| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Kontrahent nie jest podatnikiem VAT UE - czy trzeba korygować VAT-7

Kontrahent nie jest podatnikiem VAT UE - czy trzeba korygować VAT-7

Sprzedaliśmy w maju 2016 r. towar kontrahentowi ze Słowacji. Podał nam swój NIP, więc uznaliśmy, nie sprawdzając, że jest podatnikiem VAT UE. Dlatego dostawę rozliczyliśmy jako WDT. Została również złożona informacja podsumowująca. Nasza spółka jest podatnikiem VAT UE. Otrzymaliśmy jednak pismo z US, że kontrahent nie był w maju podatnikiem VAT UE, dlatego musimy skorygować deklarację VAT-7 i informację podsumowującą. Skontaktowaliśmy się z kontrahentem. Okazało się, że jest podatnikiem VAT UE dopiero od 15 czerwca 2016 r., ale rozliczył WNT. Czy rzeczywiście musimy korygować rozliczenie? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Nie, w tym przypadku nie ma konieczności dokonywania korekty deklaracji ani informacji podsumowującej.

Warunkiem wystąpienia WDT jest status nabywcy towaru. Jak wynika z art. 13 ust. 2 ustawy o VAT, WDT wystąpi, gdy nabywca towarów jest jedną z wymienionych osób:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,

2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,

4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Również z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że jednym z warunków zastosowania stawki 0% jest, aby podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Aby sprawdzić, czy kupujący jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, należy wejść na portal http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl.

Sprawdzenie kontrahenta przez system VIES jest obowiązkiem sprzedawcy. Skutki niesprawdzenia obciążają dostawcę. Jak czytamy w wyroku NSA z 13 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1120/13):

Zgodzić się zatem należy zarówno z organami podatkowymi, jak również Sądem I instancji, że podstawowym elementem weryfikacji zagranicznego kontrahenta powinno być jego sprawdzenie w systemie VIES. Z niezrozumiałych względów skarżący tego nie uczynił.

Dowód z informacji uzyskanych z systemu VIES ma charakter zobiektywizowany, w przeciwieństwie do oświadczeń przedstawionych skarżącemu przez czeską spółkę, które okazały się nieprawdziwe. Podobnie należy ocenić przekonanie samego skarżącego (czy jego pracowników) o rzetelności zagranicznego kontrahenta.

Jak wynika z pytania, Państwa spółka również nie sprawdziła kontrahenta. Przyjęli Państwo, że podanie numeru NIP oznacza niejako automatycznie rejestrację VAT UE. Na przyszłość warto każdorazowo sprawdzać aktualny status kontrahenta w systemie VIES. Warto również zbierać dowody takiego sprawdzenia, przechowując wydruki lub robiąc zrzut ekranu (print screen) informacji, jaka ukaże się na ekranie komputera na temat NIP kontrahenta na dzień sprawdzenia.

W Państwa przypadku okazało się, że kontrahent nie miał wprawdzie statusu podatnika VAT UE w momencie dokonania dostawy, ale posiadał już taki status, gdy było dokonywane rozliczenie oraz składana deklaracja i informacja (zakładamy, że deklaracja i informacja podsumowująca zostały złożone najwcześniej 15 czerwca).

W omawianej sytuacji należy uznać, że nie utracili Państwo prawa do zastosowania stawki 0%. Prawo to przysługuje, gdyż warunki do zastosowania stawki 0% będą spełnione w chwili składania deklaracji.

Polecamy: Biuletyn VAT

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2015 r. (sygn. IPPP3/443-1049/14-2/KB) czytamy:

Zatem, Wnioskodawca miał prawo do zastosowania stawki 0% dla opisanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, pomimo że w momencie dostawy nabywca nie posiadał ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Kolejnym argumentem świadczącym na Państwa korzyść jest rozliczenie VAT od WNT przez kontrahenta. Dlatego nie można zarzucić, że przez zastosowanie stawki 0% nie zostanie odprowadzony VAT.

Gdyby argumenty te nie przekonały organów podatkowych, należy złożyć korektę deklaracji za okres, w którym zostało wykazane WDT. W wierszu „Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” należy zmniejszyć wartość pierwotnie wykazanych dostaw o tę zakwestionowaną lub wykazać ją ze znakiem (–), gdy była jedyną dostawą wewnątrzwspólnotową. Następnie należy wykazać tę dostawę jako krajową, opodatkowaną zapewne stawką 23%. Gdy nabywca nie będzie dopłacał brakującej kwoty, należy obliczyć VAT metodą „w stu”. Informację podsumowującą należy korygować, składając VAT-UEK.

Polska spółka sprzedała w maju 2016 r. towar kontrahentowi z Czech. Rozliczyła tę transakcję jako WDT (wartość netto 42 530 zł). Organy podatkowe wezwały spółkę do korekty, gdyż kontrahent nie był w ogóle zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Spółka skorygowała deklarację za maj i rozliczyła dostawę jako krajową: wartość netto 34 577 zł, VAT 7953 zł, korekta WDT o kwotę 42 530 zł. Złożyła również korektę informacji podsumowującej

Podstawa prawna:

• art. 13, 42 i 101 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »