| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Stawka VAT przy sprzedaży produktów biobójczych (odkażających, dezynfekujących)

Stawka VAT przy sprzedaży produktów biobójczych (odkażających, dezynfekujących)

Sprzedaż produktów biobójczych, zarówno do odbiorców hurtowych, jak i indywidualnych, podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 83 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy konkretne przesłanki.

Sprzedaż środków biobójczych do zastosowania w celach ochrony zdrowia

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej Dyrektor KIS) wpłynął wniosek Spółki, która planuje rozpocząć produkcję i sprzedaż produktów biobójczych, skutecznych przeciwko: bakteriom, grzybom, wirusom i prątkom gruźlicy, co zostanie potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Jak wynika z wniosku na obrót tymi produktami Spółka uzyskała odpowiednie pozwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

Produkty te, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r., mieszczą się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0 „Środki odkażające”. Do sprzedawanych produktów biobójczych Spółka ma zamiar zastosować, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8%.

Wspomniane produkty biobójcze, zgodnie z ich właściwościami, przeznaczeniem oraz intencją Spółki, będą miały zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia jako środki dezynfekcyjne. Spółka ma zamiar dokonywać ich sprzedaży w ilościach detalicznych i hurtowych do odbiorców bezpośrednich lub pośredników, którzy będą ich używać w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub odsprzedawać odbiorcom końcowym z zaznaczeniem, że jest to sprzedaż wyłącznie w celu zastosowania preparatów w ochronie zdrowia.

Zdaniem spółki, aby zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, podatnik nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań służących ustaleniu czy nabywca faktycznie wykorzystał środek odkażający w ochronie zdrowia. Wystarczające jest, że właściwości, oznaczenie preparatu oraz okoliczności jego sprzedaży wskazują, że jest on przeznaczony do zastosowania w ochronie zdrowia, w potocznym znaczeniu tego pojęcia (bowiem przepisy dot. VAT nie zawierają żadnej definicji pojęcia "ochrona zdrowia").

W takim sensie przez ochronę zdrowia należy rozumieć wszelkie środki mające na celu zabezpieczenie żywego organizmu przed zagrożeniami, które mogą mieć na niego niekorzystny wpływ poprzez utrzymanie, poprawę lub zapobieganie utracie zdrowia. Warunek ten spełniają preparaty, które Spółka ma zamiar produkować i sprzedawać, gdyż będą to środki dezynfekcyjne a ich celem będzie ochrona organizmu przed zakażeniami w postaci: bakterii, grzybów, wirusów i prątków gruźlicy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Przesłanki zastosowania obniżonej stawki VAT

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że właściwa w tym przypadku jest stawka 8% VAT, o ile są spełnione łącznie następujące trzy warunki:

  1. są to preparaty sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 2008 ex 20.20.14.0 „Środki odkażające”,
  2. na preparaty te zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo został dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych,
  3. preparaty te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

Są to bowiem kryteria zastosowania stawki 8% VAT wynikające z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku  z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Preparaty, które Spółka ma zamiar produkować spełniają wszystkie warunki, gdyż mieszczą się one w odpowiednim grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz będą miały zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.

A ponieważ katalog podmiotów uprawnionych do stosowania tej obniżonej stawki VAT jest otwarty i ustawodawca nie uzależnił możliwości zastosowania jej od rodzaju nabywcy tych produktów, charakteru prowadzonej przez niego działalności, ani określonego statusu podmiotu dokonującego dostawy, to sprzedaż detaliczna tak samo jak hurtowa, zarówno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia, jak i pośrednikom handlowym oraz klientom indywidualnym (osobom fizycznym), jest opodatkowana 8% stawką podatku.

Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) − dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca, dostawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Weronika Szuba

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »