reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zakupy od rolników - rozliczenie VAT po zmianach od 1 września 2019 r.

Zakupy od rolników - rozliczenie VAT po zmianach od 1 września 2019 r.

1 września 2019 r. zasadniczym zmianom uległy zasady rozliczania zakupów od rolników ryczałtowych. Umożliwiono wystawianie, podpisywanie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego sporządzanych w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze. Ponadto zlikwidowano warunek odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za produkty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu. Warunek ten od dawna był uznawany za niezgodny z przepisami unijnymi, co niejednokrotnie potwierdzały wyroki sądów administracyjnych.

1 września 2019 r. ustawodawca dokonał licznych zmian w przepisach określających szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych (zob. tabelę). W związku z tym warto kompleksowo omówić tematykę obowiązujących w tym zakresie zasad rozliczania zakupów dokonywanych od rolników.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r.

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Zmiany od 1 września 2019 r. w przepisach określających szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych

Lp.

Rodzaj zmian

1.

Brak obowiązku wskazywania na fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu oraz nazwy organu, który wydał dokument

2.

Umożliwienie wystawiania, podpisywania i przesyłania w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego sporządzanych w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze

3.

Likwidacja warunku odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za produkty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu

4.

Umożliwienie odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku również wtedy, gdy zapłata przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych jest dokonywana na rachunek w SKOK, której rolnik ryczałtowy jest członkiem

Natomiast od 1 kwietnia 2020 r. będzie stosowana nowa definicja produktów rolnych i usług rolniczych.

1. Zakupy produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych

Szczególną procedurę rozliczenia zakupów od rolników ryczałtowych określają przepisy art. 115-118 ustawy o VAT. W przypadkach gdy ma zastosowanie ta procedura, nabywcy towarów i usług są obowiązani do:

 1. wypłaty rolnikom kwot zryczałtowanego zwrotu podatku,
 2. wystawiania szczególnego rodzaju faktur, tj. faktur VAT RR.

1.1. Szczególna procedura rozliczenia zakupów od rolników - warunki stosowania

Szczególna procedura rozliczenia zakupów od rolników ma zastosowanie, jeżeli łącznie są spełnione trzy warunki:

 1. sprzedaż jest dokonywana przez rolnika ryczałtowego,
 2. przedmiotem sprzedaży są produkty rolne lub usługi rolnicze,
 3. nabywcą jest podatnik, który rozlicza VAT.

Ad 1. Sprzedaż dokonywana przez rolnika ryczałtowego

Definicję rolnika ryczałtowego określa art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Są to ci rolnicy, w których przypadku spełnione są łącznie trzy warunki:

 1. dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej (w rozumieniu określonym w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) lub świadczą usługi rolnicze,
 2. korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (tj. nie zrezygnowali z korzystania z tego zwolnienia),
 3. nie są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

To, czy wymagane przepisami warunki są spełnione, nabywcy produktów rolnych oceniają w oparciu o deklarację rolnika. Odbywa się to w szczególności na podstawie składanego przez niego (w treści faktury VAT RR lub w formie osobnego dokumentu) oświadczenia. Jak czytamy w wyroku NSA z 25 marca 2010 r. (sygn. akt I FSK 739/09):

(…) nabywca produktów rolnych ma obowiązek wystawienia faktury VAT RR i dokonania zryczałtowanego zwrotu podatku w każdym przypadku, w którym dostawca podaje się za rolnika ryczałtowego składając na fakturze stosowne w tym zakresie oświadczenie, zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o VAT. Nabywca nie ma prawnych możliwości weryfikacji złożonego oświadczenia, nie można też uznać, że ciąży na nim w tym zakresie obowiązek działań kontrolnych.

Ad 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty rolne lub usługi rolnicze

Produktami rolnymi są towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej z użyciem środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 ustawy o VAT).

Wykaz produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT stosowany od 31 marca 2020 r.

Produkty rolne

Lp.

Symbol PKWiU z 2008 r.

Towar (grupa towarów)

1.

ex 01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
 2. orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0)
 3. orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)

2.

ex 01.21

Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3.

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

4.

ex 01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5.

ex 01.25.20.0

Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niezielone

6.

01.25.33.0

Orzechy laskowe

7.

01.25.35.0

Orzechy włoskie

8.

ex 01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9.

ex 01.26

Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10.

ex 01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11.

ex 01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon

12.

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

13.

ex 01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne

- wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14.

01.28.20.0

Szyszki chmielowe

15.

01.29.20.0

Choinki świąteczne cięte

16.

ex 01.30.10.0

Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią

17.

ex 01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0)
 2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0)
 3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0)
 4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)

18.

ex 02

Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)

19.

ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:

 1. ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0)
 2. ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0)
 3. skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków
 4. ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0)
 5. ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0)
 6. pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0)
 7. pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0)
 8. pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)

20.

ex 08.91.19.0

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

21.

ex 10.11.12.0

Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

22.

ex 10.11.32.0

Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

23.

ex 10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny

24.

ex 10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana

25.

ex 10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej

26.

ex 10.20.11.0

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone

27.

ex 10.20.13.0

Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne

28.

ex 10.20.14.0

Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych

29.

ex 10.20.15.0

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych

30.

ex 10.39.30.0

Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany

31.

10.91.20.0

Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

32.

16.10.39.0

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

33.

ex 16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana

34.

ex 20.15.80.0

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus

Z kolei usługami rolniczym są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (art. 2 pkt 21 ustawy o VAT). Załącznik ten wymienia cztery rodzaje usług:

 1. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU z 2008 r. 01.6), z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU z 2008 r. ex 01.62.10.0),
 2. usługi związane z leśnictwem (PKWiU z 2008 r. 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,
 3. usługi wspomagające rybactwo (PKWiU z 2008 r. 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0),
 4. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU z 2008 r. 77.31.10.0).

UWAGA! Od 1 kwietnia 2020 r. stosowane będą nowe definicje produktów rolnych oraz usług rolniczych.

Z nowej, obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r., definicji produktów rolnych wynikać będzie, że są nimi:

 • wszystkie towary pochodzące (będące efektem) z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego  oraz
 • produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (spełniające warunki określone w art. 20 ust. 1c-1e ustawy o PIT); za produkty roslinne pochodzące z własnej uprawy będzie się również uważało  mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Natomiast nowe brzmienie art. 2 pkt 21 ustawy o VAT wymieniać będzie usługi rolnicze bez odwołania się do treści załącznika nr 2 do ustawy o VAT, który zostanie uchylony. Będą to te same usługi co wymienione obecnie w załączniku nr 2 do ustawy o VAT. Jedyną różnicą będzie brak wyłączenia dotyczącego doradztwa w zakresie zarządzania lasami. Nie spowoduje to jednak uznania takich usług za usługi rolnicze, gdyż nie są one klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 2008/2015 02.40.10, lecz w grupowaniu PKWiU 2008/2015 74.90.13.0.

Ad 3. Nabywcą towarów i usług od rolnika jest podatnik VAT czynny

Szczególna procedura dotycząca rolników ryczałtowych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nabywcą jest podatnik zarejestrowany do VAT jako czynny. Nie ma ona zastosowania w przypadku nabywania produktów rolnych lub usług rolniczych przez:

 1. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni,
 2. podatników niezarejestrowanych (w związku z wykonywaniem wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo od podatku VAT lub korzystaniem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT),
 3. podmiotów niebędących podatnikami (w szczególności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

UWAGA! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zakupów produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowych dokonują prywatnie, nie rozliczają tego nabycia w szczególnej procedurze.

1.2. Wystawienie faktury VAT RR przez nabywcę

Podatnicy dokonujący zakupów produktów rolnych oraz usług rolniczych w szczególnej procedurze dotyczącej rolników ryczałtowych obowiązani są do wystawiania szczególnego rodzaju faktur. Są to tzw. faktury VAT RR (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT). Szczególny charakter faktur VAT RR przejawia się tym, że są one obligatoryjnie wystawiane przez nabywców. Ich treść również znacznie odbiega od treści zwykłych faktur.

1.2.1. Treść faktur VAT RR

Wymaganą treść faktur VAT RR określają przepisy art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (zob. tabelę). Zwrócić należy uwagę na zmianę w treści tych przepisów, dokonaną z dniem 1 września 2019 r. Polegała ona na usunięciu obowiązku wskazywania na fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną (co nastąpiło przez uchylenie art. 116 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Elementy faktury VAT RR od 1 września 2019 r.

Lp.

Niezbędne dane

1.

Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy i nabywcy oraz ich adresy

2.

Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy

3.

Data dokonania nabycia oraz data wystawienia i numer kolejny faktury

4.

Nazwy nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych

5.

Jednostka miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów albo zakres wykonanych usług rolniczych

6.

Cena jednostkowa nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku

7.

Wartość nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku

8.

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku

9.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych

10

Wartość nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku

11.

Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie

12.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób

13.

Oświadczenie sprzedawcy w brzmieniu „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli konieczności umieszczania oświadczenia na fakturze VAT RR nie wyłącza art. 116 ust. 4 ustawy o VAT”

Do końca sierpnia 2019 r. faktury VAT RR mogły być wystawiane wyłącznie w formie papierowej. Od 1 września 2019 r. faktury VAT RR mogą być również - za zgodą rolnika ryczałtowego - wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej (art. 116 ust. 3a ustawy o VAT). Warunkiem tego jest jednak konieczność opatrywania faktur VAT RR kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi dostawcy i nabywcy, co istotnie utrudnia korzystanie z tej możliwości.

UWAGA! Od 1 września 2019 r. faktury VAT RR mogą być również - za zgodą rolnika ryczałtowego - wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej.

Faktury VAT RR, które będą wystawiane w formie elektronicznej, na żądanie organów podatkowych trzeba będzie przekazywać w formacie JPK_FA_RR(1). Jak wynika z wyjaśnień MF, obowiązek ten będzie dotyczył nabywców, którzy wystawiają te faktury, a nie rolników.

Zwrócić należy uwagę na wymóg podpisywania faktur. W przypadku „zwykłych” faktur wymóg ten nie istnieje. Natomiast w przypadku faktur VAT RR istnieje wymóg ich podpisywania przez osobę uprawnioną do otrzymania faktury, czyli - najczęściej - przez rolnika ryczałtowego. Brak takiego podpisu uniemożliwia uznanie dokumentu za fakturę VAT RR. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2015 r. (sygn. akt I FSK 1290/14), w którym czytamy, że:

(…) nie można też zgodzić się ze stroną skarżącą, by brak na fakturze VAT RR podpisu, czy też brak wskazania danych identyfikujących osobę rolnika ryczałtowego, bądź też daty zawarcia i określenia przedmiotu umowy był brakiem nieistotnym. Są to elementy istotne, których brak jak słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji oznacza, że nie jest to faktura dokumentująca transakcję nabycia towarów od rolnika ryczałtowego.

1.2.2.Oświadczenie sprzedawcy

Faktury VAT RR powinny zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych lub usług rolniczych o treści „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług." (art. 116 ust. 3 ustawy o VAT). Niekiedy jednak oświadczenie to może być sporządzane jako osobny dokument, który zastępuje oświadczenia na fakturach VAT RR. Możliwość ta istnieje w przypadku rolników ryczałtowych dokonujących dostaw produktów rolnych lub świadczących usługi rolnicze na podstawie umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze (art. 116 ust. 4 ustawy o VAT).

 Treść odrębnego oświadczenia o statusie rolnika ryczałtowego

Lp.

Niezbędne elementy oświadczenia

1.

Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy i nabywcy oraz ich adresy

2.

Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy

3.

Data zawarcia umowy kontraktacji lub innej umowy o podobnym charakterze oraz określenie przedmiotu umowy

4.

Oświadczenie o treści „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

5.

Data sporządzenia dokumentu

6.

Czytelny podpis składającego oświadczenie

Do końca sierpnia 2019 r. oświadczenia te mogły być sporządzane wyłącznie w formie papierowej. Od 1 września 2019 r. oświadczenia mogą być również wystawiane, podpisywania i przesyłane w formie elektronicznej (dodany art. 116 ust. 4a ustawy o VAT). Warunkiem tego jest jednak opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym składającego oświadczenia rolnika ryczałtowego, co istotnie utrudnia korzystanie z tej możliwości.

1.3.Wypłata kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu

Jeżeli spełnione są warunki zastosowania szczególnej procedury dotyczącej rolników ryczałtowych, obowiązkiem nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych jest wypłacenie rolnikowi kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota ta obliczana jest obecnie według stawki 7% (art. 115 ust. 2 w zw. z art. 118 i 146aa ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) od nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku powinna być rolnikowi ryczałtowemu wypłacona. A zatem powinna zostać przekazana w pieniądzu. Może to nastąpić w gotówce. Jednak preferowaną przez ustawodawcę formą jest zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub - od 1 września 2019 r. - na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Zapłata należności za produkty rolne (w tym kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku) na wskazane rachunki stanowi bowiem, co do zasady, jeden z warunków możliwości odliczenia przez nabywcę kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (więcej na ten temat w punkcie 1.4.1. Warunki odliczenia przez nabywcę kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku).

UWAGA! Od 1 września 2019 r. zapłata należności za produkty rolne (w tym kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku) może nastąpić również na rachunek rolnika ryczałtowego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku może również zostać „wypłacona” rolnikowi w drodze potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika. W niektórych przypadkach taki sposób zapłaty należności za produkty rolne lub usługi rolnicze uprawnia nabywcę do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (więcej na ten temat w punkcie 1.4.1. Warunki odliczenia przez nabywcę kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama