ponoszą odpowiedzialności za długi tych spółek, tak jak to jest w przypadku spółek kapitałowych. Podobieństwo do spółek osobowych polega na tym, że na gruncie amerykańskiego prawa podatkowego, jeśli władze spółki nie postanowią inaczej, spółka LLC jest z definicji traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, to znaczy - nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są wówczas wspólnicy spółki, analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych – partnerskich, jawnych i komandytowych. W naszym rozważaniu przyjmiemy, że jednoosobową spółką LLC, w której spółka ta jest transparentna podatkowo, czyli podatnikiem podatku dochodowego od przychodów osiągniętych przez spółkę, jest jej udziałowiec.

Spółka nasza nie będzie posiadała na terenie USA biura ani nie będzie zatrudniała personelu, a dzierżawiony przez spółkę LLC serwer będzie na stałe umieszczony na terenie USA – w miejscu (pomieszczeniu) należącym do podmiotu, od którego serwer będzie dzierżawiony. Za pomocą serwera spółka LLC będzie wykonywać w USA czynności związane z głównym profilem działalności Czynności te będą wykonywane w sposób zautomatyzowany - za pośrednictwem formularzy zamówień i płatności zamieszczonych na serwerze i generowanych automatycznie po wprowadzeniu danych przez potencjalnego klienta spółki, poprzez zmagazynowaną na tym serwerze stronę internetową.

Czy w tak przedstawionej sytuacji powstanie zakład podatkowy w USA, powodujący obowiązek rozliczania w USA podatku dochodowego od przychodów uzyskanych poprzez spółkę LLC Wnioskodawcy z siedzibą w USA, przy zastosowaniu w Polsce metody unikania podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT?

Naszym zdaniem, zdecydowanie, tak. W myśl bowiem art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t.; dalej jako: ustawa o PIT), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Rezydencja podatkowa i umowa UPO PL/USA

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z uwagi na okoliczność, że udziałowiec spółki posiada miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, to na gruncie ustawy o PIT podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jednocześnie mając na uwadze, że źródło przychodów uzyskiwanych przez udziałowca posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu uczestnictwa w spółce LLC z siedzibą w USA, jest położone na terytorium USA, do określenia zasad opodatkowania tego przychodu (dochodu) niezbędne jest odwołanie się do postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie bowiem do art. 4a ustawy o PIT, przepisy dotyczące nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego (tj. m.in. art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o PIT) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W przedstawionej sytuacji, zastosowanie znajdzie Umowa z dnia 8 października 1974 r.  między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178; dalej jako: UPO PL/USA).

W myśl art. 8 ust. 1 UPO-PL/USA, zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zasady wynikające z ww. przepisu art. 8 ust. 1 UPO-PL/USA znajdują zastosowanie do zysków z udziału w spółce osobowej (tu: transparentna podatkowo spółka LLC z siedzibą w USA). Za „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” należy uznać posiadanie przez wspólnika udziałów w spółce osobowej. Natomiast działalność gospodarcza wykonywana przez spółkę osobową (tu: LLC) stanowi zakład – przy założeniu, że zostały spełnione przesłanki jego powstania, określone w art. 6 UPO-PL/USA. Zyski wspólnika jednego państwa z udziału w spółce osobowej utworzonej w drugim państwie, prowadzącej działalność gospodarczą, są opodatkowane również w państwie siedziby spółki osobowej (tu: USA).

Analogiczny pogląd w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zakład - w ramach zagranicznej spółki osobowej - prezentują organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualne z dnia 3 grudnia 2010 r., ITPB1/415-888b/10/MR, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: „należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskującego jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, dochody ze Spółki stanowią dla niego dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej z siedzibą na Słowacji, kwalifikujące się jako zyski przedsiębiorstwa prowadzonego poprzez zagraniczny stały zakład na Słowacji”. Podobne stanowisko wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2013 r., ILPB1/415-343/13-3/AP, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2013 r., IPTPB2/415-611/13-5/Akr, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2014 r., ITPB1/415-180/14/MR.

Zakład podatkowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 UPO-PL/USA, dla celów niniejszej Umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, w szczególności: filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Z tej ogólnej definicji wynika, że powstanie zakładu warunkuje:

  1. istnienie placówki,
  2. jej stały charakter,
  3. prowadzenie działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem tej placówki.

Wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Placówkę - jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - stanowi zbiór rzeczy (także pojedyncza rzecz), który obejmuje w szczególności pomieszczenia lub ich części, wyposażenie lub urządzenia wykorzystywane do działalności gospodarczej. Placówka może istnieć poprzez władanie pewną przestrzenią, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo włada nią niepodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami. Nie ma znaczenia tytuł prawny do placówki (własność, współwłasność, ograniczone prawa rzeczowe, umowa najmu albo dzierżawy, faktyczne władztwo).

Placówkę przedsiębiorstwa może tworzyć posiadany (dzierżawiony na wyłączność) serwer (fizyczny, materialny sprzęt komputerowy).

Placówka musi być stała, czyli wykazywać określony stopień trwałości. Wystarczająca jest więź placówki z określonym punktem, miejscem lub nawet obszarem geograficznym. Placówka nie musi być częścią składową gruntu. Regularne prowadzenie działalności przez placówkę wyczerpuje najczęściej przesłankę stałego charakteru placówki.

Przez stałą placówkę musi być prowadzona działalność przedsiębiorstwa. Działalność przedsiębiorstwa stanowi wszelką działalność zarobkową niebędącą użytkowaniem majątku nieruchomego w rozumieniu art. 7 ust. 2 UPO-PL/USA lub wykonywaniem wolnego zawodu w rozumieniu art. 15 UPO-PL/USA. Przykładowo, w pełni zautomatyzowane stacje pompowe, automaty do sprzedaży czy inne urządzenia niewymagające personelu do obsługi, mogą ustanowić zakład. Placówka ma być wykorzystywana wyłącznie albo częściowo w celu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Naszym zdaniem, analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że w tej sytuacji powstanie dla spółki zakład podatkowy w USA. Przemawiają za tym następujące argumenty:

Pomimo, iż transparentna podatkowo spółka LLC nie będzie posiadała w USA biura, to będzie wyłącznym dzierżawcą placówki w postaci tzw. serwera dedykowanego, umieszczonego na terenie USA, poprzez który w sposób w pełni zautomatyzowany wykonywana będzie działalność spółki. Dzierżawa na wyłączność serwera dedykowanego oferuje maksimum kontroli i wydajności, ponieważ tylko do dyspozycji spółki będą pełne zasoby, takie jak pamięć RAM, procesor, przestrzeń dyskowa, czy przepustowość łącza internetowego. Usługa dzierżawy serwera dedykowanego pozwala na dowolne zastosowanie sprzętu, ponieważ dzierżawca otrzymuje od wydzierżawiającego (hostingodawcy) maszynę (urządzenie) bez żadnego oprogramowania i to w gestii dzierżawcy jest jej konfiguracja. Tym samym spółka (jako dzierżawca) uzyska pełne władztwo nad wydzierżawionym sprzętem (serwerem).

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Zdjęcia

Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?
Czy serwer (VPS lub Dedykowany) dzierżawiony w USA przez spółkę LLC uwolni nas od rozliczenia z polskim fiskusem?

Kasy fiskalne 2020 (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama