REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT 2019 - odpowiedzialność solidarna po 1 listopada

VAT 2019 - odpowiedzialność solidarna po 1 listopada
VAT 2019 - odpowiedzialność solidarna po 1 listopada

REKLAMA

1 listopada 2019 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT określające solidarną odpowiedzialność nabywców niektórych towarów.

Po pierwsze, całkowicie zmieniony zostanie katalog towarów, w związku z nabywaniem których wskazana odpowiedzialność solidarna może powstać. Od 1 listopada 2019 r. będą to towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Wyłączona z tej odpowiedzialności będzie dostawa towarów:

 • udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (zob. dodawany art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT), oraz
 • za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodawany art. 105a ust. 3 pkt 6 ustawy o VAT).

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Polecamy: Split payment od 1 listopada 2019 r.

Po drugie, od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialność solidarna będzie mogła mieć miejsce niezależnie od wartości dokonanych w danym miesiącu zakupów towarów (co będzie wynikać również z nowego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy o VAT). Obecnie jednym z warunków zaistnienia takiej odpowiedzialności jest, aby wartość netto tzw. towarów wrażliwych (tj. wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT) nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Po trzecie, z dniem 1 listopada 2019 r. zlikwidowana zostanie kaucja gwarancyjna wyłączająca stosowanie przepisów o odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Nastąpi to poprzez uchylenie przepisów art. 105b–105d ustawy o VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasady, na jakich zwracane będą kaucje gwarancyjne złożone na podstawie przepisów obowiązujących do 31 października 2019 r., określają przepisy art. 9 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r. Kaucja będzie zwracana na wniosek podatnika, który ją złożył. Kaucję będzie zwracał właściwy dla niego naczelnik urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak wynika z art. 12 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r., do podatników, na rzecz których przed 1 listopada 2019 r. dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, stosuje się odpowiedzialność solidarną według zasad obowiązujących do 31 października 2019 r. Odpowiedzialni solidarnie będą mogli być nabywcy towarów (ale nie usług) wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Są to towary:

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej
 • wymienione obecnie w załączniku nr 11 (czyli towary objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych) i
 • wymienione obecnie w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (czyli towary, których komentowany artykuł dotyczy obecnie),
 • inne towary, np. węgiel i produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne (np. telewizory) oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

Od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialności solidarnej nie stosujemy, mimo że towar jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w następujących przypadkach:

1) dostawy towarów wymienionych od 1 listopada 2019 r. w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Są to benzyny silnikowe, oleje napędowe oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się do nabycia takich towarów, jeżeli:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
 • nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary do napędu tych pojazdów,
 • dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Jest to wyłączenie stosowane zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 listopada 2019 r.;

2) powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów wrażliwych w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Wyłączenie to określa art. 105a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT (dokonywana z dniem 1 listopada 2019 r. zmiana w treści tego punktu polegać będzie jedynie na usunięciu spójnika „lub”).
Jest to wyłączenie stosowane zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 listopada 2019 r.;

3) kwota odpowiadająca kwocie VAT wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności. Wyłączenie to w stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r. wynika z art. 108c ust. 1 ustawy o VAT, natomiast od 1 listopada 2019 r. wynikać będzie z art. 105a ust. 3
pkt 6 ustawy o VAT;

4) nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, z której kwota należności ogółem stanowi kwotę (15 000 zł), o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292); jest to nowe wyłączenie, obowiązujące od 1 listopada 2019 r.

Treść tego przepisu (podobnie jak dodawanych art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108 ust. 1a ustawy o VAT) zawiera błąd, który – jeżeli nie zostanie przed 1 listopada 2019 r. naprawiony – może ograniczyć jego stosowanie do minimum. Otóż z treści dodawanego art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT wynika, że ma on zastosowanie tylko, jeżeli kwota należności ogółem na fakturze stanowiła będzie dokładnie 15 000 zł. Teoretycznie zatem nie będzie miał on zastosowania nie tylko wtedy, gdy kwota ta będzie niższa niż 15 000 zł, czyli gdy obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie istnieje, ale również wtedy, gdy kwota ta będzie wyższa niż 15 000 zł i istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Taka interpretacja przepisu prowadziłaby jednak do wypaczenia jego sensu, co uzasadnia odstępstwo od jego wykładni językowej i odwołanie się do wykładni celowościowej (zob. przykładowo
uchwałę Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt III SZP 4/15). Dlatego też komentowane wyłączenie będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy kwota należności ogółem na fakturze będzie przekraczała 15 000 zł, czyli kiedy istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Nie będzie ono miało natomiast zastosowania w przypadkach, gdy ze względu na kwotę należności ogółem nieprzekraczającą 15 000 zł stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie obowiązkowe.

Przykład
W styczniu 2020 r. podatnik X nabędzie aparat fotograficzny (tj. towar wymieniony w poz. 66 nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT) za kwotę 4000 zł netto + 920 zł VAT. Zakup ten zostanie przez sprzedawcę udokumentowany fakturą wystawioną na kwotę 4920 zł brutto. W tej sytuacji nie jest wykluczone, że na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik X będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe dotyczące dostawy przedmiotowego aparatu fotograficznego (nie znajdzie bowiem zastosowania wyłączenie stosowania art. 105a ust. 1 ustawy o VAT wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT). Ryzyko takiej odpowiedzialności podatnik X może jednak w prosty sposób wyłączyć, dobrowolnie opłacając fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (znajdzie bowiem wówczas zastosowanie wyłączenie stosowania art. 105a ust. 1 ustawy o VAT wynikające z art. 105a ust. 3 pkt 6 ustawy o VAT).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że z punktu widzenia stosowania komentowanego wyłączenia istotna jest kwota należności ogółem na fakturze, a nie kwota należności za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jeżeli zatem kwota należności ogółem na fakturze będzie przekraczać 15 000 zł, komentowane wyłączenie znajdzie zastosowanie nawet wtedy, gdy w niewielkiej części faktura ta dokumentuje dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

KOMENTARZ: Mimo że zakres odpowiedzialności solidarnej został znacznie poszerzony, łatwiej będzie można go wyłączyć. Wystarczy zapłata z zastosowaniem split paymentu. Jest też duże ułatwienie dla sprzedawców. Nie będą ponosili kosztów złożenia kaucji gwarancyjnej, ale VAT w większości przypadków będą mieli wpłacany na rachunek VAT, gdy nabywcą będzie podatnik.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 105a–105d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1520
 • art. 9, 12 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1751.

Niniejszy artykuł jest fragmentem publikacji VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA