| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Nowe zasady dotyczące terminów dokonywania zwrotów VAT od 2017 r.

Nowe zasady dotyczące terminów dokonywania zwrotów VAT od 2017 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie terminów zwrotów VAT, w tym ograniczenie stosowania zwrotu w przyspieszonym, 25-dniowym terminie.

Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji VAT, czyli projekt ustawy z 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jej głównym celem jest przede wszystkim uszczelnienie systemu VAT i zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu tego podatku. Część zaproponowanych zmian dotyczy terminów zwrotu VAT.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Wydłużenie terminu zwrotu podatku

W projekcie zaproponowano zmiany w art. 87 (ust. 2, 2b, i 5a) ustawy o VAT, umożliwiające wydłużenie terminu zwrotu podatku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zmiana podyktowana jest specyfiką podatku VAT, gdzie sprawdzenie zasadności zwrotu nie ogranicza się tylko do sprawdzenia (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego) złożonego przez podatnika rozliczenia. Aby stwierdzić zasadność zwrotu często należy prześledzić cały łańcuch obrotu, a więc zweryfikować rozliczenia innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego obrotu, sprawdzić inne dokumenty świadczące o faktycznym dokonaniu transakcji itp. Z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym zmiany te mają również na celu wskazanie jednolitej drogi przedłużenia terminu zwrotu.

Stawka 23% VAT do końca 2018 roku

W związku z tym MF proponuje zapis, że w przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego w drodze postanowienia może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia tej weryfikacji (ust. 2), oraz dodanie przepisu określającego zakres tej weryfikacji (ust. 2b). Natomiast zmiany w ust. 5 i 5a są konsekwencją powyższych zmian. Jednocześnie w projekcie zaproponowano dodanie do art. 274c Ordynacji podatkowej § 1c stanowiącego o stosowaniu zasad dotyczących przeprowadzania czynności sprawdzających, również do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi (dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu).

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie art. 87 ustawy o VAT ust. 2 ma otrzymać następujące brzmienie: „2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku zachowuje moc do czasu zakończenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej, w zależności od tego w jaki sposób zostanie zakończona weryfikacja. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa wyżej, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty”.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Dodatkowo, jak zakłada niniejszy projekt, w art. 87 ustawy o VAT:

- po ust. 2a dodany zostanie ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.”,

- w ust. 5 zdanie drugie otrzyma brzmienie:

„Przepisy ust. 2 zdanie drugie, trzecie i czwarte, ust. 2a, 2b i 4a-4f stosuje się odpowiednio.”,

- w ust. 5a zdanie trzecie otrzyma brzmienie:

„Przepisy ust. 2 zdanie drugie, trzecie i czwarte, ust. 2a, 2b i 4a-4f stosuje się odpowiednio.”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »