| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Ulga za złe długi 2015 / 2016

Ulga za złe długi 2015 / 2016

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie ulgi za złe długi. Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia opcji skorzystania z ww. ulgi przez wierzyciela, jeżeli dłużnik jest podmiotem powiązanym z wierzycielem, a także na wyłączeniu obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego przez dłużnika, jeśli jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Korekta dokonywana przez wierzyciela

Na mocy art. 89 ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Przy czym, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89 ust. 1a ww. ustawy).

Co istotne, wierzyciel może skorzystać z ulgi za złe długi, jeśli sprzedaż została dokonana przez niego na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (art. 89a ust. 2 ustawy o VAT). Przy czym, ustawa o VAT wymaga, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji zarówno na moment dokonywania sprzedaży, jak i na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa wyżej. Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego przez wierzyciela jest również posiadanie rejestracji przez wierzyciela i dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia wspomnianej deklaracji podatkowej. Co więcej, ulga za złe długi ma zastosowanie tylko wtedy gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Obowiązki dłużnika

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT). Powyższe oznacza, że dłużnik (w przeciwieństwie do wierzyciela, który ma wybór), musi dokonać stosownej korekty podatku naliczonego w przypadku gdy nie opłacił należności w terminie.

Zmiany w zakresie korekty dokonywanej przez wierzyciela

Na podstawie art. 89a ust. 7 ustawy o VAT obowiązującego do końca czerwca 2015 r. ulga na złe długi nie miała zastosowania w przypadku, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4 (czyli gdy sprzedawca i dłużnik stanowili tzw. podmioty powiązane).

A zatem, na gruncie obowiązujących przed 1 lipca b.r. przepisów wierzyciel nie mógł skorzystać z ulgi za złe długi, jeśli łączyły go z dłużnikiem powiązania m.in. o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy (chodzi tu o powiązania między kontrahentami, jak również między osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne). Jednocześnie, dłużnik był (i nadal pozostaje) zobligowany - w przypadku spełnienia przesłanek z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT - do dokonania korekty podatku naliczonego. W celu usunięcia tej rozbieżności, z dniem 1 lipca 2015 r. uchylono przepis art. 89a ust. 7, co oznacza, że wspomniane powiązania między kontrahentami nie będą już stanowiły przeszkody do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego przez wierzyciela.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Nowelizacja przepisów dot. korekty dokonywanej przez dłużnika

Na mocy przepisów obowiązujących do końca czerwca b.r. wierzyciel nie mógł skorzystać z ulgi za złe długi, gdy dłużnik był w trakcie postępowania lub likwidacji. Jednocześnie przepisy ustawy o VAT przed 1 lipca 2015 r. nie wykluczały wprost obowiązku dokonywania korekty przez dłużnika będącego w takiej sytuacji. Problem, który pojawił się na tym gruncie w praktyce został jednak rozwiązany na mocy ww. ustawy zmieniającej.

Od 1 lipca zaczął bowiem obowiązywać art. 89b ust. 1a ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. W ten sposób dłużnik zostanie zwolniony z obowiązku dokonywania korekty odliczenia w ramach instytucji ulgi za złe długi, jeżeli jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »