reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Jak wypełnić deklarację VAT-7D

Jak wypełnić deklarację VAT-7D

Wzór deklaracji VAT-7D, w wersji numer 8, ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r. Jest to deklaracja przeznaczona dla tzw. dużych podatników podatku od towarów i usług. Prezentujemy informacje dotyczące zasad składania deklaracji, wzór obecnie obowiązującej deklaracji oraz wyjaśniamy jak prawidłowo ją wypełnić.

Obowiązek składania deklaracji

Do składania deklaracji w podatku od towarów i usług VAT-7D zobowiązani są:

1) podatnicy inni niż mali podatnicy, rozliczający podatek za okresy kwartalne,

2) podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą kwoty, określone dla małego podatnika.

Małym podatnikiem, w świetle ustawy o VAT, jest podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W przypadku natomiast podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – można korzystać ze status małego podatnika, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

Korekta deklaracji VAT-7 a termin zwrotu różnicy VAT

Przy przeliczeniu tych kwot ma zastosowanie średni kursu euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Jeżeli chodzi o limity na rok 2017, należy zastosować kurs euro 3 października, który wynosił 4,2976 zł. Wobec tego limit 1.200.000 euro wyrażony w złotych wynosi 5.157.000 zł. Natomiast w przypadku limitu 45.000 euro, kwota w złotych wynosi 193.400 zł.

Termin składania

Deklarację VAT-7D składa się w okresach kwartalnych. W związku z tym należy ją złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po każdym rozliczanym kwartale.

Nową deklarację VAT-7D (w wersji 8) należy składać począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r., czyli po raz pierwszy do 25. października. Przy czym do rozliczenia za czwarty kwartał można jeszcze stosować poprzedni wzór deklaracji (poprzedniej wersji deklaracji nie mogą jednak składać podatnicy rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie paliwa).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Miejsce składania deklaracji

Do składania deklaracji odpowiedni będzie:

- urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej;

- urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną;

- Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W sytuacji, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej  na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Deklarację można składać drogą elektroniczną, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za pośrednictwem Portalu podatkowego Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Wzór deklaracji

Obecnie obowiązujący wzór deklaracji VAT-7D, wersja 8, który ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r., wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 1136).

WZÓR DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – VAT-7D

Zmiany w deklaracji

Co uległo zmianie w stosunku do poprzedniej wersji deklaracji? Obowiązująca wersja deklaracji VAT-7D zawiera nową poz. 39 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”, która została wprowadzona w związku ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) , wprowadzającą zmiany w rozliczeniach od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa.

W efekcie tych zmian, od 1 sierpnia 2016 r. podatnik podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym jest obowiązany do obliczenia i wpłacenia kwot podatku VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego, co do zasady, w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do Polski.

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Wobec tego, w nowej pozycji 39 deklaracji podatnik zobowiązany jest podać łączną kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, w stosunku do których obowiązek zapłaty podatku w organach celnych powstał w okresie, za który składana jest deklaracja.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama